Barn med spesielle behov

Innhold

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

Målgruppe

 • Barn som trenger støtte og tilrettelegging

Slik søker du

 • Ta kontakt med helsesøster der barnet bor i eller din barnehage. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til PPT for sakkyndig vurdering.

 • Pedagogisk rapport fra barnehagen legges ved søknaden. Eventuell annen dokumentasjon.
   
 • PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.

 • Kommunen benytter vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tiltakene gis av virksomhet Pedagogisk fagteam barnehage(virksomheten består av ansatte som yter spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene i kommunen.)

 •  Melding til ppt - søknadsskjema

Behandlingstid

 • Behandlingstid er 12 uker.

Hva får du

 • PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Virksomhet Pedagogisk fagteam barnehage fatter deretter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet skal få.

Krav til søker

 • Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Er barnet i skolealder må du søke om spesialundervisning. Les mer om spesialundervisning.

Klage

 • Foreldrene kan klage på avslag på søknad om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Fylkesmannen i Østfold som er klageinstans.

 

Sist oppdatert: 01. oktober 2018

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?