Min side Meld fra
Kontakt oss

Fyrverkeri

Skal du skyte opp fyrverkeri i forbindelse med skoleball, fester eller annet arrangement må du søke om dette.

 • Oppskyting over privat grunn kreves tillatelse fra grunneier.
 • Oppskyting fra offentlig plass krever tillatelse fra politiet.
 • Oppskyting etter kl. 23.00 må varsles med annonse i lokale aviser.
 • Fyrverkeri klasse 1,2 og 3 tillates brukt av alle skikkede personer over 18 år.
 • Bruk av fyrverkeri klasse 4 krever spesialopplæring.

Søknad om oppskyting av fyrverkeri 

Søknad om oppskyting av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri i romjulen

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen 2022 må sendes Fredrikstad brann- og redningskorps innen 30. april

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt kan være aktuelle som handlende den førstkommende sesongen.

Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i 2021 må sende inn ny søknad med alle nødvendige opplysninger. Fyrverkeri klasse II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27.-31. desember.

Saksbehandlingsgebyr 2022: kr. 2 480,- 

Vi gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med blant annet følgende krav:

 • Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker. Firmaattest fra foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.
 • Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Ansettelsesbevis fra virksomheten og sertifikat type F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges søknaden.

Det vises til ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9 med endring av 4. januar 2018. Se også § 2-10 av samme forskrift.

Søknandsskjema salg av fyrverkeri
Vi ønsker helst bruk av elektronisk søknadsskjema, men har også et skjema i word som kan sendes inn med epost eller ordinær post.

Fyrverkeri på nyttårsaften

Hvert eneste år fører bruk av fyrverkeri til branner og ulykker. Fredrikstad er særlig sårbar fordi vi har mye tett trehusbebyggelse. Fredrikstad kommune har vedtatt en forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri. Det betyr at det er forbudt å avfyre fyrverkeri i kategoriene 2, 3 og 4 innenfor byområdet slik det er definert i kommuneplanens arealdel. Se også kart under her. 

Her er det forbudt med noen få unntak:

 • Byområdet slik det er definert i kommuneplanens arealdel 2020-2032. Unntak er Tollbodplassen, Steffensjordet og Wiesebanen (fotballbanen). 
 • Nabbetorp: Avgrenset av Glomma, Lundheim og tilstøtende områder som er inkludert i byområdet. Utskyting er tillatt fra gangveien syd i Enggata ved "dammene" og langs Poul Rønns gate ved grøntarealene. 
 • Sorgenfri: Trehusbebyggelsen mellom Galtungveien, Bruksgata og nyere bebyggelse i øst.
 • Gamlebyen/Vaterland/Øra: Arealene innenfor vollene i Gamlebyen og industriområdene på Øra - begrenset av Torsnesveien og Habornveien.
 • Sellebakk torg og omliggende områder nedenfor Sarpsborgveien.
 • LFN-områder i perioden 15. april til 15. september. Eventuell godkjenning må innhentes fra både brannmyndighet og landbruksmyndighet i kommunen.  

Stjerneskudd er tillatt
Fyrverkeri i kategori 1, som for eksempel stjerneskudd, er tillatt å bruke. 

Forbudssoner for bruk av fyrverkeri med kart

Det er forbudt å bruke fyrverkeri i kategoriene 2, 3 og 4 innenfor byområdet slik det er definert i kommuneplanens arealdel 2020-2032. Dette er vedtatt i forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri.

Kartet under her viser forbudssoner merket i rødt. Du kan zoome inn og ut av kartet ved å trykke + / -. 

Se større kart

Trygg bruk av fyrverkeri

Brannvesenet minner om at det ikke er tillatt å bruke raketter med styrepinne og annet fyrverkeri som kan forveksles med leketøy. Les bruksanvisningen nøye før fyrverkeriet brukes og husk beskyttelsesbriller. Sørg for å velge en plass for avfyring slik at personer eller omgivelser ikke skades. Generelt skal oppskyting av fyrverkeri foretas bort fra bebygde områder. Ubrukt fyrverkeri kan leveres inn ved alle byens salgssteder.

Tips for trygg bruk av fyrverkeri fra Norsk brannvernforening

Anmodning til butikker og bedrifter
Vi ber butikker og bedrifter om å kontrollere plasseringen av avfallsdunker og flytte dem minimum 5 meter ut fra veggen. Vi vet at dette kan forhindre spredning av en eventuell brann i dunkene til bygningen.  

Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannvernforebygging §3
Forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri

Sist oppdatert: 27. desember 2021
Brannsjef
Stein D. Laache
Varabrannsjef
Per Svanæs
Telefoner

Ekspedisjon            69 30 60 00
Øyeblikkelig hjelp  110
Telefonvakt             976 88 055
Utrykningsleder      977 09 126

Besøksadresse
St. Croixgate 17 B, 1607 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
brann@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart