Min side Meld fra
Kontakt oss

Foreldrekompasset

Barn trenger trygge, tydelige og støttende foreldre. Som foreldre må du ta stilling til mange spørsmål i løpet av barnets oppvekst. Økt kunnskap og støtte fra andre kan da være til god hjelp. Foreldrekompasset legger til rette for det.

 

Hva er foreldrekompasset?

Foreldrekompasset er et program som følger foreldre fra barnets første møte på helsestasjonen, gjennom barnehage og skole ut 10. trinn. Programmet skal være implementert i Fredrikstad kommune innen barnehage- og skoleåret 2024/25.

Illustrasjon foreldrekompasset

  • Trygge foreldre møter barnet med åpne armer. De tåler barnets ulike følelser og tenker over hvordan de selv oppleves av barnet.
  • Tydelige foreldre tar ledelsen og viser vei. De setter grenser på en omsorgsfull måte, og vet at avgjørelser kan være upopulære og gode på samme tid.
  • Støttende foreldre prøver å forstå barnets opplevelser og følelser, og gir både trøst og oppmuntring. De lar barna prøve selv og hjelper til når det trengs.

Foreldrekompasset på helsestasjonen

Gjennom oppfølgingen på helsestasjonen vil kommende og nybakte foreldre bli invitert til både individuelle konsultasjoner og ulike gruppetilbud. Foreldrekompasset gjenkjennes særlig i gruppetilbudene, hvor de ansatte deler aktuell kunnskap og åpner for samtale og refleksjon foreldre i mellom.

Foreldrekompasset i barnehage og skole

På et eller flere foreldremøter i året, vil Foreldrekompasset bli gjennomført i barnehagen og gjennom grunnskolen. Foreldre vil få en kort presentasjon på et aktuelt tema (eks. søvn, digitale medier eller generell utvikling). Dette etterfølges av samtale og refleksjon foreldre i mellom.

Mange private barnehager er også med på satsningen.

Informasjon om Foreldrekompasset på andre språk

Informasjon til deg som jobber i kommunen

Foreldrekompasset er et universelt forebyggende foreldrestøtteprogram som gjennomføres som en integrert del av konsultasjoner på helsestasjon og på foreldremøter i barnehagen og skolen. Programmet legger til rette for sammenhengende og gjentakende foreldrestøtte gjennom et helt oppvekstforløp.

Fredrikstad kommune har et formelt samarbeid med Bodø kommune om videre utvikling og utprøving av programmet, frem mot 2024. Ønsker du å vite mer om utviklingsarbeidet som er gjort med programmet, kan du lese prosjektrapporten her.

Bodø kommune har i samarbeid med Nordlandsforskning gjennomført en evaluering av Foreldrekompasset i Bodø.

Lenker til informasjon i Teams

Teams-helsestasjon

https://frk.sharepoint.com/:f:/s/PRJ-Foreldrekompasset-FK/EsyCtprLjfxDkanxyURVkAwBNrSjix74H6taF40f1wbafw?e=0zitsf

Teams-barnehage

https://frk.sharepoint.com/:f:/s/PRJ-Foreldrekompasset-FK/Ev4LLkFLfO9PmAf1kpkhdRABmycYkv0DRxsS9XmJ0usLvw?e=BCp6dZ

Teams-barneskole

https://frk.sharepoint.com/:f:/s/PRJ-Foreldrekompasset-FK/Eiq0ftSVZ05FoDWBnm_hlXEBkPirp93iW1W1OmjeZzS5IA?e=WwQ4mq

Teams-ungdomsskole

https://frk.sharepoint.com/:f:/s/PRJ-Foreldrekompasset-FK/EnNYRXojMwdKoIv8giuLAz4BDllXu38YekgU63Mh-B8u_Q?e=GfMaA2

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller andre tilbakemeldinger, kan du ta kontakt med Ann-Kristin Aarvold, e-post: annaar@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 07. september 2023