Min side Meld fra
Kontakt oss

Søke barnehageplass

Nytt barnehageår starter i august. Ønsker du barnehageplass fra august må du søke i perioden 1.oktober–1.mars. Ønsker du å bytte barnehage, må du søke innen 1. februar. Kommunale og private barnehager i Fredrikstad har samordnet opptak. Søknader som er mottatt før 1. oktober slettes.

Viktig informasjon

Søknadsportalen for barnehage henter din kontaktinformasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Har du flyttet? Da må du melde flytting til Folkeregisteret.

Søke barnehageplass

Ønsker du barnehageplass fra august må du søke i perioden 1.oktober–1.mars.

Du søker barnehageplass i Vigilo. Før du logger inn skal du velge måned for oppstart, og minst 2 og inntil 5 barnehager. Du kan ikke bruke nettleseren Explorer.

Det er ikke mulig å endre eksisterende søknad i perioden 2. mars til 30. april.

Husk at du må logge inn med ID-porten.

Søknader som er mottatt før 1. oktober slettes.

Sånn søker du plass
 • Finn aktuell barnehage/ barnehager  
 • Du må velge mellom to og fem barnehager i søknaden. Velg den barnehagen du ønsker ved å trykke på +tegnet. 
 • Du kan bare ha en aktiv søknad om gangen.  
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele Fredrikstad.
  Oversikt over barnehagene  
 • Sett deg inn i opptakskriteriene.  
 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter vedtekter for Fredrikstad kommunale barnehager.
  Vedtekter for kommunale barnehager
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne hjemmesider.  
 • Du må ha personnummer (eller D-nummer) til deg selv og barnet, e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med innbyggerdialog om du venter på å få personnummer.  

Tilbud om barnehageplass

Tilbud om barnehageplass blir sendt ut digitalt, og du må svare på tilbudet i Vigilo innen 8 dager. 

Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på søkerliste til ditt førstevalg.

Når du har søkt om overflytting til ny barnehage, og mottar tilbud om dette, vil du automatisk miste nåværende plass.

Bytte barnehage

Har du plass, og ønsker å bytte barnehage, er søknadsfristen 1. februar.

Det gjelder de som allerede har plass i Fredrikstad kommune, men som ønsker å bytte barnehage.

 • Plassene tildeles fra august.
 • For å bytte barnehage bruker du det samme skjemaet som for å søke barnehage.
 • Når du har søkt om overflytting til ny barnehage, og mottar tilbud om dette, vil du automatisk miste nåværende plass.
  Oppsigelse og permisjon fra barnehageplassen
 • Ved flytting mellom barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk i Vigilo når du takker ja til ny plass.
 • De som ikke blir tildelt plass ved overflyttingsopptaket, blir automatisk med til hovedopptaket, deretter suppleringsopptaket.

 • Bytt barnehage i Vigilo

Disse barna er med i hovedopptaket

 • barn som oppfyller kriteriene til lovfestet rett til barnehageplass
 • barn som søker om å bytte barnehage.

Bare barn med lovfestet rett er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket. 

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon til kommunen i posten rett etter at du har sendt søknaden:

 • barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevern   
 • barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom eller funksjonshemming
Hvem har rett til barnehageplass?

Du må søke i perioden 1. oktober–1. mars for å ha rett til barnehageplass.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samme år.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Oppstart i barnehagen

Dato for når barnet skal starte i barnehagen står i tilbudsbrevet.  Du må betale plassen fra denne datoen.

Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, må du ta kontakt direkte med barnehagen.

Skal du flytte?

Flytte til Fredrikstad

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Fredrikstad, men barnet må ha bostedsadresse her ved oppstartdato. Bruk din folkeregistrerte adresse når du søker, og skriv i opplysningsfeltet hvilken måned dere flytter hit.  

Flytte fra Fredrikstad

Flytter du fra Fredrikstad kommune kan du beholde plassen i kommunale barnehager i inntil 1 måned fra flyttedato, men du må si opp selv. Private barnehager har egne vedtekter som regulerer dette.

Søknad etter hovedopptaket

Det er løpende opptak for deg som søker plass etter hovedopptaket. Da har du ikke lovfestet rett til barnehageplass.

 • Dersom du har søkt plass i løpende opptak, blir søknaden automatisk med i hovedopptaket dersom du har søkt etter 1.oktober.
 • Ønsker du oppstart i løpet av våren/sommeren, vil søknaden bli vurdert i både løpende opptak og hovedopptak.

Klage

Ved hovedopptaket har du anledning til å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes på e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no  eller via brev til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Spørsmål og svar om barnehage