Min side Meld fra
Kontakt oss

Boligformidling

Dersom du er i behov av bolig, og fyller ett eller flere av kriteriene under, kan du få hjelp fra boligsosiale formidlere. Boligsosiale formidlere har god kjennskap til boligmarkedet i Fredrikstad.

Hva kan du få hjelp til?

Vi kan hjelpe deg med å

 • kartlegge ditt behov i samarbeid med deg
 • gi relevant informasjon, råd og veiledning
 • hindre utkastelse fra bolig i samarbeid med NAV, Namsmannen og huseier
 • formidle bolig dersom det er aktuelt

Hva forventer vi av deg:

 • Du er tilgjengelig for samtaler.
 • Du leter aktivt etter bolig selv.
 • Du møter til visninger eller gir beskjed dersom du ikke kan møte.
 • Du følger de reglene som gjelder for leie av bolig.
 • Du melder ifra dersom det oppstår problemer i leieforholdet.

Hvem kan få hjelp?

Du må ha lav inntekt/økonomi og et hjelpe- eller oppfølgingsbehov for å være i vår målgruppe. I tillegg må du oppfylle minst ett av disse kriteriene:

 • Du må være uten eid eller leid bolig
 • Du må ha et leieforhold som er i ferd med å opphøre
 • Du må ha uegnet bolig (for eksempel svært dårlige boforhold, ikke tilrettelagt bolig for din helsesituasjon etc.)

Hva koster en bolig?

Hjelp fra boligsosiale formidlere er gratis. Husleie, strøm og andre kostnader som er vanlige når en leier bolig må du betale selv.

Søknadsskjema

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

  

Sist oppdatert: 22. august 2022