Familiesenter

Innhold

Målsettingen for tjenesten er å fremme livskvalitet og god helse hos barn og ungdom. Familieveiledere ved Familiesenteret er fagpersoner med helse og – sosialfaglig bakgrunn, alle med relevant videreutdanning. Helsesøster kan henvise til familieveiledning. Familieveiledning er et frivillig og gratis tilbud.

Målgruppe

Barn og ungdom 0 – 20 år og deres familier.

Familiesenteret tilbyr:

  • Familiesamtaler og veiledning til foreldre med fokus på relasjon og samspill.
  • Veiledning med fokus på å trygge og styrke foreldrene i foreldrerollen gjennom økt forståelse av barnet.
  • Veiledning med fokus på å få barnets stemme inn i familien og se familien som helhet.
  • Individuell veiledning og samtaler med ungdom og deres foreldre. - COS-P i grupper og individuelt.


Familiesenteret har særlig fokus på barn som pårørende, vi kan tilby:

  • Mestringsgruppe for barn som har psykisk syke foreldre 8-12 år.
  • Mestringsgruppe for barn som har rusmisbrukene foreldre 8-12 år. 
  • Ferie og fritidstilbud til familier med svak økonomi. Tilbudet går over 1 år.


Familiesenteret samarbeider med andre instanser i kommunen og bidrar til henvisning videre om nødvendig.

Familiesenterets telefon: 488 64 107 Avdelingsleder Rita Klûver Gulbrandsen  tlf: 957 59 780

Aktuelt lovverk
Sist oppdatert: 29. juli 2016
Leder
Rita Klüver Guldbrandsen
Telefon
488 64 107
Adresse
Storveien 2,
1624 Gressvik
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Epost
helsevern@fredrikstad.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?