Min side Meld fra
Kontakt oss

Startlån og tilskudd til egen bolig

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Hva kan du få startlån til?

Du kan få startlån til

  • kjøp av bolig
  • refinansiering med pant i egen bolig
  • kjøpe ut ektefelle
  • tilpasning eller utbedring av bolig

Hvem kan få startlån? 

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Det er krav om minimum ett års botid i Fredrikstad kommune rett forut for søknadstidspunktet, for at startlånssøknad kan behandles.

Søknadsskjema

Kontakt tildelingskontoret 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 06. september 2023