Min side Meld fra
Kontakt oss

Spørsmål og svar om barnehage

Barnehagesøknaden

Jeg greier ikke å sende inn søknaden, hva gjør jeg?

Sjekk at du har fylt inn alle felt som må fylles ut.

Sjekk at du bruker riktig nettleser. Barnehageportalen virker ikke i Internet Explorer.

Barnet mitt er født sent på året, hvordan blir det prioritert ved opptaket?

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Jeg har tvillinger, skal jeg sende to søknader?

Ja, du må sende inn en søknad for hvert barn.

Har du barnehageplass til to barn, kan du få søskenmoderasjon. Det kan du lese mer om på denne siden.

Jeg søker redusert plass-størrelse, kan jeg selv bestemme hvilke dager barnet skal gå i barnehagen?

I utgangspunktet anbefaler vi alle å velge en 100% plass. Men ønsker du å ha en 50% plass, må barnehagen fylle opp den andre halve plassen med et barn som går motsatt av deg.

Dette må du alltid snakke med styreren i barnehagen om etter at du har fått tildelt plassen. De vil prøve å legge til rette så alle blir fornøyde.

Noen barnehager tilbyr bare 100% plasser.

Jeg har sendt inn søknad om plass, hvor finner jeg den?

Du finner søknaden din ved å logge inn i barnehageportalen.

Jeg vil endre på søknaden min, hvordan gjør jeg det?

Du kan slette eller endre en barnehagesøknad ved å logge deg inn i barnehageportalen.

Hvordan kan jeg se status på søknaden?

Du kan følge søknaden din ved å logge inn i barnehageportalen.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

Når du sender inn søknaden, vil du få et autosvar om at vi har mottatt søknaden.

Søker du til hovedopptaket, må søknaden være levert før 1.mars. Barnehagene sender ut tildelingsbrev fortløpende så lenge det er ledige plasser. Du må bare vente til du får brev for å se hvilken barnehage du får plass i.

Du må huske på å godta tilbudet, eller avslå det. Det gjør du ved å logge inn i barnehageportalen.

Når du logger deg inn for å takke ja til et tilbud, er det to steder du må huke av for å godkjenne vilkårene.

Hvordan sletter jeg en barnehage søknad?

Du kan slette eller endre en barnehagesøknad ved å logge deg inn i barnehageportalen.

Hvor fort kan barnet begynne i barnehagen etter at jeg har søkt?

Barnet kan begynne i barnehagen først når du får et brev om at du har fått plass. Har du fått tildelt plass gjennom hovedopptaket, får du et brev fra barnehagen som sier når du skal møte første dagen.

Søker du plass utenom hovedopptaket må det være en ledig plass for at du skal kunne begynne. Styreren vil ringe deg for å avtale når du skal møte opp.

Kan jeg få barnehageplass i Fredrikstad hvis vi bor i en annen kommune?

Søker du plass i en kommunal barnehage, vil du alltid bli vurdert etter de som har bostedsadresse i kommunen. 

Private barnehager kan ha egne regler, du må ringe dit for å spørre.

Jeg har sendt inn søknaden etter fristen 1.mars. Hva skjer da?

Alle som søker etter fristen 1.mars legges bakerst i køen. Søknaden blir vurdert når alle andre har fått tilbud om plass.

Hvor er det ledige barnehageplasser?

Vi har ingen oversikt som viser hvor det er ledige plasser. Midt i året er det ofte ikke mye som er ledig. Ønsker du plass da, kan det hende du får tilbud i en barnehage som ikke er i nærheten av der du bor.

Jeg har søkt og ønsker oppstart midt i barnehageåret. Er det noe ledig da?

Søker du om å begynne utenom hovedopptaket, må det være en ledig plass for at du skal kunne begynne. Du vil ikke få noe svar på søknaden din før du får plass.

Lurer du på om det er noe ledig, må du kontakte den enkelte barnehagen.

På denne siden finner du en oversikt over og kontaktinfo til alle barnehagene.

Er barnet mitt forsikret i tiden det er i barnehagen? Hva dekker forsikringen?

Barnet er forsikret i tiden det er i barnehagen, og på veien mellom hjemmet og barnhagen. Forsikringen gjelder også på turer og aktiviteter i barnehagens regi.

Barnehageregninga

Jeg vil endre faktura-adressa, hvordan gjør jeg det?

Ønsker du en annen faktura-adresse, må du gi beskjed om det på en e-post til komkrav@fredrikstad.kommune.no

Kan jeg få kopi av fakturaen min?

Alle barnehage-fakturaene finner du hvis du logger inn på MinSide. 

Kan jeg finne ut hvilke barnehageregninger som ikke er betalt?

Logger du inn på MinSide, finner du en oversikt over alle fakturaene. Er du usikker på noe, kan du kontakte Team fakturering og innkreving på telefon 69 36 79 01.

Jeg har fått purring eller inkasso-krav på barnehageregninga. Hvem kan jeg kontakte?

Da må du kontakte Team fakturering og innkreving på telefon 69 36 79 01.

Jeg har redusert foreldrebetaling, og har fått ny inntekt. Skal jeg gi beskjed?

Da må du kontakte Team fakturering og innkreving på telefon 69 36 79 01.

Barnehageplassen

Hvilke barnehager i Fredrikstad har sommeråpent?

Alle de kommunale barnehagene har stengt i ukene 28, 29 og 30.

De private barnehagene kan ha egne åpningstider. 

På denne siden kan du se når barnehagen har stengt i løpet av året. 

Jeg har plass men vil bytte til en annen barnehage. Hva gjør jeg?

Hvis du har en barnehageplass i dag, men ønsker en annen barnehage, må du søke på nytt. Sett den barnehagen du ønsker på første plass, og den barnehagen du går nå på andre plass. Husk at du ikke skal være innlogget i barnehageportalen når du søker plass.

Ønsker du å bytte barnehage når neste barnehageår starter, er søknadsfristen 1.februar.

Kan jeg beholde plassen selv om jeg flytter til en annen kommune?

Har du plass i en kommunal barnehage, beholder du plassen i inntil 1 mnd. fra flyttedato. Du må si opp plassen selv. De private barnehagene kan ha egne regler, du må da spørre i barnehagen.

Jeg ønsker å endre størrelsen på plassen.

Ønsker du å endre nåværende plass (f.eks fra halv til hel) må du logge inn i barnehageportalen og gjøre det derfra.

Sist oppdatert: 23. september 2022