Min side Meld fra
Kontakt oss

Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi.

Hvem kan få?

Hvis du har behov for en veiledningssamtale med oss, kan du ta kontakt med NAV-kontoret ditt.

Du trenger ikke allerede å være i en vanskelig situasjon for å få en samtale. Du trenger heller ikke å ha rett på stønader fra NAV for å be om en samtale. Vi tilbyr deg en samtale ut fra de behovene du har.

Dette gjelder også

 • personer med begrensede rettigheter etter loven, eller personer som oppholder seg her ulovlig
 • ungdom under 18 år
 • ungdom over 15 år kan be om tjenesten jfr barneloven og barnets selvbestemmelsesrett
 • retten til tjenesten er uavhengig av om du allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller om du søker eller mottar andre tjenester fra NAV

Hva kan du få hjelp til?

Vi har plikt til å veilede deg om tjenester og stønader som du kan få.

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige tjenester, skal vi hjelpe deg med å komme i kontakt med dem.

Hvis du ønsker, kan vi samarbeide med flere offentlige tjenester for å kunne gi deg best mulig hjelp. For eksempel skolen, fastlegen, oppfølgingstjenesten, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Hvis du får økonomisk sosialhjelp, kan en veiledningssamtale bidra til at du lettere klarer deg selv.

NAV kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning. Du kan prate med oss på telefon eller møte oss på NAV-kontoret.

Taushetsplikt

Alle medarbeidere i NAV har taushetsplikt.

Veiledningssamtalen skal skje på et uforstyrret sted. Du kan velge om du vil ha samtalen på NAV-kontoret eller digitalt.

Kontakt oss

 • Ring oss på
  5555 3333

 • Skriv til oss
  Logg inn på www.nav.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy
  Publikumsmottaket er åpent for selvbetjening fra 10–14, bemannet fra 12–14.

 • Send brev  
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 22. august 2022