HPV-vaksine

Innhold

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Hva er HPV-infeksjon?

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.

Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine, både de som ikke tidligere har fått tilbud om vaksine og de som tidligere har takket nei.

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må  startes opp innen utgangen av 2018. 

Hva koster vaksine?

Det koster ingenting å få vaksinen. Tilbudet gis til alle jenter/kvinner i målgruppen som oppholder seg i kommunen, uavhengig av registrert bosted.

Hvor kan jeg ta vaksine?

Fredrikstad har nå gjennomført fellesvaksinering for 1. og 2. dose.

Jenter født 2001-2003 vil få vaksinen på egen ungdomsskole.

Du kan bestille time for vaksinering på vaksinasjonskontoret, tlf. 69 30 63 74.

Ansvarlig for vaksinasjonen

Helsevern for barn og unge v/vaksinasjonskontoret

Spørsmål og svar

Hva er HPV-vaksine?

Det finnes tre ulike vaksiner mot HPV-infeksjon. Vaksinene består av kunstig fremstilte partikler som likner deler av overflaten på ekte HPV-virus. Vaksinene er ikke levende, inneholder ikke virusarvestoff og kan ikke gi HPV-infeksjon.

Alle vaksinene beskytter mot HPV type 16 og 18. Dette er de to typene som oftest gir livmorhalskreft (ansvarlig for 70 % av tilfellene). Vaksinen som benyttes til til det toårige vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner beskytter mot disse to typene. Én av vaksinene beskytter også mot HPV type 6 og 11, som forårsaker 90 % av alle kjønnsvorter (kondylomer). Denne brukes i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

Hvor god beskyttelse gir HPV-vaksinen?

HPV-vaksinene gir over 90 % beskyttelse mot de HPV-typene vaksinen dekker, hvis du ikke har en pågående infeksjon når du blir vaksinert. Vaksinen kurerer ikke en infeksjon som allerede er tilstede.

Hvor lenge virker vaksinen?

De første kvinnene, som fikk vaksinen for over 8 år siden har fremdeles god beskyttelse. Man regner med at vaksinen gir en meget langvarig effekt, kanskje livslang. Men vaksinen har ikke vært i bruk lenge nok til at man vet dette med sikkerhet.

Oppfølging av de vaksinerte over tid vil vise om det er nødvendig med en oppfriskningsdose (boosterdose) senere i livet for å forlenge beskyttelsen

Kan HPV-vaksinen være farlig?

Vi har mye kunnskap om HPV-vaksinenes trygghet både fra de store vaksinestudiene og fra vanlig bruk, mer enn det som har vært vanlig når vaksiner innføres. Totalt er rundt 190 mill. doser HPV-vaksine distribuert siden 2006 og sikkerheten av vaksinene overvåkes nøye.

Det er ikke holdepunkter for økt forekomst av kroniske sykdommer (diabetes, auto immune sykdommer) i vaksinegruppen sammenlignet med gruppen som fikk placebo. Det er meldt dødsfall i tiden etter vaksinasjon, men det er ingen holdepunkter for at vaksinen var årsaken til disse.

Med den kunnskapen vi har i dag, anses fordelene ved å gi vaksinen langt større enn de mulige ulempene. 

Hvilke bivirkninger har HPV-vaksinen?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger hos noen, også HPV-vaksine. Vanlige bivirkninger er milde symptomer som går over av seg selv, som for eksempel smerter på innstikkstedet, feber, utslett eller kvalme.

HPV-vaksinen har vært grundig undersøkt i store kliniske utprøvinger før den ble godkjent for bruk i 2007. Siden den gang har det blitt distribuert rundt 190 millioner vaksinedoser verden over. Alle land som bruker vaksinen har systemer for rapportering av bivirkninger av vaksinen, og også produsentene følger dette opp. De vanligste bivirkningene er lokale reaksjoner som smerter, rødhet, hevelse og kløe på vaksinasjonsstedet. Kortvarig feber, hodepine, magesmerter, diaré, kvalme/oppkast eller uvelhetsfølelse er også vanlig, men i vaksinestudiene var det nesten like vanlig hos de som fikk placebo.

Besvimelser kan forekomme, som ved annen vaksinasjon. Det er også rapportert sjeldne tilfeller med allergiske reaksjoner i form av utslett og kløe raskt etter at vaksinen er gitt. I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige allergiske reaksjoner oppstå. Helsepersonell som vaksinerer er trent på å håndtere slike situasjoner.

Kan man ta vaksine når man er gravid eller ammer?

Vaksinen anbefales ikke til gravide og bør utsettes til etter fødsel. Det er ingen mistanke om at HPV-vaksinen har skadelig effekt på svangerskapet, men vaksinasjon hos gravide er ikke tilstrekkelig studert og anbefales derfor ikke.

Vaksinen kan tas mens man ammer.

Kan jeg ta regelmessig celleprøve i stedet for HPV-vaksine for å forebygge livmorhalskreft?

Vi anbefaler å gjøre begge deler. En celleprøve kan påvise at man har utviklet forstadier til kreft (alvorlige celleforandringer), men HPV-vaksinen kan forhindre at forstadiet i det hele tatt oppstår. Begge tiltak er med andre ord viktige, men på hver sin måte.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine på Folkehelseinstituttets nettside.

Åpningstider vaksinasjonskontoret

Åpningstider vaksinasjonskontoret  

Vi har stor pågang til vaksinasjonskontoret. Du må regne med ventetid på å få time til vaksinering.

Når du ringer 69 30 63 74, kan du nå bare bestille time. Vi gir ikke veiledning over telefon.

Dette må du betale for:

 • Konsultasjon / veiledning
 • Egenandel for vaksinen
 • Det vaksinen koster (varierer)

Telefontider til vaksinasjonskontoret
Mandag 9.00 - 14.30
Onsdag 9.00 - 14.30

 

Åpningstider for vaksinasjon 
Mandag       9.00 - 14.30 (15.00 vintertid)
Tirsdag     8.00 - 14.30 (15.00 vintertid)
Onsdag   8.00 - 14.30 (15.00 vintertid)
Torsdag 10.00 - 18.00 *
Fredag   8.00 - 14.30 (15.00 vintertid)

* 1.juli - 15.august er det åpent 8.00 - 14.30

Kontakt oss

 • Ring oss på
  69 30 63 74
    
 • Besøk oss
  Vestsiden helsestasjon, Hassingveien 34
   
 • Send brev
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 18. oktober 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?