Min side Meld fra
Kontakt oss

Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om det du trenger økonomisk støtte til. Det er bare ett søknadsskjema, og du beskriver selv hva du vil søke om. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad.

Hva må du gjøre?

Når du søker om økonomisk sosialhjelp, må du gi opplysninger om deg selv og din økonomi. Du kan levere opplysningene når du søker. Selv om du ikke har dette tilgjengelig når du søker, kan du likevel sende søknaden. Hvis NAV-kontoret har behov for flere opplysninger, vil de ta kontakt med deg.

Eksempler på hva du kan bli bedt om å dokumentere
 • legitimasjon
 • gyldig oppholdstillatelse
 • skattemelding (tidligere selvangivelse)
 • skatteoppgjør (tidligere ligning)
 • hvis du er i jobb, lønnsslipp
 • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
 • kontoutskrifter
 • opplysninger om boforhold (signert husleiekontrakt)
 • fakturaer for ting du har søkt om støtte til, for eksempel husleie og strøm
 • oppholdstillatelse hvis du ikke er norsk statsborger

Hvem kan få økonomisk stønad?

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har egne midler til livsopphold, eller står i fare for å miste dem. Du må ha lovlig opphold i Norge, og ikke oppholde deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, og få en individuell vurdering av søknaden sin. Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du har rett til økonomisk sosialhjelp når du søker.

Fredrikstad kommune benytter statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad som utgangspunkt ved vurdering av økonomisk sosialhjelp.

Søknadsskjema

På NAV sin hjemmeside kan du søke økonomisk sosialhjelp.

Kontakt oss

 • Ring oss på
  5555 3333

 • Skriv til oss
  Logg inn på www.nav.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy
  Publikumsmottaket er åpent for selvbetjening fra 10–14, bemannet fra 12–14.

 • Send brev  
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 22. august 2022