Min side Meld fra
Kontakt oss

Restverdiredning (RVR)

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom norske forsikringsselskap og brannvesen med mål om å redde mest mulig verdier etter en brann, vannlekkasje, kjelleroversvømmelse eller lignende. 

Restverdiredning er førstehjelp i akuttfasen. Forsikringsselskapene har investert i spesialbiler som disponeres av brannvesenet. RVR-bilen er utstyrt med pumper og vannsugere for å fjerne vann, lufttørkere, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning med mer.

RVR-tjenesten er økonomisk dekket via husforsikringen og kan benyttes ved skader på bygninger, inventar og utstyr. Tjenesten gjelder ikke biler og båter.  

RVR-tjenesten i Østfold er stasjonert ved brannstasjonen i Fredrikstad og dekker alle kommuner i Østfold. Beredskap 24 timer i døgnet. 

RVR Østfold kontaktes via Øst 110-sentral på telefon 64 91 31 00.

Sist oppdatert: 01. september 2019