Skolehelsetjeneste

Innhold

Alle barn og unge i kommunen har rett til skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Helsesøster ved den enkelte skole har ansvaret for skolehelsetjenesten. Se den enkelte skolens nettside for navn og trefftider. Vi er opptatt av at skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig i elevens eget skolemiljø både for elever, foresatte og lærere. 

Samarbeidspartnere

Helsesøster deltar i skolens tverrfaglige team og kan henvise til andre instanser ved behov. Våre samarbeidspartnere er foreldre, skole, fysioterapeut, familieveiledere, barnehage, skolelege, PPT, BUP, barnevern, spesialisthelsetjeneste.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

Helseopplysning, undervisning individuelt eller i grupper for elever, foresatte eller lærere:

Tema kan være:

Psykisk og fysisk helse, seksuell helse, kropp og utvikling, pubertet, prevensjon, sosiale utfordringer, aktivitet, ernæring, rus, tobakk, PIS-grupper etc.

Helseundersøkelser

 • Hørselstester, synstester, høyde-vekt måling, kartlegge elevers behov for hjelp
 • Klamydiatesting, graviditetstesting, rustesting (etter elevens ønske)

Vaksinering

Vi følger opp elevers vaksinasjonsstatus og tilbyr manglende vaksinering i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet

Individrettede tjenester

 • Elevsamtaler etter elevens behov/initiativ, kartlegging av elevers utfordringer og forslag til tiltak
 • Oppfølging av elever med spesielle behov
 • Oppfølging av elever som står i fare for eller har opplevd tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
 • Delta i ansvarsgrupper/tverrfaglig samarbeid
 • Vurdere skoleskade, omfang og alvorlighetsgrad
 • Hjembesøk

 Veiledning/rådgivning

Foreldresamtaler, eventuelt kartlegging av behov for andre tiltak, eventuelt henvisning til Familiesenteret.

Lærersamtaler og tverrfaglig samarbeid.

Tema kan være:

Samspill, samhandling, målrettet kommunikasjon, seksuell-, psykisk- og fysisk helse, konflikter, ungdom og utfordringer, barneoppdragelse, sosial kompetanse, adferd

Miljørettede tjenester

 • Kartlegge elevers psykososiale arbeidsmiljø og trivsel
 • Bidra med forslag til helsefremmende/forebyggende tiltak i skolemiljøet
 • Målrettede gruppesamtaler

Målgruppe

Elever ved kommunale barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen.

Hva forventes av deg
 • At du/dere har tillitt til oss slik at dere kan drøfte vanskelige temaer/utfordringer med oss
 • At dere gir beskjed dersom dere ikke har mulighet til å møte til avtaler
 • At dere bruker fastlegen ved sykdom og medisinsk behandling
 • At dere gir tilbakemelding om det er noe dere synes vi kan bli bedre på
Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send e-post til Virksomhetsleder Ragnhild Folde; rasifo@fredrikstad.kommune.no eller ring telefon 916 79 211

 

Aktuelt lovverk

Helse- og omsorgshelsetjenesteloven

 

Sist oppdatert: 29. juli 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?