Midlertidig botilbud

Kort fortalt

Kommunen skal i akutte situasjoner finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv. Tilbudet skal ikke vare over tid, men avhjelpe akutt behov for sted å bo. Situasjonen er akutt hvis du ikke har et sted å sove eller oppholde deg det neste døgnet.

Akutte situasjoner kan være:

 • brann
 • utkastelse
 • familie- eller samlivsbrudd

Du må kontakte NAV Fredrikstad hvis du ønsker å søke.

Hva koster tjenesten?

Hvis du har tilstrekkelige inntekter, må du betale hele eller deler av boutgiftene selv.

Hvem kan ha rett på et midlertidig botilbud?

Du kan få hjelp hvis

 • alle andre muligheter for å skaffe et sted å oppholde deg det neste døgnet er prøvd
 • du dokumenterer din økonomiske situasjon
 • du jobber aktivt med å skaffe deg bolig selv
 • du henvender deg til NAV Fredrikstad så tidlig som mulig når situasjonen oppstår.

Kontakt oss

 • Ring oss på
  5555 3333

 • Send oss epost 
  nav.fredrikstad@nav.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy
  Publikumsmottaket er åpent fra 12 - 14.

 • Send brev  
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.