Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

Boveiledningstjenesten nord

Boveiledningstjenesten syd/vest

Boveiledningstjenesten øst

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.