Foreldrekompasset

Illustrasjon foreldrekompasset

Trygge, tydelige og støttende foreldre i Fredrikstad

Fredrikstad kommune utvikler nå et program som på en systematisk og helhetlig måte skal dele relevant kunnskap med foreldre. Sammen med kunnskapen vil det også legges til rette for at foreldre kan bli kjent og ha mulighet for å drøfte ulike temaer med hverandre. Våre helsestasjoner, barnehager og skoler gjør allerede mye av dette, og det skal de fortsette med, men programmet skal redusere variasjonen som nå finnes i kommunens tilbud og sikre at innsatsen er kunnskapsbasert.

Denne systematiske kunnskapsdelingen med foreldre skal skje fra barnet ligger i magen og gjennom oppvekst og utdanning. Foreldrekompassets hovedarena vil være de ordinære foreldremøtene i barnehager og skoler. Der vil foreldre få en kort presentasjon av ulike aktuelle tema (for eksempel grensesetting, digitale medier og mobbing), og deretter skal det legges til rette for at de kan snakke sammen om det de har hørt.

Hvordan jobber vi?

I prosjektperioden jobber vi samtidig med utvikling av innholdet i programmet, utprøving av dette på de ulike arenaene og evaluering av Foreldrekompasset. Vi tror ved å gjøre disse tingene parallelt, økes kvaliteten på programmet.

Det ble i 2019 gjennomført pilot i noen utvalgte barnehager og i ungdomsskolene. Videre i 2020 er det planlagt pilot i våre helsestasjoner og på noen utvalgte barneskoler. Ytterligere utrulling vurderes kontinuerlig.

Noen korte fakta:

  • Prosjektet er finansiert gjennom "Program for folkehelsearbeid".
  • Flere detaljer ved prosjektet er beskrevet på helsedirektoratet sin hjemmeside.
  • Prosjektperioden varer frem til 30.11.21.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller andre tilbakemeldinger, kan du ta kontakt med
Ann-Kristin Aarvold, tlf 920 44 384 annaar@fredrikstad.kommune.no

Therese Helgesen, tlf 479 77 204, tgje@fredrikstad.kommune.no

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 30. april 2019