Min side Meld fra
Kontakt oss

For deg som bor i kommunal utleiebolig

Skal du søke om kommunal bolig? Du finner mer informasjon og søknadsskjema her. 

Betaling/faktura for husleie

Husleie skal betales den 20. hver måned. Benytt kontonummer og KID-nummer som følger fakturaen.

Hvordan betaler jeg husleie?

Fredrikstad kommune bruker digital betalingsløsning. Det innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vipps eFaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Har du ikke noe av dette, vil du få papirfaktura i posten som vanlig. Du kan også finne fakturaen ved å logge deg inn på "min side" på kommunens nettsider. 

Har du tegnet en avtale om elektronisk postkasse, trenger du ikke å se etter digital post fra kommunen. Du får varsel på SMS eller e-post når du har mottatt ny faktura eller et brev. 

Hva skjer hvis jeg er forsinket med betalingen?
 • Hvis du ikke betaler husleie innen fristen vil du etter 14 dager få et inkassovarsel med purregebyr. 
 • Hvis du ikke betaler dette går husleien til inkasso med høyere gebyr (inkasso-omkostninger).
 • Det går ikke an å endre forfallsdato. Forfallsdato er bestemt av husleiekontrakten din. 
 • Hvis du ikke betaler det du skylder etter dette risikerer du å miste boligen din.
 • Hvis du ikke har mottatt husleiefaktura innen den 15. hver måned, må du ta kontakt med oss.
 • Ta kontakt med Boligbygg hvis du har spørsmål vedrørende din faktura.
 • Du kan få økonomisk veiledning av NAV. Ta kontakt så tidlig som mulig. Kontaktinfo finner du nederst på denne siden.  
Hva koster det å bo i en kommunal bolig?
 • Husleie i Fredrikstad kommunes boliger varierer med boligens størrelse og beliggenhet. Leieprisene settes tilsvarende «gjengs leie» i området.
 • Vi krever ikke depositum.
 • Det varierer hva som er inkludert i husleien. Det kan for eksempel være strøm, oppvarming, tv og internett. Hva som er inkludert står i husleiekontrakten din.
 • Innboforsikring er ikke inkludert i husleien. I følge husleiekontrakten skal du som leietaker selv tegne innboforsikring. Du kan kontakte et forsikringsselskap for mer informasjon og tilbud. Dokumentasjon på gyldig innboforsikring skal framvises når kontrakten signeres.
 • Bostøtte er en støtteordning for personer og husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Søk digitalt om bostøtte her. Dersom du vil søke på papir, må du sende søknaden til NAV (adresse nederst på denne siden).

Leiekontrakt 

Din husleiekontrakt er en avtale mellom Fredrikstad kommune som boligeier og deg som leietaker. Kontrakten sier hvilken bolig du leier, hvor lenge og hvor mye du må betale i husleie (etter årlig indeksregulering). Har du mistet kontrakten? Ta kontakt med Boligbygg på telefon 69 36 13 65. 

Kontrakten regulerer hvilke rettigheter og plikter du som leietaker har. Du kan lese mer om dette i husleielovens bestemmelser.

Ønsker du å si opp leiekontrakten?

Hvis du ønsker å flytte før leiekontrakten utløper, ser vi helst at du sender oss en skriftlig oppsigelse. Skjemaet må skrives ut, signeres og sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller per post (adresse nederst på denne siden). Du kan også fylle ut skjemaet digitalt. 

Oppsigelsestiden er 1 mnd. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned.

 • Overlevering av bolig og nøkler avtales med Boligbygg. Husleien løper helt til boligen er overlevert og godkjent av Boligbygg. Nøkler skal ikke leveres til andre enn ansatte i Boligbygg.
Når leiekontrakten løper ut
 • Når leiekontrakten løper ut må du flytte ut alle eiendelene dine. Boligen må deretter vaskes godt. Det skal være så godt rengjort at boligen er klar for nye leietakere, og kan sammenlignes med en skikkelig vårrengjøring.
 • Nøklene leveres til Boligbygg etter avtale.
 • Du skal ikke si opp ditt strømabonnement. Det gjør vi for deg. Husk at du må sende flyttemelding til Folkeregisteret.
 • Hvis du fortsatt ønsker å bo i boligen må du søke om fornyelse av din leiekontrakt som sendes til Tildelingskontoret. Gjør det i god tid før leiekontrakten utløper.
Dette må du gjøre når du skal flytte ut 

Før overlevering 

Dette gjør Boligbygg

 • Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for overtakelse. Det er derfor viktig at du har oppgitt riktig telefonnummer. Hvis du ikke hører fra oss, må du gi beskjed. Ring Boligbygg på tlf 69 36 13 65.

Dette må du gjøre

 • Tømme boligen, også boden hvis du har det.
 • Vaske boligen: vegger, gulv, tak, vinduer, filter i kjøkkenvifte og fast inventer som for eksempel kjøkkenskap og dusjkabinett. Du må også rense sluk i dusj og badekar.
 • Om du har hentet dekoder selv, må du returnere denne til leverandør da den står registrert på deg.
 • Finne frem alle nøkler til boligen som du mottok da du flyttet inn.
 • Skriv ut sjekklisten her

Ved overlevering 

 • Boligbygg godkjenner vask. Dersom vask ikke blir godkjent, får du en kort frist til å rette dette. Dersom det fremdeles ikke er tilfredsstillende vask, vil utleier bestille vask for din regning.
 • Boligbygg overfører strømabonnement til Boligbygg.
 • Boligbygg mottar nøklene. (NB! Nøkler må ikke sendes i posten)

Etter overlevering 

 • Du sender flyttemelding til Folkeregisteret, og adresseendring til Posten.
 • Boligbygg stanser husleien når oppsigelsestiden er ute og nøkler er overlevert.

Generell informasjon 

Leiligheten anses som overlevert når forvalter har mottatt nøkler, og ellers er gitt uhindret adkomst til leiligheten. Du må betale husleie helt til boligen er overlevert, selv om oppsigelsesfristen har løpt ut.

Dersom ikke alle nøkler leveres tilbake eller du sender nøklene i posten, bytter utleier låsen og du må betale kostnadene for dette.

Er leiligheten i dårligere stand enn den var når du flyttet inn, er du økonomisk ansvarlig for kostnader til utbedringer. Dette gjelder likevel ikke, hvis det er alminnelig slitasje og elde som er årsaken til at boligen er i dårligere stand.

Etterlatt løsøre og søppel vil bli tatt hånd om eller kastet for din regning.
Dersom du ikke overleverer boligen innen fristen, kontakter Boligbygg namsmannen for fravikelse/ utkastelse. Dette vil medføre kostnader for deg.

Dersom det oppstår endringer i dine behov i oppsigelsesperioden, og du likevel har behov for å leie en kommunal bolig, må du kontakte Tildelingskontoret så fort som mulig.

Søk om endringer i ditt leieforhold 

Søknad om forlengelse av leieavtalen eller bytte av bolig

Dersom du ønsker å søke om forlengelse av leieavtalen må du fylle ut dette skjemaet. Det vil foretas et tilsyn i boligen din, og det er derfor viktig at du gir oss adgang til boligen. Du vil bli kontaktet av Boligbygg for å avtale tidspunkt for tilsyn.

Dersom du ønsker å bytte bolig skal du søke med dette skjemaet og sende til Tildelingskontoret.

Søknad om opptak av husstandsmedlemmer

Dersom du ønsker at noen skal flytte inn hos deg, må du søke ved å fylle ut dette skjemaet som sendes til boligforvaltning@fredrikstad.kommune.no eller per post (adresse nederst på siden). Du kan også søke digitalt her.  

Søknad om dyrehold

Dersom du vil ha et dyr som skal bo i boligen, må du søke om dette her: 

Flytting 

Flytte inn
 • Du må selv melde om ny adresse til Folkeregisteret og Posten.
 • Merk postkassen din med navn. Ved å melde adresseendring hos Posten får du postkasseskilt.
 • Dersom du oppdager feil eller mangler i boligen må du melde det digitalt her. 
Flytte ut

Vil du flytte før leiekontrakten går ut?

 • Du må si opp leiekontrakten skriftlig her.
 • Du må betale husleie i oppsigelsestiden, også hvis du flytter tidligere.
 • Flytter du og leverer nøkler senere enn oppsigelsestiden, må du betale husleie til og med den dagen du leverer nøkler og boligen er godkjent.

Dette må du gjøre når du flytter ut

 • Rydde og tømme boligen for alle dine eiendeler.
 • Vaske grundig. Boligen må være så ren at neste leietaker kan flytte rett inn. I oppsigelsesskjemaet finner du sjekkliste for vask.
 • Du skal ikke si opp strømavtalen. Dersom du har mistet nøkler og vi må bytte lås, må du som leietaker betale et vederlag for dette. Meld fra om ny adresse til Folkeregisteret og Posten.

Dersom du flytter til en ny kommunal bolig

Du har 14 dager til å flytte fra en bolig til en ny. Dersom du ikke leverer nøklene til boligen du flytter fra innen dette, må du betale husleie for begge boligene.

Husordensregler og klager

Når du bor hos oss har du ansvar for å overholde husordensregler. Reglene skal bidra til at både du og dine naboer trives, og forhindre skade på eiendommen. 

For at vi skal kunne behandle klager på bomiljø på en god måte vil vi at du sender en skriftlig klage via dette skjemaet til boligforvaltning@fredrikstad.kommune.no eller per post (adresse nederst på siden). Digitalt klageskjema finner du her.

Bor du i borettslag?

Dersom du bor i borettslag eller et sameie er det viktig at du følger deres husordensregler. De fleste borettslag deler informasjon via tjenesten Vibbo. Vi anbefaler våre leietakere å opprette en bruker her for å få nyttig informasjon fra borettslaget. 

Brannsikkerhet 

Røykvarsler

Hvis røykvarsleren piper med jevne mellomrom må du bytte batteri. Du bør bytte batteri én gang i året.

Bruksanvisninger:

Brannslokkingsapparat

Du må sjekke brannslokkingsapparatet med jevne mellomrom:
Sjekk at måleren på apparatet peker mot det grønne området. Det er også lurt å snu på apparatet noen ganger slik at pulveret flytter på seg.

Se hvordan du skifter batteri i røykvarsler og kontrollerer brannslokkingsapparatet i denne videoen.

Informasjon om brannvern på flere språk finner du hos Norsk brannvernforening.

Øvrig brannsikkerhet 
 • Det er viktig å passe på at ingen gjenstander blir plassert i rømningsveiene.       
 • Røyking på senga er en av de vanligste årsakene til dødsbrann, vær varsom.
 • Det er viktig at du renser filteret til kjøkkenviften jevnlig. Skitne filtre kan være brannfarlig.
 • Unngå bruk av skjøteledninger. Dersom du mangler stikkontakter må du ta kontakt med Boligbygg.  

Praktisk hjelp med boligen

Nøkler

Dersom du har mistet nøkler kan du kontakte Boligbygg på 69 36 13 65. Du som leietaker vil bli fakturert for ekstranøkkel eller bytte av lås og nye nøkler.

Dersom du har låst deg ute, kan du ringe Boligbygg 69 36 13 65 på hverdager mellom 08:00-15:30. Utenfor åpningstid kan du ringe vakttelefon 97 42 96 88.

Når du flytter ut avtaler du overlevering av nøkler med Boligbygg. 

Avfall

Som leietaker er du pliktig til å følge Fredrikstad kommunes gjeldende regler for kildesortering av husholdningsavfall. Her finner du informasjon om kildesortering og når avfallsdunkene tømmes.

Eiendeler og avfall skal aldri plasseres utenfor avfallsdunk, på balkong eller i oppgang. Større eiendeler må du selv sørge for å få kjørt til avfallsmottak. Hvitevarer kan leveres gratis til elektronikkforhandlere.

Komfyren virker ikke

Har du sjekket om sikringen har gått?

Noen sikringsskap har ikke kapasitet til at du benytter alle platene og stekeovnen samtidig. Skru av alle platene og stekeovnen og vipp opp sikringen eller bytt sikring hvis det er gammel type sikring. Slå på én og én plate, men ikke alle på fullt.

Har du komfyrvakt?

Hvis den piper, trykk på knappen på komfyrvakten for å vise at du er til stede. Hvis du ikke trykker på knappen, kutter komfyrvakten til slutt strømmen til komfyren din. Da må du skru av alle plater, trykke på knappen på komfyrvakten og skru komfyren på igjen. Video om komfyrvakt.  

Vasken eller sluket er tett

Sluket i dusjen og vannlåsen under vasken bør rengjøres med jevne mellomrom - gjerne flere ganger i året.

Se hvordan du renser sluket i dusjen.
Se hvordan du rengjør vannlåsen.

Vedlikehold 

Sammen med deg skal vi ta vare på boligen din og fellesområdene. Vi tar som hovedregel ansvar for ytre vedlikehold og drift av eiendommen, og det du har krav på etter husleieloven og leiekontrakten din. 

Leietakers ansvar for vedlikehold
 • Du har ansvar for å vedlikeholde din bolig innvendig. Du betaler for dette selv.
 • Alt vedlikehold som du plikter å gjøre, skal utføres på en forsvarlig og god måte.
 • Du skal sørge for at boligen til enhver tid er i samme stand som ved innflytting. Med unntak av det som følger av alminnelig slitasje og elde.
 • Det er viktig at alle lufteventiler i boligen holdes åpne og aldri tettes igjen. Dersom lufteventilene er stengt, kan det føre til fukt og dårlig inneklima som kan være skadelig for beboerne og boligen. Gjenstengte lufteventiler kan også gjøre det kjøligere i boligen.
 • Du har ansvaret for renhold av din bolig og eventuell andel av fellesarealer. Dersom ikke annet er avtalt, er du pliktig til å vedlikeholde følgende: 
  • Dørlåser
  • Kraner
  • Toalett
  • Elektriske kontakter og brytere
  • Generelt fast inventar og utstyr i husrommet som ikke er faste installasjoner.
 • Du skal renholde og skifte filter i kjøkkenventilator.
 • Sette inn oppvaskmaskin og eventuell bistand fra rørlegger.
 • Du plikter å holde sluk, avløp og rør åpne til og med egen vannlås.
 • Bruk Mundin avløpsåpner ved behov (ikke bruk pulver).
 • Du har ansvar for at røykvarslere og brannslukkingsapparater er i stand.

Ansvar for vedlikehold og kostnader av følgende er også ditt ansvar:

 • Nye dusjforheng
 • Nye dusjslanger og dusjhoder
 • Nye toalettseter
 • Bytte av lyspærer
 • Bytte av batterier til brannvarslere og komfyrvakt
 • Nye nøkler
 • Renhold og bytte av filter i kjøkkenventilator
 • Snømåking, strøing og lignende.
 • Gressklipping, raking, feiing og lignende.

Generelle regler

 • Du må erstatte all skade som skyldes deg og din husstand. Dette gjelder også om andre har hatt adgang til boligen eller til eiendommen for øvrig.
 • Du plikter å holde boligen oppvarmet når det er fare for frost. Du er erstatningspliktig for skader ved frost som skyldes deg eller andre i din husstand.
 • Gjenstander som forlates i fellesarealene vil uten varsel bli fjernet.
 • Dørmatter må ikke plasseres slik at de er til hinder for renholdet.
 • Sykler, barnevogner og rullestoler skal settes på anviste plasser.
 • Du kan ikke foreta bygningsmessige endringer eller ombygging, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Boligbygg.
 • Fredrikstad kommune er eier av eventuelle integrerte hvitevarer. Dersom hvitevarene ikke kan repareres, vil Boligbygg eventuelt legge til rette for at boligen kan utstyres med hvitevarer som du selv skaffer og eier.
 • Dersom ikke annet er bestemt av utleier har du som leietaker ansvaret for snømåking, plenklipping og lignende arbeid som for eksempel å holde tomtearealet ryddig. 

Ta kontakt med Boligbygg på telefon 69 36 13 65 (vakttelefon utenfor åpningstid: 974 29 688) umiddelbart dersom det oppstår akutte situasjoner og problemer – for eksempel vannlekkasje.

Skjema

Oppsigelsesskjema for kommunal bolig
      Dette skjema kan også benyttes ved dødsfall

Husordensregler for kommunale utleieboliger (pdf) 

Søknad om endringer i bolig 

Søknad om bolig og fornyelser (pdf) 

Søknad om dyrehold 

Søknad om opptak av husstandsmedlemmer 

Meld skade eller mangler på kommunal bolig

Naboklage 

Trenger du å skrive ut et skjema i pdf så ligger de på Skjema A-Å.

Ofte stilte spørsmål 

Spørsmål og svar 

Jeg har låst meg ute/kommer meg ikke inn i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Dersom du har låst deg ute, kan du ringe Boligbygg på telefon 69 36 13 65.
 • Har du låst deg ute mellom kl. 15:30 og 08:00 eller i helger/helligdager må du ringe vakttelefonen 97 42 96 88.
 • Leietaker vil bli fakturert for ekstranøkkel eller bytte av lås og nye nøkler.

Jeg har oppdaget skadedyr i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Ta kontakt med Boligbygg så fort som mulig dersom du har oppdaget skadedyr. For eks. rotter, mus, kakerlakker, veggdyr eller lignende inne i boligen eller i fellesarealer.         
 • Vi sørger for skadedyrsanering, det er viktig at du slipper inn de som skal fjerne dyrene. Du må rette deg etter anvisninger fra skadedyrsforkjemper.
 • Dersom boligen må fraflyttes under sanering, har du rett på annet midlertidig bosted via innboforsikringen din.

Jeg har ikke vann. Hva gjør jeg?

 • Dersom du ikke har vann må du sjekke vannstopperen i skapet under vasken. Sørg for at området er tørt og restart vannstopperen/waterguarden ved å holde inne knappen eller dra ut kontakten.
 • Sjekk om det er noen gjeldende driftsmeldinger i ditt område her.
 • Dersom du fremdeles opplever problemer, ta kontakt med Boligbygg på telefon 69 36 13 65.

Jeg har ikke varmtvann i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Dersom du ikke har varmtvann må du først sjekke sikringsskapet for å se om sikringen til varmtvannsberederen er gått. Sjekk også om du har strøm ellers i leiligheten. Dersom du ikke finner noe feil her kan du ringe Boligbygg på telefon 69 36 13 65.

Jeg har ikke strøm i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Sjekk sikringsskapet for å se om noen sikringer har gått.
 • Sjekk strømstans i ditt område. Sjekk strømbrudd for Onsøy her.
 • Er alle strømfakturaer betalt? Ta kontakt med din strømleverandør for å sjekke.
 • Dersom du har sjekket alt over, kan du ta kontakt med Boligbygg på telefon 69 36 13 65.

Hva skjer med strømmen når jeg flytter ut?

 • Når du flytter ut av leiligheten og Boligbygg har mottatt nøklene, vil Fredrikstad kommune ta over ditt strømabonnement. Du skal ikke si opp strømmen selv. Du vil motta en sluttfaktura fra din strømleverandør. Husk å melde adresseendring og bestille ettersending av post.

Jeg er pårørende til en leietaker som har gått bort. Hva gjør jeg?

 • Kontakt skifteretten og fyll ut skjema om skifte av dødsbo. Mer informasjon her.
 • Som pårørende sender du oppsigelse til Boligbygg. Oppsigelsestiden er 1 måned.
 • Boligbygg tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for overlevering av nøkler.

Jeg har fått strømregning etter at jeg har flyttet ut. Hva gjør jeg?

 • Du må sjekke perioden du har fått strømregning på. Dette står på fakturaen med fra og til dato.
 • Hvis fakturaperioden er etter du flyttet ut, kan du kontakte Boligbygg på 69 36 13 65.

Hva skjer med strømmen når jeg flytter ut?

 • Når du flytter ut av leiligheten og Boligbygg har mottatt nøklene, vil Fredrikstad kommune ta over ditt strømabonnement. Du skal ikke si opp strømmen selv. Du vil motta en sluttfaktura fra din strømleverandør. Husk å melde adresseendring og bestille ettersending av post.

Hvor leverer jeg nøkler når jeg flytter ut?

 • Overlevering av boligen og nøklene avtales med Boligbygg.

 

Kontakt Boligbygg

Kontakt oss

Ring oss på 69 36 13 65   

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

Vis i kart

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Kontakt NAV

 • Ring oss på
  5555 3333

 • Skriv til oss
  Logg inn på www.nav.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy
  Publikumsmottaket er åpent for selvbetjening fra 10–14, bemannet fra 12–14.

 • Send brev  
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 24. mars 2022