Min side Meld fra
Kontakt oss

Bolig - tilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Hva inneholder tjenesten?

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.

Tilskudd kan gis til

  • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
  • både leid og eid bolig

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
  • barnefamilier har høy prioritet
  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Søknadsskjema

Du søker startlån elektronisk på Husbanken sin hjemmeside.

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 22. august 2022