Søke barnehageplass

Alle barnehagene i Fredrikstad kommune er med i samordnet opptak. Søknadsfristen for hovedopptak for barnehagene er 1.mars.

For å ha rett til barnehageplass må du søke til hovedopptaket.   Fredrikstad kommune har heldigital søknadsprosess for barnehageplass.

Det kreves elektronisk ID for å gjennomføre søknadsprosessen. Dersom du ikke har norsk personnummer må du kontakte Servicetorget tlf. 69 30 60 00.

            Klikk her for å søke barnehageplass                  

Løsningen fungerer med Chrome og Edge, men ikke i Explorer.

Klikk her for å svare eller endre på barnehagetilbudet 

 

Slik søker du
 • Finn aktuell barnehage/ barnehager  
 • Du må velge mellom to og fem barnehager i søknaden.  
 • Du kan kun ha en aktiv søknad om gangen.  
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele Fredrikstad. Her finner du oversikt over barnehagene .  
 • Sett deg inn i opptakskriteriene.  
 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter vedtekter for Fredrikstad kommunale barnehager. Opptakskriteriene bestemmer plass på søkerlisten.  
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne sider.  
 • Registrer søknad i barnehageportalen.   
 • Du må ha personnummer (eller D-nummer) til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med servicetorget om du venter på å få personnummer.  
Hovedopptaket

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samme år.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Endring av søknad

Det er ikke mulig å endre eksisterende søknad i perioden 2. mars til 30. april.

Barn som er med i hovedopptaket

 • Barn som oppfyller kriteriene til lovfestet rett til barnehageplass.

 • Barn som søker om å bytte barnehage.

Kun barn med lovfestet rett er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket i barnehage. 

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon til kommunen i posten rett etter at du har sendt søknaden:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevern.   
 • Barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom eller funksjonshemming

Du må huske på å svare på tilbud om barnehageplass innen fristen er ute. Dette gjøres ved at du logger deg inn i barnehageportalen.

Motta tilbud om barnehageplass

 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut digitalt, og du må svare på tilbudet i søknadsportalen innen 14 dager. 
 • Når du skal svare på tilbudet, må du logge inn med ID-porten.
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage
 • Dersom du til hovedopptaket søker om overflytting til ny barnehage, og mottar tilbud om dette, vil du automatisk miste nåværende plass. Se oppsigelse og permisjon.
  .
 • Oppstart i barnehagen: Oppstartdato står i tilbudsbrevet, og plassen må betales fra denne dato. Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, ta kontakt direkte med barnehagen.
Ønsker du å bytte barnehage?
 • Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehageplass, sender du ny søknad.

Skal du flytte?

 • Du kan søke om barnehageplass i kommunale barnehager i Fredrikstad kommune uten at barnet bor i Fredrikstad, men barnet må ha bostedsadresse i Fredrikstad ved oppstartdato.   
 • Flytter du fra Fredrikstad kommune kan du beholde plassen i kommunale barnehager i inntil 1 måned fra flyttedato, men du må si opp selv.   
 • Private barnehager har egne vedtekter som regulerer dette.
Etter hovedopptaket

Søker du barnehageplass etter hovedopptaket, søker du om plass i løpende opptak. Her gjelder ikke lovfestet rett til barnehageplass.

Sammenheng mellom løpende opptak og hovedopptak.

 • Dersom du har søkt plass i løpende opptak, blir søknaden automatisk med i hovedopptaket dersom du har søkt etter 1.oktober.

 • Ønsker du oppstart i løpet av våren/sommeren, vil søknaden bli vurdert i både løpende opptak og hovedopptak.

Klage

Ta kontakt med servicetorget dersom du vurderer å klage på tilbud om barnehageplass.

 

Sist oppdatert: 19. november 2018
Servicetorget
Åpningstider: 9 - 16
Sommertid 15.30 (15. mai - 15. sept)
Telefon: 69 30 60 00
Adresse: Nygaardsgt 14-16
Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Epost: servicetorget@fredrikstad.kommune.no
 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?