Min side Meld fra
Kontakt oss

Bålbrenning, grilling

Forbud 15. april–15. september

Fra 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.
Det er lov å grille i egen hage/på egen veranda, under forutsetning at det ikke utgjør noen brannfare.

Hensikten er å unngå skogbrann. Det omfatter også

 • bruk av engangsgriller og bålpanner
 • andre bål- og peisinnretninger
 • oppsending av skylanterner
 • håndtering av brannfarlig avfall
 • annen bruk av ild

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann; for eksempel der det fortsatt ligger snø eller når det har vært store nedbørsmengder over lang tid.

Dersom du velger å tenne bål eller grill, er du alltid selv ansvarlig for å vurdere om det er trygt. Husk at gnister også kan starte brann.

Dette må du passe på:

 • Sett alltid grillen på brannsikkert underlag. Bruk stein eller annet ubrennbart materiale for å bygge opp grillen 10–15 cm. Unngå stor varme direkte på fjell og svaberg.
 • Forlat ikke grillen uten tilsyn.
 • Slokk grillen. Bruk rikelig med vann når du er ferdig med å grille, ikke når du skal gå.
 • Grillen skal ikke kastes i vanlige søppelbøtter; benytt grillcontainere.

Bråte, kvist mm.

I Fredrikstad kommune er det ikke tillatt å brenne bråte, kvist osv. innenfor tettbebyggelse uansett når på året det er.

Du kan få dispensasjon til å brenne innenfor tettbebyggelse. Du søker dispensasjon ved å fylle ut søknadsskjemaet. Om det blir gitt dispensasjon til brenning avhenger blant annet av værforhold og nærhet til skoler og barnehager.

Du må regne med 14 dagers behandlingstid.

Søknaden skal inneholde informasjon om

 • hva du tenker å brenne
 • hvorfor du trenger å brenne det
 • når du tenker å brenne
 • hvor du har tenkt å brenne, vist på et kart

Endret forskrift fra 1.juni 2023

Bystyret har vedtatt en endring i forskrift om åpen brenning fra 1. juni 2023. Nå er dette tillatt uten å søke:

 • brenning av mindre mengder hageavfall utenfor tettbebyggelse
 • brenning ved vedlikehold av naturmangfold
 • brannvesenets øvelsesbrenning utenfor tettstedsområder
 • brenning av noen typer planterester fra landbruksproduksjon, der disse ikke faller inn under kategorien produksjonsavfall.

Husk å melde fra til 110-sentralen på telefon 64 91 31 00 dersom du skal brenne et større bål.

St.Hansbål

Har du tenkt å tenne St.Hansbål må du søke om egen tillatelse til dette ved å fylle ut søknadsskjemaet.

Du må regne med 14 dagers behandlingstid.

Søknadsskjema for Fredrikstad og Hvaler

Lover, forskrifter og retningslinjer

Sist oppdatert: 19. april 2024