Min side Meld fra
Kontakt oss

Helsestasjon for gravide og barn 0-5

Her finner du helsestasjonene

 
Du kan også finne helsestasjonen din ved å skrive inn et postnummer:

Helsestasjonen er gratis

Helsestasjonen gir et gratis helsetilbud til alle gravide og barn i alderen 0-5 år.

  • Vi som arbeider på helsestasjonen er jordmødre, helsesykepleiere, lege, fysioterapeut og konsulenter.
  • Ta med teppe, stelleunderlag og rene bleier.
  • Møt opp 10 minutter før du har avtale, så rekker du å kle av barnet ditt.
  • Er du syk skal du ikke møte til timen din, fordi du kan smitte andre.
  • Si alltid fra i god tid dersom dere ikke kan møte til oppsatt time.
  • Ta kontakt med oss dersom dere endrer adresse/flytter til ny kommune

Vårt tilbud

Konsultasjonene ved helsestasjonen følger retningslinjer fra Helsedirektoratet for svangerskapsomsorgen, og Helsestasjonsprogrammet 0–5år.

Før fødselen

Oppfølging i svangerskapet

Friske gravide er anbefalt disse konsultasjonene i svangerskapet:

  • Svangerskapsuke 6 -12: Informasjon om levesett/kosthold under svangerskap. Utfylling av helsekort for gravide.
  • Svangerskapsuke 17-19: Ultralydundersøkelse på sykehuset.

Videre vil det bli svangerskapskonsultasjoner i ukene 24, 28, 32, 36, 38 og 40.
I svangerskapsuke 40: Du kan bestille overtidskontroll på sykehuset. Ved behov for flere konsultasjoner, avtaler vi dette individuelt.

I konsultasjonene vil vi ta opp temaer som kosthold, fysisk helse, psykisk helse, sosialt nettverk, seksualitet, fødsel, amming, foreldreskap, søskensjalusi og andre temaer du trenger
å snakke om.

Du kan velge om du vil gå til lege eller jordmor, ev. annenhver gang hos lege og jordmor.
Hos jordmor setter vi av 1 time til første konsultasjon. Senere konsultasjoner varer 30 minutter.
Ta alltid med deg helsekort for gravide og blodprøvesvar til konsultasjonene. Ta med deg urinprøve tatt samme morgen du skal til jordmor.

Fødselsforberedende kurs

Et gruppetilbud med informasjon om den normale fødsel. Vi tar opp det viktigste du trenger å vite. Du må gjerne ta med partneren din! Tilbys mot slutten av svangerskapet, varighet ca 2 timer.

Nyttige lenker

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen - Helsedirektoratet

Retningslinjer ved Diabetes - Helsedirektoratet

Retningslinjer for barselomsorgen - Helsedirektoratet

Retningslinjer for hjemmefødsel - Helsedirektoratet

Er du gravid? Venter dere barn? - en brosjyre fra Helsedirektoratet

Er du gravid? Venter dere barn? - brosjyrer på flere språk

Min kropp i ord og bilder, ulike språk - Zanzu

Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid - STAMI

Gravid - Matportalen

Ammehjelpen

Trygt sovemiljø for spedbarnet - Landsforeningen for uventet barnedød

Stine Sofies Stiftelse - Foreldrepakka

Krisesenteret i Fredrikstad

Amathea

Prevensjon - Helsenorge

Kvinnehelseprosjektet i Fredrikstad fra hege

Barselbesøk av jordmor

Barselbesøk av jordmor 1-3 dager etter at du har kommet hjem fra sykehuset. Vi gir deg relevant informasjon og veiledning i den tidlige barselperioden. Vi kan tilby etterkontroll, prevensjonsveiledning og samtale etter fødsel. Jordmor kan fjerne agraffer dersom du har hatt keisersnitt.

Hjemmebesøk av helsesykepleier

Helsestasjonen utfører faste konsultasjoner ut fra anbefalinger fra Helsedirektoratet. Vil tilbyr også ekstra oppfølging til de som har behov for dette.

Velkommen til helsestasjonen - brosjyre Fredrikstad kommune

Dette snakker vi om på hjemmebesøket

Dette kan du finne informasjon om på Helsenorge

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI  

Sykdommene det vaksineres mot - (flere språk)

Amming og mat til spedbarn - Helsenorge

Ammehjelpen

Barnegråt, vold og rusmidler - brosjyre, Fredrikstad kommune

Barnas første leveår - en brosjyre fra fysioterapeutene i Fredrikstad kommune

Spedbarn og søvn

Søvnsyklus - plansje

Kosttilskudd til barn - Helsenorge

Honning og spedbarnsbotulisme - Matportalen

Baby, Bufdir foreldrehverdag

8 temaer for godt samspill - brosjyre

10 smarte tips

Barns miljø og sikkerhet - Helsedirektoratet

Sikring av barn i bil - Trygg trafikk

Trygt sovemiljø for spedbarnet - Landsforeningen for uventet barnedød

I trygge hender - NSF

Barseldepresjon - Helsenorge

Mobilbruk - brosjyre

Barselgrupper

Alle får time til gruppetilbudene på helsestasjoen ved 4 uker og 4 mnd.

4 uker, gruppe, jordmor og helsesykepleier

I trygge hender- film 

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Mobilbruk - brosjyre

6 uker, lege og helsesykepleier

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI  

3 mnd

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Når barnet ditt har feber - brosjyre

4 mnd, gruppe, fysioterapetut og helsesykepleier

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Starte med fast føde og mat til babyen - Helsenorge

Barnas motoriske utvikling - en brosjyre fra fysioterapeutene i Fredrikstad kommune

5 små videosnutter om barns motoriske utvikling - fra fysioterapeutene i Fredrikstad kommune

Mobilbruk - brosjyre

Still face experiment - film

5 mnd

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Tannhelse - Viken fylkeskommune

6 mnd, lege og helsesykepleier

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Barns miljø og sikkerhet - Helsedirektoratet

Barn og medier - Medietilsynet

8 mnd, gruppe/individuell

Hva skjer på 8-mnd-kontrollen? Brosjyre Fredrikstad kommune

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Når barnet skader seg - Helsedirektoratet

Hvis ulykken er ute - FHI

Å begynne i barnehagen- Bufdir, foreldrehverdag

Barnehager i Fredrikstad - Fredrikstad kommune

Søk barnehageplass- Fredrikstad kommune

Forebygging av vold - brosjyre Fredrikstad kommune

Familievernkontoret - Bufdir

10 mnd

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

8 temaer for godt samspill - Bufdir, foreldrehverdag

12 mnd, lege og helsesykepleier

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Av og til brosjyre - Barn 

15 mnd

Barnevaksinasjonsprogrammet -FHI

Barnets utvikling 0-5 år- Bufdir, foreldrehverdag

2 år, lege og helsesykepleier

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Barns miljø og sikkerhet - Helsedirektoratet

Barn og medier - Medietilsynet

Barn og seksualitet - Bufdir, foreldrehverdag

Barn og seksualitet - brosjyre

4 år

Barnets utvikling 0-5 år - Bufdir, foreldrehverdag

Barns miljø og sikkerhet - Helsedirektoratet

Barn og seksualitet - Bufdir, foreldrehverdag

Barn og seksualitet - brosjyre

Barn og medier- Medietilsynet

 

Aktuelle råd og informasjon

Amming og flaskemating

Spedbarnsmat og amming (Helsenorge.no)

Ammehjelpen

Barnesykdommer og vanlige plager hos barn

Sykdom hos barn (Helsenorge.no)

Råd til foreldre for å minske smitterisikoen ved RS-virus.

Etter fødselen - mors helse

Etter fødselen (Helsenorge.no)

Familieliv

Voksne for barn

Familievernkontoret

Barnets beste ved samlivsbrudd (Bufdir.no)

Krisesenteret i Fredrikstad

Gråt og kolikk

Babyens signaler og behov (Bufdir.no)

Kolikk hos spedbarn (Helsenorge.no)

Kolikk og unormalt mye gråt (Ammehjelpen.no)

Hva gjør du når barnet ditt gråter? 

Kjønn og seksuell utvikling

Barn og seksualitet (Bufdir.no)

Kosthold og ernæring

Amming og mat for spedbarn (Helsenorge.no)

Kosthold for barn og unge (Helsenorge.no)

Matportalen

Krybbedød

Krybbedød -SIDS (Helsenorge.no)

Landsforeningen uventet barnedød 

Motorisk utvikling

Fysio- og ergoterapi for barn og unge - Fredrikstad kommune

Motorisk utvikling hos barn ( Helsenorge.no)

Samspill

Foreldrehverdag (Bufdir.no)

Bedre samspill med barna - åtte tema (bufdir.no)

Søvn

Babyer og søvn (bufdir.no) 

Søvn hos spedbarn (helsenorge.no)

Trygt sovemiljø for spedbarn (lub.no)

Tannhelse

Tannstell hos barn( helsenorge.no)

Tannvern

Ulykkesforebygging og sikkerhet

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn (helsenorge.no)

Sikkerhet for småbarn (helsenorge.no)

Vaksiner

Barnevaksinasjonsprogrammet (fhi.no)

Sist oppdatert: 29. april 2022