Familiesenter

Innhold

Hva er familiesenteret?

Familiesenteret skal fremme livskvalitet og god helse hos barn og ungdom. Familieveiledere ved familiesenteret er fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn, alle med relevant videreutdanning. Helsesøster kan henvise til familieveilederne. Familieveiledning er et frivillig og gratis tilbud.

Målgruppen er barn og ungdom fra 0 til 20 år og deres familier.

Hva får du hjelp til?

Familiesenteret tilbyr

  • familiesamtaler og veiledning til foreldre med fokus på relasjon og samspill
  • veiledning med fokus på å trygge og styrke foreldrene i foreldrerollen gjennom økt forståelse av barnet
  • veiledning med fokus på å få barnets stemme inn i familien og se familien som helhet
  • individuell veiledning og samtaler med ungdom og deres foreldre


Familiesenteret har et tilbud til barn som pårørende, og tilbyr

  • mestringsgruppe for barn som har psykisk syke foreldre 8-12 år.
  • mestringsgruppe for barn som har rusmisbrukende foreldre 8-12 år. 
  • ferie og fritidstilbud til familier med svak økonomi. Tilbudet går over 1 år.


Familiesenteret samarbeider med andre instanser i kommunen og bidrar til henvisning videre om nødvendig.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 29. juli 2016
Leder
Rita Klüver Guldbrandsen
Telefon
488 64 107
Adresse
Storveien 2,
1624 Gressvik
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Epost
helsevern@fredrikstad.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?