Min side Meld fra
Kontakt oss

Søke barnehageplass

Nytt barnehageår starter i august. Ønsker du barnehageplass fra august må du søke i perioden 1.oktober–1.mars. Ønsker du å bytte barnehage i Fredrikstad kommune, må du søke innen 1. februar. Kommunale og private barnehager i Fredrikstad har samordnet opptak.

Slik søker du

Du søker barnehageplass her:

Før du logger inn skal du velge måned for oppstart, og minst 2 og inntil 5 barnehager. Du kan ikke bruke nettleseren Explorer.

Det er ikke mulig å endre eksisterende søknad i perioden 2. mars til 30. april.

Her kan du svare på et tilbud, eller søke om endring av det tilbudet du har:

Husk at du må logge inn med ID-porten.

Søknader som er mottatt før 1. oktober slettes.

Sånn gjør du:

 • Finn aktuell barnehage/ barnehager  
 • Du må velge mellom to og fem barnehager i søknaden. Velg den barnehagen du ønsker ved å trykke på +tegnet. 
 • Du kan bare ha en aktiv søknad om gangen.  
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele Fredrikstad. Her finner du oversikt over barnehagene.  
 • Sett deg inn i opptakskriteriene.  
 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter vedtekter for Fredrikstad kommunale barnehager.
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne hjemmesider.   
 • Du må ha personnummer (eller D-nummer) til deg selv og barnet, e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med Servicetorget om du venter på å få personnummer.  

Rett til barnehageplass

Du må søke i perioden 1. oktober–1. mars for å ha rett til barnehageplass.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samme år.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Bytte barnehage

Overflyttingsopptak: søknadsfrist 1. februar

Gjelder de som allerede har plass i Fredrikstad kommune, men som ønsker å bytte barnehage.

 • Plassene tildeles fra august.
 • Bruk søknadsskjemaet for å søke om å bytte barnehage. Det er samme skjema som for å søke ny plass.
 • Når du har søkt om overflytting til ny barnehage, og mottar tilbud om dette, vil du automatisk miste nåværende plass. Se oppsigelse og permisjon.
 • Ved flytting mellom barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk i Vigilo når du takker ja til ny plass.
 • De som ikke blir tildelt plass ved overflyttingsopptaket, blir automatisk med til hovedopptaket, deretter suppleringsopptaket.

Disse barna er med i hovedopptaket

 • barn som oppfyller kriteriene til lovfestet rett til barnehageplass
 • barn som søker om å bytte barnehage.

Bare barn med lovfestet rett er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket. 

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon til kommunen i posten rett etter at du har sendt søknaden:

 • barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevern   
 • barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom eller funksjonshemming

Tilbud om barnehageplass

 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut digitalt, og du må svare på tilbudet inne i søknadsportalen innen 8 dager. 
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på søkerliste til ditt førstvalg.
 • Når du har søkt om overflytting til ny barnehage, og mottar tilbud om dette, vil du automatisk miste nåværende plass. Se oppsigelse og permisjon.

Oppstart i barnehagen

Dato for når barnet skal starte i barnehagen står i tilbudsbrevet.  Du må betale plassen fra denne datoen.

Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, må du ta kontakt direkte med barnehagen.

Skal du flytte?

 • Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Fredrikstad, men barnet må ha bostedsadresse i Fredrikstad ved oppstartdato. Bruk din folkeregistrerte adresse når du søker, og skriv i opplysningsfeltet hvilken måned dere flytter.  
 • Flytter du fra Fredrikstad kommune kan du beholde plassen i kommunale barnehager i inntil 1 måned fra flyttedato, men du må si opp selv.   
 • Private barnehager har egne vedtekter som regulerer dette.

Søknad etter hovedopptaket

Det er løpende opptak for deg som søker plass etter hovedopptaket. Da har du ikke lovfestet rett til barnehageplass.

 • Dersom du har søkt plass i løpende opptak, blir søknaden automatisk med i hovedopptaket dersom du har søkt etter 1.oktober.
 • Ønsker du oppstart i løpet av våren/sommeren, vil søknaden bli vurdert i både løpende opptak og hovedopptak.

Klage

Ved hovedopptaket har du anledning til å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes på e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no  eller via brev til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Flere spørsmål og svar om barnehage

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål om barnehage.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart