Min side Meld fra
Kontakt oss

Bolig - tilskudd til tilpasning

Kort fortalt

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Du søker startlån elektronisk på Husbanken sin hjemmeside.

Hva inneholder tjenesten?

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.

Tilskudd kan gis til

  • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
  • både leid og eid bolig

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
  • barnefamilier har høy prioritet
  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Søknadsskjema

Du søker startlån elektronisk på Husbanken sin hjemmeside.

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 21. juni 2022