Hva kan vi hjelpe deg med?

Familiesenter

Målsetning for tjenesten er å fremme livskvalitet og god helse hos barn og ungdom.
Ved familiesenteret jobber det veilederne som er fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn.
Familieveilederne har kompetanse på samspill mellom barn og foreldre, rus hos foreldre, psykisk uhelse samt psykisk helse hos barn og unge. 

Det er helsesøster som kan henvise til familiesenteret.
Familieveiledning er et gratis og frivillig tilbud.

Målgruppe

Barn og ungdom opp til 20 år og deres familier.

Tilbudet

Familiesenteret kan tilby:

  • Familiesamtaler og gir veiledning til foreldre med fokus på relasjon og samspill
  • Veiledning med fokus på å trygge og styrke foreldrene i foreldrerollen gjennom økt forståelse av barnet.
  • Veiledning med fokus på å  få barnets stemme inn i familien og se familien som helhet.
  • Individuell veiledning og samtaler med ungdom og deres foreldre

Familieveilederne har et særlig fokus på barn som pårørende. Dette er barn og ungdom som lever med somatisk syke- og psykisk syke foreldre i familien, samt vold og rus.

Andre tilbud:

  • Mestringsgruppe for barn som har psykisk syke foreldre
  • Oppfølgingsgruppe for barn som har psykisk syke foreldre
  • Mestringsgruppe for barn som har rusmisbrukene foreldre
  • Oppfølgingsgruppe for barn som har rusmisbrukene foreldre
  • Ferie og fritidstilbud til familier med svak økonomi, et tilbud som går over 1 år.  

Vi samarbeider med andre instanser i kommunen og bidrar til henvisning videre om nødvendig.

Aktuelt lovverk
Sist oppdatert: 11. mai 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Leder
Rita Klüver Guldbrandsen
Telefon
488 64 107
Adresse
Storveien 2,
1624 Gressvik
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Epost
helsevern@fredrikstad.kommune.no