Min side Meld fra
Kontakt oss

Barn, ungdom og familiehjelpa

Barn, ungdom og familiehjelpa er et lavterskeltilbud til barn, unge og familier i Fredrikstad. Vi gir et tilbud til barn og unge med lette til moderate psykiske helseutfordringer.

Hva er barn, ungdom og familiehjelpa?

Vi jobber med utviklings- og endringsarbeid til barn, unge og foresatte. Vi tilbyr individuelle samtaler, foreldre- og familiesamtaler. Vi har også tilbud om ulike foreldreveiledningskurs. 

De ansatte har alle helse- og/eller sosialfaglig utdanning og bred erfaring i arbeid med barn og unge. 

Barn, ungdom og familiehjelpa samarbeider med barnehage, skole og andre rundt barnet og familien. Du trenger ingen henvisning for å få hjelp.

Tilbud til barn i førskolealder

Barn, ungdom og familiehjelpa jobber for at de minste skal få en god barndom. Vi ønsker å komme tidlig inn og styrke de ressursene som allerede er rundt barnet. Sammen med foreldrene ønsker vi å bedre forstå barna og hva de trenger.

Alle barn og familier er forskjellige og vi er opptatt av at alle skal være gode nok foreldre til sitt barn. «Gode nok» betyr ikke perfekte, men at vi har et reflektert forhold til hvilke behov vi selv og barna har. Sammen jobber vi for å finne muligheter for gode utviklingsløp.

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og deres ønske for endring er styrende for vårt arbeid. Vi tilbyr samtaler i våre lokaler og i hjemmet. 

Tilbud til barn og unge i skolealder

Barn, ungdom og familiehjelpa skal være tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns behov for å bli sett, hørt og forstått. Vi ønsker å styrke barn og unges ressurser i møte med dem og deres foreldre. Foreldre kan ta kontakt med oss når de står i utfordringer og trenger verktøy for å møte sine barns følelser og atferd.

Målet er at vi sammen kommer frem til en felles forståelse av situasjonen, og gjennom dette finner en vei som vil være med på å skape et bedre samspill i familien.

Trygge foreldre gir trygge barn. Når barn og unge har det vanskelig er det ikke alltid så godt å vite hva en skal gjøre. Mange vi møter snakker om å være triste, usikre, nedstemte og/eller engstelige, andre kan være urolige, ha mange tanker eller ha vansker med å passe inn i sosiale sammenhenger.

Vi har fokus på å se og forstå barn og unge for den de er, anerkjenne deres følelser og bekrefte deres gode egenskaper. 

FIT

I barn, ungdom og familiehjelpa er vi opptatt av brukermedvirkning og tilbakemeldinger, derfor benytter vi FIT (Feedbackinformerte tjenester) i det daglige arbeidet vårt. Dette verktøyet gir oss mulighetene til systematisere tilbakemeldingene fra brukerne, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.

Her finner du kurs-tilbudet vårt

Dersom du er interessert i et av våre kurstilbud kan du ta kontakt med oss på tlf. 488 64 107 eller via kontaktskjemaet vårt. Ring oss gjerne for mer informasjon om kursene. 

COS-P

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill og en sterkere relasjon mellom foreldre og barn. Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-6 år.

Tuning in to kids

Tuning in to Kids er et universelt foreldreveiledningsprogram. I TIK øver foreldrene på å møte barnets følelser, og kunne støtte egen og barnets evne til selvregulering. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering. Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn i alderen 6-12 år.

Tuning in to teens

Tuning in to Teens er en ny måte å jobbe med familier på der hovedfokuset ligger i det emosjonelle båndet mellom foreldrene og tenåringen. Foreldrene trenes opp til å møte tenåringens følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og til å støtte sin egen og tenåringens evne til selvregulering. Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn i alderen 10-16 år.

Mestringskurs for ungdom (DU)

Er et kurs for ungdom med lett til moderat depresjon. Kurset er ikke terapi, men det baserer seg på kognitive teknikker og man lærer ulike måter å endre tankemønster på. Kurset er utviklet spesielt for aldersgruppen 14-20 år. I denne kursrekken vil det gis tilbud til 9. og 10. klasse. Kurset går over 8 ganger, hver uke til samme tid. 

Treffpunkt

Er en åpen møteplass for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen og som kan ha god nytte av å møte andre som har opplevd det samme. Treffpunkt drives gjennom et samarbeid mellom pårørendesenteret, Kreftforeningen og Fredrikstadhjelpa 0-16.

Vi starter fortløpende nye kurs etter behov.

Kontaktinformasjon

 • Ring oss på
  488 64 107 
  Telefontid mandag til fredag kl. 08.30-13.30

 • Har du behov for akutt hjelp, må du ringe fastlegen eller legevakta på 116 117 
   
 • Finn ansatt i avdelingen
   
 • Ta digital kontakt
  Kontaktskjema
   
 • Adresse
  Bryggeriveien 2–4, 1607 Fredrikstad

 • Postadresse
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)    

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 12. februar 2024