Solbrekke naturbarnehage - lavvo i skogen
Solbrekke naturbarnehage - barn sager
Solbrekke naturbarnehage - barn går på ski
Solbrekke naturbarnehage - sommerfest i barnehagen
Solbrekke naturbarnehage - barn leker i søledam

Solbrekke Naturbarnehage

Velkommen til Solbrekke naturbarnehage.

Naturavdelingen vår, Solbrekke naturbarnehage, ligger i Kjenneveien, 2 km nord for Slevik skole. Her har vi åker, eng og skog på alle kanter.

Vi ønsker at barn og foreldre skal møte en varm og romslig barnehage, med engasjerte og omsorgsfulle ansatte som bidrar til en god barndom. Dette er viktig for barn: Vennskap og fellesskap, lek, livsglede, mestre utfordringer og motgang, oppleve at jeg kan og klarer.

Det som er viktig for barn, er viktig for oss.

Sammenhenger og overganger

Å begynne i barnehagen

En trygg og god start er viktig uansett hvilken tid på året barnet starter.

De første dagene er barna bare en kort stund i barnehagen, så øker vi tiden etter hvert som de blir bedre kjent. Alle barn må ha med seg mor/far eller en annen omsorgsperson. For de minste barna som starter i barnehage for første gang, anbefaler vi minimum 5 dager tilvenning.

Vi inviterer nye barn og foreldre til besøksdager og lekegruppe før sommeren, for å bli kjent med barnehagen før de skal starte.

Det viktigste for at barna skal få en trygg start er at foreldrene kjenner seg trygge på barnehagen.

Å begynne på skolen

Forberedelse til å begynne på skolen handler om hele barnehagetiden. Det begynner første dag i barnehagen, og foregår hver dag fram til barna skal slutte. Det siste året før skolestart er bare en liten bit.

Skolen sier at det viktigste er god sosial kompetanse, det er en forutsetning for å fungere sammen med andre. Skolen ønsker at barnehagen skal ha fokus på lek, vennskap og utvikling av sosiale ferdigheter. 

Den beste forberedelsen er å støtte utviklingen av en sunn selvfølelse hos barna. Barna trenger å føle at de er verdifulle, bli trygge på seg selv og tro at jeg kan få det til.  En god selvfølelse gir glade, trygge og omtenksomme barn.

Praktiske ferdigheter er også viktig. Å kunne klare seg selv med klær, måltider, gå på do alene og passe på sakene sine. Dette må barna øve på både hjemme og i barnehagen. 

Foreldresamarbeid

Det gode foreldresamarbeidet kjennetegnes ved trygghet, gjensidig respekt og et felles ønske om å fremme barnas trivsel i hverdagen.

Foreldrene har medvirkning gjennom

 • Den daglige kontakten
 • Små og litt større sosiale arrangemente
 • Foreldresamtale som blir tilbudt vår og høst, ev. ved behov.
 • Brukerundersøkelser
 • Foreldremøter som barnehagen inviterer til 1-2 g pr år
 • Foreldrekontaktene som velges i hver avdeling
 • Foreldrerådet som er foreldrenes eget møteforum
 • Deltagelse i FAU og Samarbeidsutvalget

 

Satsningsområder

Omsorg og relasjoner

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.»

Godt arbeid med omsorg er

 • å skape hyggelig stemning, et positivt klima og vise vennlighet
 • å alltid opptre respektfullt og ikke ta for gitt at du vet hva barnet har behov for
 • å sette grenser med varme og vise romslighet
 • å gi oppmerksomhet til positive handlinger som barna gjør
 • å skape et inkluderende og inspirerende lekemiljø
 • å støtte barnas utforsking og aktiviteter

Lek, vennskap og inkludering

«Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Lek, vennskap, trygghet og trivsel er fundamentet for en god barndom. For å bidra til et godt fundament arbeider vi med å styrke barnas sosiale kompetanse, lekekompetanse, språk, motorikk og mestringstro. Lek er ikke en pauseaktivitet eller unyttig tidsfordriv. Forskning forteller at lek og lekenhet er livsnødvendig for barns hjerneutvikling. FNs Barnekonvensjon gir barn rett til å leke sin egen lek.

Godt arbeid med lek og vennskap er

 • når barna har god tid og tilstrekkelig plass til lek
 • når vi gir barna felles opplevelser som grunnlag for lek og samspill
 • når vi legger til rette for aktiviteter der alle har mulighet for å delta
 • når vi øver sammen på å være gode lekevenner
 • å gi barna veiledning og støtte når det oppstår vanskeligheter i samspillet
Årsplan

Her kan du lese barnehagens årsplan for 2021-2022

 

Sist oppdatert: 15. oktober 2019
Åpningstider
07:15 - 16:30
Feriestenging og plandager
Leder
Anne Beth Hasseløy
Telefon
69 30 66 91/ 916 07 891
Adresse
Kjenneveien 54, 1622 Gressvik
E-post
gressvbh@fredrikstad.kommune.no
Avdelinger
Solbrekke 916 07 891
 
Våre ansatte

Vis i kart