Min side Meld fra
Kontakt oss

Brukerombud

Mener du at du ikke får oppfylt dine rettigheter som bruker eller pårørende? Er du ikke fornøyd med de tjenestene du får? Da kan du ta kontakt med brukerombudet. Brukerombudet skal ivareta dine behov interesser og rettssikkerhet.

Hva kan brukerombudet hjelpe deg med?

Brukerombudet skal blant annet

 • klargjøre om saken er riktig behandlet
 • oppfordre tjenesteapparatet til å vurdere saken din på nytt
 • oppfordre instanser til å endre faglig og/eller administrative forhold for å bedre tjenestetilbudet
 • gi informasjon, råd og veiledning om dine rettigheter som bruker eller pårørende
 • være samtalepartner og drøfte dine erfaringer
 • bidra til å løse konflikter og bistå i dialog med tjenesteapparatet
 • bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett instans

Tilbudet er gratis.

Hvem kan få hjelp?

Du kan ta kontakt med brukerombudet hvis du

 • er søker eller mottaker av trygdeytelser eller sosiale tjenester
 • er syk
 • er funksjonshemmet
 • er over 67 år
 • ikke vet hvor du skal henvende deg
 • ønsker råd og veiledning

 • Brosjyre om brukerombudet.pdf

Samtale når du fyller 75 år

Når du fyller 75 år, vil du få et brev hvor vi inviterer deg til en samtale for å gi deg informasjon om de mulighetene og rettighetene du har.

Samtalene kan handle om

 • rettighetene dine
 • hvilke helsefremmende eller forebyggende tiltak som finnes
 • bosituasjonen din
 • helse- og omsorgstilbudene i kommunen
 • aktiviteter i kommunen
 • hjelp til å søke tjenester
 • hjelp til å klage

Vi avtaler om vi skal komme hjem til deg, eller om du skal komme til vårt kontor.

Ansatte hos brukerombudet

 • Barbro Wærnes, brukerombud
 • Anders Fjeld, rådgiver
 • Anne Eilen Temte, rådgiver
 • Anita Fjellheim, merkantil

Du treffer oss på telefon 69 36 79 90 mellom 10 og 14.

Utenom telefontiden kan du kontakte innbyggerdialog på 69 30 60 00 og legge igjen beskjed.

Årsmeldinger fra brukerombudet

Kontakt brukerombudet

 • Ring oss på
  69 36 79 90 kl. 10.00–14.00
    
 • Send oss e-post
  brukerombudet@fredrikstad.kommune.no
   
 • Besøk oss
  Storgaten 4, 4. etasje (inngang fra Nygaardsplassen)
   
 • Send brev
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

Vis i kart 

Ofte stilte spørsmål om brukerombudet
 • Hva er et brukerombud?
  Brukerombudet er et uavhengig kontrollorgan, som arbeider for at det ikke blir gjort urett mot innbyggerne i den offentlige forvaltningen. Videre arbeider vi for at kommunalt ansatte og andre som virker i offentlig tjeneste ikke begår feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere.
   
 • Kan jeg møte uten avtale hos brukerombudet?
  Du kan møte uten avtale, men vær da oppmerksom på at brukerombudet ikke nødvendigvis er tilgjengelig der og da. Brukerombudet anbefaler brukere å avtale tid på forhånd.
   
 • Når skal jeg snakke med brukerombudet?
  Når du ønsker ytterligere informasjon om dine rettigheter og hjelp til å vurdere din sak.
   
 • Hvilke saker kan jeg ta opp med brukerombudet?
  Brukerombudets arbeidsområde omfatter den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning som ikke er omfattet av andre statlige ombudsordninger,  slik som f.eks pasient- og brukerombudet i Østfold.
   
 • Jeg trenger informasjon om mine rettigheter til økonomisk sosialhjelp eller til å finne et midlertidig botilbud. Hvem skal jeg snakke med?

  NAV i Fredrikstad gir råd og veiledning om dine rettigheter til dette. Om du opplever at du har behov for ytterligere informasjon eller er misfornøyd med tjenesten du har fått fra NAV, kan brukerombudet i Fredrikstad gi deg bistand. Dette gjelder for eksempel også ytelser som arbeidsavklarings-penger, uførepensjon og dagpenger.
   
 • Jeg er ikke en bruker av kommunens tjenester, men er pårørende til en bruker. Kan jeg snakke med brukerombudet?
  Pårørende kan kontakte brukerombudet når det handler om kommunens tjenester. Brukerombudet ivaretar brukernes rettigheter og interesser.
   
 • Jeg mottar tjenester fra flere instanser (f.eks. NAV, fastlege, hjemmesykepleien og ergoterapeut) Jeg opplever ikke at de snakker sammen om min situasjon men at de alle jobber i hver sin retning og at jeg må koordinere tjenestene. Hva kan jeg gjøre?
  Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet, har du rett til å få utarbeidet en  individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med deg da du er hovedperson i dette planarbeidet. Flere instanser kan ha ansvar for å sette i gang planarbeidet. Du kan du ta kontakt med kommunen eller den tjenesten du har mest kontakt med for å få satt i gang arbeid med å utforme planen.
   
 • På hvilket rettsgrunnlag tar brukerombudet seg av min sak?
  Brukerombudet arbeider etter fullmakt fra brukeren til å bistå ham/henne i saken.
   
 • Jeg føler at tjenesteapparatet tar avgjørelser for meg uten at jeg blir spurt. Det virker som om de verken ser eller hører meg. Hva kan jeg gjøre?
  Du har  som bruker rett til å medvirke ved gjennomføring av ulike tjenester. Det vil si at du har krav på at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med deg.
  Dersom du ønsker at andre personer skal være til stede når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes.
   
 • Skriver brukerombudet en klage for meg?
  Brukerombudet gir veiledning, men du må selv avgjøre om du ønsker å sende en klage. Brukerombudet kan bistå ved utforming og ekspedisjon av klager.
   
 • Kan jeg sende en klage til brukerombudet?
  Nei, brukerombudet er ikke et klageorgan. Brukerombudet kan vurdere saksbehandlingen og om vedtaket er rimelig eller ikke. Brukerombudet gir veiledning i hver enkelt sak om dine rettigheter og muligheter.
   
 • Hvilken reell innflytelse har brukerombudet egentlig?
  Brukerombudets uttalelse overfor kommunen er av rådgivende karakter, dvs. ikke bindende. Brukerombudet har rett og plikt til å påpeke dersom det har blitt gjort feil eller utvist forsømmelige forhold i den kommunale forvaltning.
   
 • Kan jeg henvende meg anonymt til brukerombudet?
  Ja, du kan henvende deg anonymt til brukerombudet.
   
 • Trenger jeg å være redd for at mitt navn og sak blir kjent i eller utenfor kommunen?
  Brukerombudet har taushetsplikt og legger stor vekt på personvern.
   
 • Hvilke opplysninger kan jeg gi i en e-post til brukerombudet?
  Brukerombudet oppfordrer deg å ikke inkludere sensitiv og personlig informasjon i en e-post. Bruk e-post til å gi kontaktinformasjon og skriv kort om hva du ønsker å snakke om. Vi kontakter deg for nærmere avtale.
Sist oppdatert: 24. november 2023