Min side Meld fra
Kontakt oss

Bålbrenning, grilling

Forbud 15. april - 15. september

I Fredrikstad kommune er det ikke tillatt å brenne bråte, kvist osv. uansett når på året det er.

Du kan likevel få dispensasjon til å brenne utenfor tettbebygd strøk. Du søker dispensasjon ved å sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Søknaden skal inneholde informasjon om

  • hva du tenker å brenne
  • hvorfor du trenger å brenne det
  • når du tenker å brenne
  • hvor du har tenkt å brenne, vist på et kart

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det omfatter også

  • bruk av engangsgriller og bålpanner
  • andre bål- og peisinnretninger
  • oppsending av skylanterner
  • håndtering av brannfarlig avfall
  • annen bruk av ild

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann; for eksempel der det fortsatt ligger snø eller der det har vært store nedbørsmengder over lang tid.

Alle har en plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Har du tenkt å tenne sankthansbål må du søke om egen tillatelse til dette. Bruk skjema søknad om bålbrenning.

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Lover, forskrifter og retningslinjer

Sist oppdatert: 23. mars 2022