Min side Meld fra
Kontakt oss

Personvernerklæring for barn i oppvekstsektoren

Personvernerklæring for barn i oppvekstsektoren

En personvernerklæring forteller deg om hvilke opplysninger vi samler om deg og hvorfor vi trenger å gjøre det. Den sier også noe om hvordan vi tar vare på disse opplysningene, hvor vi lagrer dem og hvor lenge.

Hva vet vi om deg?

Vi vet hva du heter, hvor du bor og hvordan vi kan kontakte deg. Vi vet også hvem som er i familien din, og hvordan vi kan kontakt disse. Vi vet om det er andre voksne som har ansvar for deg. Vi kjenner til om du har barnehageplass, går på SFO eller i hvilken klasse du går i på skolen din. Vi kjenner til om du betaler for barnehage eller SFO og hvor mye.

Vi vet om du har vært borte fra skolen og hvor lenge du har vært det. Vi vet også hvordan du gjør det på skolen, og om du har god orden og oppførsel. Vi vet om du trenger litt ekstra hjelp i barnehage eller skole, eller om det er noe vi må passe spesielt på.

Hvor har vi fått disse opplysningene?

Opplysningene om deg kommer fra flere steder. Opplysningene om navn, adresse og familie kommer fra Folkeregisteret. Der er alle som bor i Norge registrert. Andre opplysninger kommer fra foreldre som skriver det inn når de søker barnehage- eller SFO-plass, eller når du begynner på skolen.

Det som handler om tiden på skolen er det lærere som skriver inn, men du gir også opplysninger om deg selv når du jobber i lærebøker og programmer på nettbrett eller datamaskin.

Hvorfor må vi vite dette?

I Norge har vi lover som sier nøyaktig hvilke regler vi har for å drive med barns oppvekst. De viktigste er Barnehageloven, Opplæringslova og Forvaltningsloven, men det finnes mange flere. For at vi skal følge disse lovene må vi ha noen datasystemer. Opplysningene om deg finnes i disse systemene.
Disse systemene hjelper oss i kommunen å holde orden på alle barnehagebarn, skoleelever, foresatte og ansatte.

Når samler vi inn opplysninger om deg?

Vi samler inn navn, adresse og familieforhold fire ganger i året, fra du er født til du blir 16 år.
I tillegg lagrer vi opplysninger fra foresatte som skriver disse inn i systemene selv.
Også de ansatte i skolen skriver hele tiden inn nye opplysninger i systemene.

Hvor tar vi vare på informasjonen?

Vi har noen datasystemer som lagrer informasjon. Du skal være sikker på at ingen andre enn deg, dine foresatte og de ansatte som jobber nærmest med deg kjenner til disse opplysningene.
Vi har derfor skrevet under på avtaler (databehandleravtaler) med de som eier systemene vi bruker. Avtalene sikrer at de som eier systemene ikke kikker på eller gjør noe annet galt med opplysningene om deg.
Noen opplysninger kan være mer hemmelige enn andre (sensitive opplysninger). Dette er opplysninger som det kan være flaut eller vondt å snakke om. Disse er enda bedre beskyttet og ligger på et sted som vi kaller “sikker sone”. Man må ha en ekstra “nøkkel” for å se disse opplysningene.

Hvem deler vi opplysningene med?

Mange trenger å vite ting om deg som person. Det meste passer vi på i våre systemer som vi har avtale på å bruke. Vigilo er et slikt system, og her tar vi vare på det meste.

Vi deler også noen opplysninger med de som lager læremidler på nettet, slik at de kan vite hvem du er og hvilken skole og klasse du tilhører når du logger på.

Når du slutter på skolen, eller flytter, må vi sende opplysninger og resultater til den nye skolen du skal gå på. Hvis du flytter ut av kommunen, bestemmer foresatte hvilke opplysninger som kan deles.

Når du skal ta nasjonale tester, prøver og eksamen sender vi opplysninger om deg til Utdanningsdirektoratet.

Hvordan kan du få greie på hva vi vet om deg?

Hvis du lurer på hva vi vet om deg i alle systemene våre, så kan du be kommunen samle alle opplysningene vi har om deg og sende til deg. Ønsker du dette må du kreve det på en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no
Husk: Hvis du ber om dette gir du tillatelse til at flere personer enn de som allerede kjenner deg kan se alle opplysninger som kommunen har om deg.

Vi har et personvernombud

Fredrikstad kommune har et eget personvernombud som skal gi råd og informasjon om personvern. Hun er ombud for alle ansatte, elever og innbyggere i Fredrikstad og kan svare på spørsmål du har om personvern. Personvernombudet heter Zynne og du kan kontakte henne på personvernombudet@fredrikstad.kommune.no.

 

Sist oppdatert: 31. mai 2023