Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad brannvesen

Fredrikstad brannvesen har mange ulike tilbud og tjenester til innbyggere i Fredrikstad og på Hvaler. Du finner en oversikt på denne siden.

Fredrikstad brannvesen har ansvaret for brannvernet og feiertjenesten i Fredrikstad og Hvaler kommune. Vi sørger for brannsikkerhet, brannforebygging, feiertjeneste, oljevernberedskap, redningsdykking og generell brann- og ulykkesberedskap.

Fredrikstad brannvesen utfører oppgaver som kommunen er pålagt i henhold til lov om brannvern. Lovens formål er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense skadevirkningene i brann og andre ulykkessituasjoner.

Vi har mange ulike tilbud og tjenester til innbyggere i Fredrikstad.

Redningsvester

Du kan låne redningsvester ved å møte opp på brannstasjonen.

Vi har åpent 8–21 alle hverdager.

Priser pr. vest:

 • Døgn: kr 20,- 
 • Helg: kr 50,- 
 • Uke: kr 100,-

Det er bare å ringe på døren. Husk kontant betaling! For levering av vest, kan du benytte luke på høyre siden av døren hele døgnet. 

Betaling med kontanter eller vipps. Inntektene går i sin helhet til brannvesenet i vennskapsbyen San Martin i Guatemala. 

Har du bekymringer knyttet til brannfarlig forhold?

Dette kan for eksempler være:

 • noen bor i en bolig som du er i tvil om er godkjent, f.eks. en garasje eller en kjeller
 • du har en nabo som du tror ikke kan ivareta sin egen brannsikkerhet
 • du mistenker at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin
 • du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og opplever noe som er utrygt når det gjelder brannsikkerhet eller rømningsveier

Meld bekymringer anonymt - branntips

Sjekk om brannslokkingsapparatet er i orden

Det er trygt å vite at brannslukkingsapparatet virker når du trenger det.

Disse firmaene kontrollerer om alt er i orden.

Restverdiredning (RVR)

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom norske forsikringsselskap og brannvesen, med mål om å redde mest mulig verdier etter en brann, vannlekkasje eller kjelleroversvømmelse.

Restverdiredning er førstehjelp i akuttfasen. Forsikringsselskapene har investert i spesialbiler, som disponeres av brannvesenet. RVR-bilen er utstyrt med pumper og vannsugere for å fjerne vann, lufttørkere, vifter for å fjerne røyk og strømaggregat for nødstrømsforsyning.

RVR-tjenesten er økonomisk dekket via husforsikringen, og kan benyttes ved skader på bygninger, inventar og utstyr. Tjenesten gjelder ikke biler og båter.

RVR-tjenesten i Østfold er stasjonert ved brannstasjonen i Fredrikstad, og dekker alle kommuner i Østfold. Vi har beredskap 24 timer i døgnet. 

RVR Østfold kontaktes via Øst 110-sentral på telefon 64 91 31 00.

Brannvernkurs og øvelser

Fredrikstad brannvesen tilbyr ulike brannvernkurs og øvelser:

 • Generell brannvernundervisning
  Kurset gir kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift eller bolig
 • Praktisk slokkeøvelse
  Kurset gir kjennskap til slokkemidler og slokkeapparater, samt praktisk gjennomføring
 • Brannvernundervisning for institusjoner
  Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern og brannsikkerhet i institusjonen
 • Brann- og evakueringsøvelse med røyk
  En øvelse med kunstig røyk som bevisstgjør hvilke utfordringer dette fører med seg
 • Brannvernundervisning for borettslag og sameier
  Kurset gir kompetanse og bevisstgjøring om krav til brannvern i borettslag/sameier og den enkelte boenhet

Du melder deg på ved å kontakte Tomas Søland, telefon 69 30 64 67, e-post: thso@fredrikstad.kommune.no

Oppgaver ved ulykker og ulike hendelser

Fredrikstad brannvesen har mange store og mindre oppgaver i forbindelse med ulykker og ulike hendelser.

 • Brannslokking
 • Assistere ved ulykker, for eksempel trafikkulykker
 • Redningsdykking
 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • Olje- og kjemikalievern mot akutt forurensning
Brannforbyggende arbeid

Brannforebyggende arbeid er

 •  tilsyn med særskilte brannobjekter som sykehjem og omsorgsboliger, totalt ca. 450 objekter
 •  kursvirksomhet for bedrifter, brannvernledere og institusjoner
 •  skolebesøk
 •  landsomfattende aksjoner som røykvarslerens dag, aksjon boligbrann, åpen brannstasjon
Håndtering av farlig stoff

Kommunene er den primære tilsynsmyndigheten når det gjelder de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff.  Se veileder fra DSB

Alarmtilkobling til 110-sentralen

Fredrikstad brannvesen tilbyr direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen fra offentlige og private næringsbygg, samt større borettslag i Fredrikstad og på Hvaler.

For å knytte ditt alarmanlegg mot vårt mottak, trenger du en overføringsenhet. Vi har et godt samarbeid med to firmaer som leverandør av slike produkter.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannvernforebygging

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

DSB-info

Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Er du ikke fornøyd med tjenesten, har du rett til å klage til kommunens klagenemd.

Sist oppdatert: 03. januar 2024
Brannsjef
Stein D. Laache
 
 
Telefoner

Innbyggerdialog: 69 30 60 00
Brann/øyeblikkelig hjelp: 110      
Telefonvakt: 976 88 055
Utrykningsleder: 977 09 126

Besøksadresse
St. Croixgate 17 B, 1607 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
brann@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart