Min side Meld fra
Kontakt oss

Bosetting, integrering og inkludering av flyktninger

Nyankomne flyktninger som skal bosettes i Fredrikstad kommune skal få mulighet til å bli godt integrert og inkludert slik at de kan ta del i samfunnet.

Hvem kan få hjelp til å bosettes i Fredrikstad?

Personer som er innvilget oppholdstillatelse og som har fått Fredrikstad kommune som bosettingskommune etter avtale med IMDI.

Kan jeg velge å bli bosatt i Fredrikstad?

Fredrikstad kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDI. Dersom du har viktig informasjon om hvorfor du ønsker nettopp Fredrikstad som bosettingskommune, er det viktig at du gir denne informasjonen til mottaket du bor på. Mottaket samarbeider med IMDI for å finne kommune til deg.

Her finner du informasjon om introduksjonsprogrammet i Fredrikstad

Integrering- og inkludering i Fredrikstad

Fredrikstad kommune jobber for at flyktninger og innvandrere, uavhengig av hvor lenge man har bodd her, skal oppleve å bli inkludert i samfunnet. Koordinator for inkludering samarbeider med frivillige lag og foreninger, lokalsamfunn, kultur og aktivitets tilbud, kommunale tjenesteapparat og skoler/barnehager.

Vi vil hjelpe deg med å

  • orientere om de tilbudene som finnes i Fredrikstad
  • komme i kontakt med en besøksvenn eller å bli en besøksvenn
  • drøfte muligheter for hvordan ditt lokalsamfunn kan bidra til god integrering
  • koble og koordinere kontakter mellom frivillige organisasjoner
  • opprette prosjekter rundt inkludering i samarbeid med et bredt spekter av frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter

Kontakt Stina Røyrvik, tlf: 489 43 990 eller e-post: stiroy@fredrikstad.kommune.no.

Hvilke tilbud finnes i Fredrikstad?

Besøksvenn
Ønsker du en besøksvenn eller å være en venn? Ordningen er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Frivilligsentralen i sentrum.
Kontaktpersoner: Stina Røyrvik, tlf. 489 43 990 eller Frivilligsentralen sentrum, tlf. 909 93 815.  

Fortellergruppe «Bli kjent med meg»
Fortellergruppe på Fredrikstad internasjonale skole. I gruppen får du mulighet til språktrening, samtale rundt egne livshistorier og opplæring i fortellerteknikk. Dette er en del av et holdningsskapende prosjekt hvor målsetningen er å nå ut i Fredrikstadskolen for refleksjon rundt inkludering.
Kontaktperson: Stina Røyrvik, tlf. 489 43 990.  

Jentegruppe
Jentegruppa møtes i Nygaardsgata 28, annen hver torsdag kl. 18.00–20.00 for å ha det hyggelig, bygge nettverk og snakke norsk. Gruppa er åpen for alle mellom 16 og 25 år. Vi har forskjellige typer aktiviteter som sminkekurs, yoga, kafèbesøk m.m.
Kontaktperson: Stina Røyrvik, tlf 48943990 eller Anne Marthe Olaussen, tlf 91856355  

Fredrikstad friaktivitetsgruppe (FFA)
Vi møtes den første eller siste lørdagen i måneden på toppen av Kirken Bymisjons Cafe Britannia i Agentgaten 4. Vi har nå gratis kafe for alle kl. 14.00-16.00. Målet er å gjøre hyggelige aktiviteter sammen, bli bedre kjent, lære om norsk kultur og bygge nettverk. Les mer på gruppens facebookside
Kontaktperson: Stina Røyrvik, tlf 48943990  

Internasjonal turgruppe
Turgruppe i regi av Røde Kors. Ta kontakt dersom du vil være med på turene i Fredrikstadmarka. Kontaktperson: Egil Borgersen, tlf. 473 34 704 

Du finner en oversikt over alle aktiviteter i Fredrikstad på denne kalenderen

Du finner nyttig informasjon om bosetting på IMDI sin hjemmeside.

Her finner du mer informasjon om tilbudene som fins for flyktninger fra Ukraina.

Kontakt oss

 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

  

Vis i kart

 

Sist oppdatert: 22. august 2022