Min side Meld fra
Kontakt oss

Startlån og tilskudd til egen bolig

Kort fortalt

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Du søker startlån elektronisk på Husbanken sin hjemmeside.

Hva kan du få startlån til?

Du kan få startlån til

  • kjøp av bolig
  • refinansiering med pant i egen bolig
  • kjøpe ut ektefelle
  • tilpasning eller utbedring av bolig

Hvem kan få startlån? 

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Det er krav om minimum ett års botid i Fredrikstad kommune rett forut for søknadstidspunktet, for at startlånssøknad kan behandles.

Søknadsskjema

Du søker startlån elektronisk på Husbanken sin hjemmeside.

Kontakt oss 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 21. juni 2022