Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunal bolig

Kommunal bolig er et tilbud kommunen har, men som ikke er lovpålagt. Det innebærer at antall boliger er begrenset, og at ledige boliger vil tildeles de som til enhver tid har det største behovet, som fyller kriteriene, og som passer inn i den aktuelle boligen.

Hvem kan søke?

Du må ha lav inntekt/økonomi og et hjelpe- eller oppfølgingsbehov for å være i vår målgruppe. I tillegg må du ha bodd sammenhengende og være registrert i folkeregisteret i Fredrikstad kommune de siste to årene. Du må også fylle minst ett av disse kriteriene:

  • Du må være uten eid eller leid bolig
  • Du må ha et leieforhold som er i ferd med å opphøre
  • Du må ha uegnet bolig (eksempelvis svært dårlige boforhold, ikke tilrettelagt bolig for din helsesituasjon etc.)

Dersom du er i målgruppen for kommunal bolig, vil du også bli vurdert for boliger på det private boligmarkedet som formidles av boligsosiale formidlere. Kommunale og privateide boliger er likestilt.

Kommunal bolig er ment å være en midlertidig bolig, og det gis som hovedregel kun en leietid på tre år.

Har du allerede kommunal utleiebolig?

Har du spørsmål om boligen din, kan du ta kontakt med boligbygg.

Hva koster tjenesten?

Du må betale husleie, strøm, innboforsikring og andre kostnader som er vanlige i et leieforhold. Husleien blir justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Har du lav inntekt kan du søke om bostøtte.

Kontakt tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 06. september 2023