Beredskapsteam mot mobbing

Innhold

Fredrikstad kommune har et beredskapsteam mot mobbing som kan bistå barn/elever, foresatte og barnehager eller skoler som står i spesielt krevende saker der barn og unge opplever alvorlige krenkelser som mobbing diskriminering og rasisme.

Beredskapsteamet kan behandle saker der foresatte og barn/elever opplever at barnehagen eller skolen ikke tar tak i problemene eller ikke gjør nok. Beredskapsteamet kan også bistå dersom barnehagens eller skolens ledelse opplever at virksomheten ikke har nødvendig kompetanse til å løse saken, eller der de ordinære tiltakene ikke har hatt ønsket effekt.

Beredskapsteamet består av ledere fra følgende etater og virksomheter:

  • Skoleetaten
  • Barnehageetaten
  • PPT
  • Barneverntjenesten
  • Helsevern for barn og unge
  • Kommuneoverlegen

Beredskapsteam mot mobbing - brosjyre

Foresatte til barnet som er blitt henvist inviteres til møtet med teamet. Virksomhetsleder og den/de ansatte som har et særskilt oppfølgingsansvar for barnet/eleven deltar også. Foresatte og virksomhetsleder har anledning til å foreslå andre deltakere i møte med beredskapsteamet.

Beredskapsteamet har møter hver måned. Teamets møter ledes av fagsjef skole Marit Mundahl.

Henvisninger til beredskapsteamet sendes fortrinnsvis av virksomhetsleder på barnets skole eller barnehage. Foresatte kan også ta kontakt med beredskapsteamet på følgende epostadresse:

utdopp@fredrikstad.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?