Min side Meld fra
Kontakt oss

Andre branntjenester

Fredrikstad brannvesen har mange store og mindre oppgaver i forbindelse med ulykker og ulike hendelser .

  •  Brannslokking
  •  Assistere ved ulykker, for eksempel trafikkulykker
  •  Redningsdykking
  •  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  •  Olje- og kjemikalievern mot akutt forurensning
  •  Vakttelefon for Fredrikstad kommune etter åpningstid, tlf. 977 09 126 / 976 88 055

 

Brannforbyggende arbeid

  •  tilsyn med særskilte brannobjekter som sykehjem og omsorgsboliger, totalt ca. 450 objekter
  •  kursvirksomhet for bedrifter, brannvernledere og institusjoner
  •  skolebesøk
  •  landsomfattende aksjoner som røykvarslerens dag, aksjon boligbrann, åpen brannstasjon

Håndtering av farlig stoff

Kommunene er den primære tilsynsmyndigheten når det gjelder de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff.  Se veileder fra DSB

 Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannvernforebygging

Lov om vern mot brann, ulykker...

DSB-info

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd.

 

 

Sist oppdatert: 15. juli 2016
Brannsjef
Stein D. Laache
Varabrannsjef
Per Svanæs
Telefoner

Ekspedisjon            69 30 60 00
Øyeblikkelig hjelp  110
Telefonvakt             976 88 055
Utrykningsleder      977 09 126

Besøksadresse
St. Croixgate 17 B, 1607 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
brann@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart