Min side Meld fra
Kontakt oss

Ildsted

Du trenger ikke søke ved installering endring eller riving av ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Nye ildsteder skal meldes til feiervesenet (jfr. Forskrift om brannforebygging § 6). Tjenesten er gratis.

Oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig. Les mer om dette på DIBK sine sider.

Meldeskjema

Melding om nytt ildsted

Utskifting til rentbrennende ovner

Fredrikstad kommune har ikke lenger en ordning med tilskudd til utskifting til rentbrennende ovner.

 Lover, forskrifter og retningslinjer

Byggesaksforskriften (tiltak som er unntatt fra byggsaksbehandling)

Forskrift om brannvernforebygging §6

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak 

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd

Feiing - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Feiing

 • Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr. 408
 • Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr. 815
 • Feie- og tilsynsavgift 3 (½ avgift) kr. 205
 • Feie- og tilsynsavgift 4 (ettløps pipe over 3 etg.) kr. 613
 • Feie- og tilsynsavgift 5 (røykkanal/anbringer) kr. 178
 • Feie- og tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) kr. 221

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted:  kr. 820
 • Kontroll av ildsted:  kr. 410
 • Feiing av sentralfyr:  kr. 1030
 • Videokontroll av skorstein:  kr. 620
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering):  kr. 510

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

Kontakt oss

Vis kart

Sist oppdatert: 13. juni 2022