Min side Meld fra
Kontakt oss

Alarmtilkobling til 110-sentralen

Fredrikstad brann- og redningskorps tilbyr direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen fra offentlige og private næringsbygg, samt større borettslag i Fredrikstad og på Hvaler.

Med direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen og snarlig utrykning fra din nærmeste brannstasjon kan man unngå brann, din virksomhet og samfunnet blir spart for tap/skade på mennesker og materielle verdier.

Kontraktsvilkår

For å knytte ditt alarmanlegg mot vårt mottak trengs en overføringsenhet. Vi har et godt samarbeid med AddSecure som leverandør av slike produkter.

Priser

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023. 

Alle priser er inkl. mva.

Prisliste 2022 - Alarmtilkobling til 110-sentralen (pdf)

Brannalarm, heisalarm og tilleggsalarm, pris pr. måned:

 • Brannalarm for objekt mindre enn 300 kvm: kr. 521
  Pris pr. tilleggsalarm: kr. 160
   
 • Brannalarm for objekt 300-1200 kvm, mindre enn 50 senger, skoler under 5000 kvm: kr. 850.
  Pris pr. tilleggsalarm: kr. 264
   
 • Brannalarm for objekt større enn 1200 kvm, 50 senger eller mer, skoler over 5000 kvm, bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter: kr. 1674
  Pris pr. tilleggsalarm kr. 503
   
 • Brannalarm for kjøpesenter, store engrosvirksomheter og storindustri over 5000 kvm, bolighus/blokker med 20-50 leiligheter: kr. 2253
  Pris pr. tilleggsalarm: kr 677

 • Brannalarm for kjøpesenter, store engrosvirksomheter og storindustri over 10 000 kvm, bolighus/blokker med mer enn 50 leiligheter: kr. 2760
  Pris pr. tilleggsalarm: kr 766

 • Heisalarm: kr. 677

 • Administrasjons- og etableringsgebyr/eierskifte, engangsgebyr: kr. 1217

Brannalarmanlegg / gebyr for unødige utrykninger 

 • Utrykning til innbrudd/heis/tekniske alarmer pr. utrykning: kr. 2149
   
 • Unødig utrykning til alarmkunder på grunn av manglende vedlikehold/uaktsomhet, pr. utrykning: kr. 7770
   
 • Unødig utrykning private vaktselskaper uten avtale, pr. utrykning: kr. 2487
   

Fakturering

Alarmtjenesten faktureres via Fredrikstad kommune, og det er kommunen som er avsender av fakturaene på vegne av Fredrikstad brann- og redningskorps.

Kundebehandling

Endring av kontrakter, eierskifte, endring av kontaktpersoner etc. blir ivaretatt av Fredrikstad brann- og redningskorps.

Skjemaer

For at brannvesenet skal kunne ivareta deres alarmer på best mulig måte er vi hele tiden avhengige av korrekte opplysninger. Benytt disse skjemaene ved nyregistrering eller oppdatering av opplysninger.

Kontakt

 • Alarmtilkobling: Kristian Schøning Bergfald, tlf. 457 39 742
  epost: alarm@fredrikstad.kommune.no
 • Brannalarm og falsk alarm/kontramelding: tlf. 110
 • Hvis brannalarmen utløses under arbeid, brannøvelser, kontroll, service:  tlf. 64 91 31 00 (Øst 110-sentral)
Sist oppdatert: 31. mai 2023