Alarmtilkobling til 110-sentralen

Fredrikstad brann- og redningskorps tilbyr direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen fra offentlige og private næringsbygg, samt større borettslag i Fredrikstad og Hvaler. 

Med direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen og snarlig utrykning fra din nærmeste brannstasjon kan man unngå brann, din virksomhet og samfunnet blir spart for tap/skade på mennesker og materielle verdier.

For å knytte ditt alarmanlegg mot vårt mottak trengs en overføringsenhet. Vi har et godt samarbeid med AddSecure som leverandør av slike produkter.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021. 

Alle priser er inkl. mva.

Prisliste 2021 - Alarmtilkobling til 110-sentralen (pdf)

Brannalarm, heisalarm og tilleggsalarm, pris pr. måned:

 • Brannalarm for objekt mindre enn 300 kvm: kr. 489
  Pris pr. tilleggsalarm: kr. 150

 • Brannalarm for objekt 300-1200 kvm, mindre enn 50 senger, skoler under 5000 kvm: kr. 798
  Pris pr. tilleggsalarm: kr. 248

 • Brannalarm for objekt større enn 1200 kvm, 50 senger eller mer, skoler over 5000 kvm, bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter: kr. 1571
  Pris pr. tilleggsalarm kr. 472

 • Brannalarm for kjøpesenter, store engrosvirksomheter og storindustri over 5000 kvm, bolighus/blokker med 20-50 leiligheter: kr. 2115
  Pris pr. tilleggsalarm: kr 636

 • Brannalarm for kjøpesenter, store engrosvirksomheter og storindustri over 10 000 kvm, bolighus/blokker med mer enn 50 leiligheter: kr. 2591
  Pris pr. tilleggsalarm: kr 719

 • Heisalarm: kr. 636

 • Administrasjons- og etableringsgebyr/eierskifte, engangsgebyr: kr. 1143

Brannalarmanlegg / gebyr for unødige utrykninger 

 • Utrykning til innbrudd/heis/tekniske alarmer pr. utrykning: kr. 2017
 • Unødig utrykning til alarmkunder på grunn av manglende vedlikehold/uaktsomhet, pr. utrykning: kr. 6865
 • Unødig utrykning private vaktselskaper uten avtale, pr. utrykning: kr. 2344

Fakturering og kundebehandling
Alarmtjenesten faktureres via Fredrikstad kommune, og det er kommunen som er avsender av fakturaene på vegne av Fredrikstad brann- og redningskorps. Annen type kundebehandling som endring av kontrakter, eierskifte, endring av kontaktpersoner etc. ivaretas av Fredrikstad brann- og redningskorps.

Skjemaer

For at brannvesenet skal kunne ivareta deres alarmer på best mulig måte er vi hele tiden avhengige av korrekte opplysninger. Benytt disse skjemaene ved nyregistrering eller oppdatering av opplysninger.

Kontaktinformasjon

 • Alarmtilkobling:  69 30 64 60 (Jan Selnes), epost: alarm@fredrikstad.kommune.no
 • Brannalarm og falsk alarm/kontramelding:  110
 • Hvis brannalarmen utløses under arbeid, brannøvelser, kontroll, service:  64 91 31 00 (Øst 110-sentral)
Sist oppdatert: 18. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.