Omsorgsbolig

Kort fortalt

Omsorgsbolig er boliger tilrettelagt for eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Her kan du søke

Har du allerede omsorgsbolig?

Har du spørsmål om omsorgsboligen din, må du kontakte den boligforvalteren som har ansvar for den boligen der du bor. Du kan også kontakte Virksomhet boligbygg på telefon 400 22 272.

Hva koster en omsorgsbolig?

Har du en omsorgsbolig, må du betale husleie. Husleien blir regulert av bystyret hvert år.

Har du lav inntekt, kan du søke om Husbankens bostøtte.

Hva inneholder tjenesten?

Fredrikstad kommune har omsorgsboliger med og uten bemanning.
Bemannede omsorgsboliger har tilgjengelig personell døgnet rundt.

I omsorgsboliger uten bemanning må du søke oppfølging som hvis bor i en privat bolig.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Her er en oversikt over hvor de ulike omsorgsboligene er

Boliger for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

Oversikt og kontaktinformasjon over omsorgsboliger

Oversikt over boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.