Nabbetorp barnehage - uteområde med lekestativ og sandkasse
Nabbetorp barnehage - lek i gymsal
Nabbetorp barnehage - Fingermaling
Nabbetorp barnehage - uteområde -  sklie
Nabbetorp barnehage - vinterlek med maling
Nabbetorp barnehage - ismaskinen kommer

Nabbetorp barnehage

Nabbetorp barnehage ligger i bydelen Nabbetorp som er like ved Glommas elvebredd og i gangavstand til historiske Gamlebyen. Nordens best bevarte festningsby grunnlagt i 1567. På Nabbetorp ligger mange lekeplasser og fine naturområder.

Barna i Nabbetorp barnehage har et hyggelig og stort uteområde hvor de kan boltre seg med leker og flott naturtomt.

Barnehagens 6 avdelinger heter: Lilla 0–3 år, Regnbuen 0–3 år, Gul 2–4 år, Blå 3–6 år, Rød 3–6 år og Intro 0–6 år.

I vår barnehage er vi opptatt av gode lekemuligheter. Vi har et rikt mangfold blant barn og voksne. Vi har flerspråklige barn og ansatte. Alle barn og deres familie er betydningsfulle og har noe spennende å tilføre barnehagen. Det samme gjelder de ansatte. Vårt mangfold er berikende og gjør hverdagen spennende. Gutter og jenter er likestilte og har like muligheter hos oss. Vi tilbyr barna et kreativt og lærerikt miljø.

Alle avdelinger går på tur en dag i uka. Vi kan leke i naturen rundt barnehagen, for eksempel froskedammen, Gudebergfjellet og ved elva Glomma. Eller vi går til historiske Gamlebyen, der kan vi se geiter, høner og mange forskjellige fugler. I gamlebyen har vi også samarbeid med kirken. Vi blir invitert til kirken til jul og påske.

Vi har fotballbane og gymsal som vi benytter oss av hele året.

De eldste barna, maxi-gruppa, har fast turnaktivitet hver torsdag fra uke 41. Vi samarbeider med Fredrikstad turnforening.

Vi er praksis barnehage for studenter og lærlinger.

Sammenheng og overgang

Å begynne i barnehagen

Vi har fokus på å skape gode relasjoner og vi tar oss god tid i tilvenningen. Vi har ingen fast plan der tilvenning er ferdig etter tre dager. Vi bruker å si det tar den tiden det tar til barnet og foreldrene kjenner seg trygge.

Gjennom et godt samarbeid med foreldrene kan vi skape en god hverdag for barna. Kommunikasjon daglig gir en styrke for å forstå barnet best mulig.  


Å bytte avdeling

Å gå fra 0-3 års avdeling og over på 3-6 års avdeling skal være fint og trygt for barnet. Vi har tilvenning på våren der barna er på besøk på sin nye avdeling og leker. Barna har også lekegrupper hele året med barn i sitt årskull. De blir da kjent og det er lettere å bytte avdeling når de kjenner hverandre.

Foreldrene får eget infobrev om overgang til ny avdeling.


Å begynne på skolen

De eldste barna deltar maxi gruppa.Fra uke 41 starter et pedagogisk opplegg i samarbeid med Fredrikstad turnforening. Barna går hver torsdag fra barnehagen og til turnhallen. Det er en veldig spennende aktivitet med mye læring for barnet. Samarbeid, vennskap, trene på å pakke egen sekk. Ha kontroll på sine ting i garderobe. Variert trening i turnhallen instruert av dyktige instruktører fra Fredrikstad turnforening. Spise lunsj sammen og mestre å gå tilbake til barnehagen. Denne aktiviteten er veldig positiv og gir barna en viktig mestringsfølelse.

På våren har vi samarbeid med skolen og vi besøker skolen barna skal begynne på. Vi har også møter med skolen i forkant av overføringen. Som barnehage ønsker vi å bidra til at barna møter skolen med nysgjerrighet og glede. 

Foreldresamarbeid

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygges på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. For å legge grunnlaget for et godt samarbeid, er vi opptatt av å skape gode relasjoner til foreldrene. For barna er det viktig at vi har en åpen og god dialog, slik at vi kan gi et best mulig pedagogisk tilbud.

Vi gjennomfører besøksdager, førstegangssamtaler ved oppstart, foreldresamtaler, og foreldremøter. Ledelsen har også kontinuerlig dialog med barnehagens FAU.

Satsningsområder

Vår barnehage legger stor vekt på lek, språk, sosial kompetanse, barns medvirkning og fysisk aktivitet. Vi bruker naturen, gymsal og fotballbanen som en del av vår læringsarena. Daglige sang- og eventyrstund på alle avdelinger bidrar til språkutvikling. Vi lærer barna om hva en god venn er. Å lære empati er viktig hos.

Vi er opptatt av å anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Alle barn skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Lekens egenverdi vektlegges, og de voksne er delaktige og tilstedeværende

Årsplan

Årsplan for Nabbetorp barnehage - 2021 -2022

Sist oppdatert: 15. august 2022
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Hilde Bårdsen
Telefon
69 30 66 70 / 952 84 136
Adresse
Enggata 76, 1636 Gamle Fredrikstad
E-post
hiba@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Rød 3–6 år, telefon 479 74 788
Blå 3–6 år, telefon 479 74 789
Gul 2–4 år, telefon 479 74 785
Lilla 0–3 år, telefon 479 74 791
Regnbuen 0–3 år, telefon 459 75 174
Intro 0–6 år, telefon 940 04 674
Våre ansatte

Vis i kart