Kommunal utleiebolig

Kort fortalt

Kommunal bolig er et tilbud kommunen har, men som ikke er lovpålagt. Det innebærer at antall boliger er begrenset, og at ledige boliger vil tildeles de som til enhver tid har det største behovet, som fyller kriteriene, og som passer inn i den aktuelle boligen.

Hvem kan søke?

Du må ha lav inntekt/økonomi og et hjelpe- eller oppfølgingsbehov for å være i vår målgruppe. I tillegg må du ha bodd sammenhengende og være registrert i folkeregisteret i Fredrikstad kommune de siste to årene. Du må også fylle minst ett av disse kriteriene:

  • Du må være uten eid eller leid bolig
  • Du må ha et leieforhold som er i ferd med å opphøre
  • Du må ha uegnet bolig (eksempelvis svært dårlige boforhold, ikke tilrettelagt bolig for din helsesituasjon etc.)

Dersom du er i målgruppen for kommunal bolig, vil du også bli vurdert for boliger på det private boligmarkedet som formidles av boligsosiale formidlere. Kommunale og privateide boliger er likestilt.

Kommunal bolig er ment å være en midlertidig bolig, og det gis som hovedregel kun en leietid på tre år.

Her kan du søke (pdf)

Har du allerede kommunal utleiebolig?

Har du spørsmål om boligen din, må du kontakte den boligforvalteren som har ansvar for den boligen der du bor. Du kan også kontakte Boligbygg på telefon 69 36 13 65.

Hva koster tjenesten?

Du må betale husleie, strøm, innboforsikring og andre kostnader som er vanlige i et leieforhold. Husleien blir justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Har du lav inntekt, kan du søke om Husbankens bostøtte.

Søknadsskjema

Du søker kommunal utleiebolig på dette søknadsskjemaet.

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.