Økonomisk stønad til livsopphold

Kort fortalt

Økonomisk stønad skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, boutgifter og nødvendige klær. 

Her kan du søke 

Hva inneholder tjenesten?

Du må gi opplysninger om din livssituasjon og økonomiske situasjon. Alle inntekter og utgifter du har må du dokumentere. Du må ha benyttet deg av alle andre muligheter for å skaffe deg en inntekt.

Hvem kan få økonomisk stønad?

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har egne midler til livsopphold, eller står i fare for å miste dem. Du må ha lovlig opphold i Norge, og ikke oppholde deg i utlandet.

Søknadsskjema

På NAV sin hjemmeside kan du søke økonomisk sosialhjelp.

Kontakt oss

 • Ring oss på
  5555 3333

 • Send oss epost 
  nav.fredrikstad@nav.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy
  Publikumsmottaket er åpent fra 12 - 14.

 • Send brev  
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.