Ildsted

 

Du trenger ikke søke ved installering endring eller riving av ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Nye ildsteder skal meldes til feiervesenet (jfr. Forskrift om brannforebygging § 6). Tjenesten er gratis.
Oppføring og rehabilitering av skorstein søknadspliktig.

Meldeskjema

Melding om nytt ildsted

Utskifting til rentbrennende ovner

Fredrikstad kommune har ikke lenger en ordning med tilskudd til utskifting til rentbrennende ovner.

 

 Lover, forskrifter og retningslinjer

Byggesaksforskriften (tiltak som er unntatt fra byggsaksbehandling)

Forskrift om brannvernforebygging §6

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak 

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd

Feiing - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021. 

Alle priser er inkl. mva.

Feiing

 • Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr 374
 • Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr 748
 • Feie- og tilsynsavgift 3 (1/2 avgift) kr 188
 • Feie- og tilsynsavgift 4 (ettløps pipe over 3 etg.) kr 562
 • Feie- og tilsynsavgift 5 (røykkanal/anbringer) kr 163
 • Feie- og tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) kr 203

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted  kr 800
 • Kontroll av ildsted  kr 400
 • Feiing av sentralfyr  kr 1000
 • Videokontroll av skorstein  kr 600
 • Fresing av skorstein  kr 800
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering)  kr 500

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

 

Sist oppdatert: 14. juli 2016
Feiermester
Stian Christoffersen
Telefon
69 95 97 75
Besøksadresse
Lislebyveien 10, 1604 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
feier@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.