Introduksjonsprogram for flyktninger

Kort fortalt

Introduksjonsprogrammet skal styrke flyktningers mulighet for å delta i arbeidslivet og bli økonomisk selvstendig. Du må ha fått innvilget oppholdstillatelse, være bosatt i Fredrikstad og være mellom 18 og 55 år.

Bosettingsteamet hjelper deg å søke.

Hva inneholder introprogrammet?

Introprogrammet vil gi deg

 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • deltakelse i 37,5 time pr. uke i inntil to år
 • en individuell plan som beskriver opplæringsbehovet ditt
 • utbetaling av introstønad så lenge du møter opp

Hvem kan delta?

For å delta i introprogrammet må du

 • være mellom 18 og 55 år
 • ha innvilget asyl
 • ha innreisetillatelse som overføringsflyktning
 • ha innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • ha fått familiegjenforening med personer som ikke har vært bosatt i mer enn fem år
 • ha fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter samlivsbrudd

Du kan lese mer om introprogrammet på IMDI sin hjemmeside.

Kontakt oss

 • Ring oss på
  5555 3333

 • Send oss epost 
  nav.fredrikstad@nav.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy
  Publikumsmottaket er åpent fra 12 - 14.

 • Send brev  
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.