FAQ

Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over gode spørsmål vi kanskje kan svare på:

Hvor melder jeg meg på?

På denne nettsiden finner du en oversikt over alle tilbudene. Det er mange ulike arrangører, og påmelding skjer til hver enkelt arrangør. Når du trykker på din valgte aktivitet i oversikten får du opp mer informasjon om tilbudet og informasjon om hvordan du melder deg på.

Kan man melde seg på så mange aktiviteter man vil?

Ja, det kan man. Men! Det er veldig viktig at du ikke tar i mot plass på flere ulike tilbud de samme ukene eller dagene. Hvis du får plass på flere tilbud til samme tid, må du gi beskjed der du ikke skal delta med en gang, slik at noen andre kan få plass.

Jeg har gått ut av 10. trinn, kan jeg likevel være med på sommeraktiviteter?

Ja, det kan du. Sommeraktivitetene er for barn og ungdommer i skolealder og oppover, og du finner informasjon om målgruppen for de ulike aktivitetene i oversikten her på nettsiden.

Barnet mitt skal begynne i 5. trinn etter sommerferien. Kan hun bli med på aktivitetene for 5.-7. trinn?

Nei, dessverre. Aktiviteter for 5.-7. trinn er for de som har gått i disse trinnene skoleåret 2021/2022. Tilsvarende er aktiviteter for 1.-4. og 8.-10. trinn for de som har gått i disse trinnene i skoleåret som nå går mot slutten.

Barnet mitt skal begynne i 1. trinn etter sommerferien. Kan han delta på sommeraktivitetene?

Nei, dessverre. Sommeraktivitetene er for alle barn og ungdommer som har gått i 1. trinn eller høyere trinn skoleåret 2021/2022.

Hva skal jeg ta med? Hvor skal jeg møte opp? Hvem skal jeg være på gruppe med?

Vi skjønner godt at det er mye du lurer på. Alle slike spørsmål må stilles til de som er ansvarlig arrangør for det tilbudet du har meldt deg på. Kontaktinformasjon finner du ved å trykke deg inn på tilbudet du har meldt deg på i oversikten.

Jeg har behov for tilrettelegging for å kunne delta – er det mulig?

Ja! Alle sommeraktivitetene er åpne for alle som vil delta. Dersom du trenger tilrettelegging av noe slag, ta kontakt med ansvarlig arrangør for det tilbudet du har meldt deg på om hva du trenger. Kontaktinformasjon finner du ved å trykke deg inn på tilbudet du har meldt deg på i oversikten.

Vil det komme flere aktiviteter enn de jeg finner i oversikten nå?

Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere oversikten over tilbud, og det kan komme flere aktiviteter. Følg med på siden!

Hvorfor er ikke alle tilbudene gratis, slik det var på Sommerskolen 2021?

I 2021 fikk vi store bevilgninger til sommerskole fra Utdanningsdirektoratet, som en del av oppfølgingen av barn og unge under koronapandemien. Det har vi ikke fått i 2022, men vi benytter andre tilskuddsmidler for å kunne støtte og gjennomføre noen aktiviteter likevel. Disse midlene er benyttet til å støtte sommeraktiviteter ut fra visse kriterier, og til aktiviteter som er gratis eller har en egenandel på maks. 400 kr pr uke.

Noen av aktivitetene i oversikten på denne siden har en høyere egenandel, men har blitt tatt med fordi vi ønsker å vise frem alt det fine som skjer for barn og unge i sommer.