Bålbrenning, grilling

Forbud 15. april - 15. september

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det omfatter også bruk av engangsgriller, bålpanner, andre bål- og peisinnretninger, oppsending av skylanterner, håndtering av brannfarlig avfall og lignende. 

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel der det fortsatt ligger snø eller der det har vært store nedbørsmengder over lang tid. 

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Dette er i henhold til forskriftt om brannforebygging § 3 med veiledning.

Har du tenkt å tenne sankthansbål må du søke om tillatelse til dette.

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Lover, forskrifter og retningslinjer

Sist oppdatert: 16. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.