Buskogen barnehage inngangsparti
Buskogen barnehage - barn på tur ved havet
Buskogen barnehage - insekt i skitten barnehånd
Buskogen barnehage - munkelus på barnehånd
Buskogen barnehage - nakne barneføtter i søledam

Buskogen barnehage

Buskogen barnehage er en kommunal barnehage som består av to avdelinger.
Avdeling Solkroken (3-6 år) og avdeling Maurtua (0-3 år).
Barnehagen har flott beliggenhet i Buskogen på Kråkerøy med natur rundt som innbyr til fysisk aktivitet og kontakt med naturen.

I vår barnehage har vi som mål at dere skal møte voksne med et «stort hjerte» for alle barn som er opptatt av å skape gode relasjoner.

Vi har spesielt fokus på lek, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert.

Vi har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Sammenhenger og overganger

En god overgang for det enkelte barn forutsetter gode rutiner, trygge rammer samt gode verdier og holdninger.

Å begynne i barnehagen

Vi har en egen rutine for tilvenning som vi gjennomgår med foreldrene før oppstart. I denne rutinen bruker vi elementer fra Jåttå modellen. Vi legger til rette for at barnet skal får en trygg og god oppstart. Vi ønsker at foreldre skal bruke god tid på tilvenning.

Å bytte avdeling

Når overgangen skjer internt i barnehagen tilrettelegger vi for at barn og foreldre får tid til å bli kjent og trygg på ny avdeling. Foreldrene tilbys en oppstart samtale. Buskogen er en liten barnehage som gjør at alle de voksne kjenner alle barna. Vi er sammen på tvers av avdelingene gjennom hele året. 

Å begynne på skolen

5 åringene har gjennom hele året egne aktiviteter. Når det nærmer seg skolestart besøker vi skolen. Vårt mål er å sikre at barna får med seg gode erfaringer fra barnehagen, og er rustet for skolehverdagen som selvstendige og sosiale individer.

Foreldresamarbeid

Vi legger til rette for en god dialog daglig med foreldrene i bringe og hentesituasjonen. I tillegg involverer vi foreldrene i vårt arbeid gjennom:

 • Foreldremøte for nye

 • Oppstartsamtaler

 • Foreldresamtaler

 • Foreldremøte

 • Brukerundersøkelse

 • Foreldrearrangement

 • FAU og SAU møter

 • Vigilo

Satsningsområder

I Fredrikstad vil vi prioritere noen satsningsområder til det beste for barns utvikling og opplevelser av den gode barndom.

Det er i den voksnes samhandling med barna i leken vi kan jobbe med tidlig innsats. Ved tidlig å se og følge barns utvikling kan vi gi riktig støtte til rett tid.

Livsmestring og helse – Vi legger vekt på:

 • Lek

 • Tilvenning

 • Relasjoner

 • Språk

 • Vennskap og trivsel

 • Fysisk aktivitet/hvile

 • Godt kosthold

 

Bærekraftig utvikling – Vi legger vekt på

 • Naturopplevelser – naturen som læringsarena

 • Lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen

 • Verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn

 • Miljøfyrtårn

 Årsplan

Årsplan for Buskogen barnehage 2021 - 2022

 

Sist oppdatert: 20. mai 2022
Åpningstider
06.45 - 16.45
Feriestenging og plandager
Leder
Torunn Syvertsen Haug
Telefon
69 30 66 78 / 415 26 126
Adresse
Buskogen 64, 1675 Kråkerøy
E-post
tsyv@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Maurtua, telefon 909 82 509
Solkroken, telefon 456 01 482
Våre ansatte

Vis i kart