Søke eller bytte barnehageplass

Til hovedopptaket

Søknadsfrist for hovedopptaket er senest 1. mars.

Har du barn født i september, oktober eller november kan du ønske oppstart før barnet er ett år. Du har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år. Kommunale barnehageplasser må tas i bruk innen en måned etter oppstartdato i tilbudsbrevet.

Derom du har søkt barnehageplass før 1. oktober må du endre nåværende søknad, ellers så vil søknaden bli slettet.

Endring av søknad

Det er ikke mulig å endre eksisterende søknad i tiden 2. mars til 30. april.

Barn som er med i hovedopptaket

 • Barn som oppfyller kriteriene til lovfestet rett til barnehageplass.

 • Barn som søker om å bytte barnehage.

Kun barn med lovfestet rett er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket i barnehage. 

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon til kommunen i posten rett etter at du har sendt søknaden:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevern.
    
 • Barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom eller funksjonshemming

Du må huske på å svare på tilbud om barnehageplass innen fristen er ute. Dette gjøres ved at du logger deg inn i barnehageportalen.

Motta tilbud om barnehageplass

Dersom du til hovedopptaket søker om overflytting til ny barnehage, og mottar tilbud om dette, vil du automatisk miste nåværende plass. Se oppsigelse og permisjon

Etter hovedopptaket

Søker du barnehageplass etter hovedopptaket, søker du om plass i løpende opptak, og her gjelder ikke lovfestet rett til barnehageplass.

Sammenheng mellom løpende opptak og hovedopptak.

 • Dersom du har søkt plass i løpende opptak, blir søknaden automatisk med i hovedopptaket dersom du har søkt etter 1.oktober.

 • Ønsker du oppstart i løpet av våren/sommeren vil søknaden bli vurdert i både løpende opptak og hovedopptak.

Slik søker du

 • Finn aktuell barnehage/ barnehager
   
 • Du kan sette opp inntil seks barnehager i søknaden.
   
 • Du kan kun ha en aktiv søknad om gangen.
   
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele Fredrikstad. Her finner du oversikt over barnehagene eller i barnehageportalen.
   
 • Sett deg inn i opptakskriteriene.
   
 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter vedtekter for Fredrikstad kommunale barnehager. Opptakskriteriene bestemmer plass på søkerlisten.
   
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne sider.
   
 • Registrer søknad i barnehageportalen (du skal ikke logge inn).
   
 • Du må ha personnummer (eller D-nummer) til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med servicetorget om du venter på å få personnummer.
   

Ønsker du å bytte barnehage?

 • Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehageplass, sender du ny søknad.

Skal du flytte?

 • Du kan søke om barnehageplass i kommunale barnehager i Fredrikstad kommune uten at barnet bor i Fredrikstad, men barnet må ha bostedsadresse i Fredrikstad ved oppstartdato.
    
 • Flytter du fra Fredrikstad kommune kan du beholde plassen i kommunale barnehager i inntil 1 måned fra flyttedato, men du må si opp selv.
    
 • Private barnehager har egne vedtekter som regulerer dette.

Klage

Ta kontakt med servicetorget dersom du vurderer å klage på tilbud om barnehageplass.

Sist oppdatert: 29. juni 2016

Servicetorget

Telefon 69 30 60 00
Adresse Nygaardsgt 14-16
Min side  
Chat med oss  
Send oss en e-post  
Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  09.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid)  09.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 07.30

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?