Min side Meld fra
Kontakt oss

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse. Er du bekymret for ett barn eller ungdom under 18 år, kan du ringe barneverntjenesten for råd og veiledning.

Er du bekymret for et barn?

Alle som er bekymret for et barn kan ringe barnevernstjenesten for råd og veiledning.

Vi undersøker og følger opp alle meldinger vi får.

Du kan også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Den er døgnåpen og har også chatløsning på www.116111.no

Jobbe for barneverntjenesten

På denne siden finner du informasjon om de ulike oppdragene du kan ha for barneverntjenesten.

Oppdrag for barneverntjenesten - meld interesse på dette skjemaet
Vi kontakter deg så snart vi kan.

Alle som skal ha et oppdrag, må levere godkjent politiattest. For oppdrag som innebærer overnatting, kreves også helseattest.

Besøkshjem eller avlastning

Mange barn og unge som bor hjemme hos sine foreldre kan trenge et ekstra hjem de kan besøke jevnlig. Ofte er målsettingen med tiltaket at besøkshjemmet gjennom samvær med barnet, nærhet og trygge grenser skal gi barnet gode mestringsopplevelser, økt selvfølelse og gode opplevelser.

Noen barn bor i fosterhjem og da fungerer besøkshjemmet som avlastning for fosterforeldre.

Barneverntjenesten søker familier/par og enslige som ønsker å åpne hjemmet sitt for et barn eller flere søsken hver fjerde eller tredje helg i måneden. Barnet deltar på vanlig familieaktiviteter sammen med deg.

Vi vektlegger at du som besøkshjem har ordnede bo og familieforhold og har tid, rom og overskudd til å se barnet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig at du

 • er en god rollemodell
 • er fleksibel
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • kan bygge gode relasjoner
 • klarer å skape trygghet og tillit
 • kan jobbe selvstendig
 • har sertifikat klasse B

Alle besøkshjem må godkjennes i forhold til det enkelte barn, og det er krav om politiattest for alle voksne i husstanden.

Avlønning etter faste kommunale satser for arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Du/dere vil få oppfølging og veiledning etter avtale med saksbehandler i barneverntjenesten.

Støttekontakt for barn og ungdom

Mange barn og ungdommer har behov for noen som kan hjelpe dem med å komme ut i sosiale aktiviteter. Det kan handle om å følge barnet til en organisert fritidsaktivitet, hjelpe barnet til å få nye opplevelser og å komme i kontakt med jevnaldrende i et godt miljø. For noen kan det være behov for å trene på sosiale ferdigheter, hjelpe til med lekser, eller noen som kan lytte til dem og være en god rollemodell.

I alle oppdragene har barnet behov for en trygg og empatisk person som er tilgjengelig for gode samtaler ved behov.

Vil du være støttekontakt må du

 • være en trygg og stødig rollemodell
 • være empatisk og støttende
 • ha evne til å formidle gode verdier
 • ha evne til å motivere og inspirere
 • like ulike aktiviteter både innendørs og utendørs

Du må også 

 • være over 18 år
 • kunne jobbe etter kl.16.00
 • levere politiattest

Aktivitetsbehov og omfang varierer, men ofte er det behov for mellom 3 og 6 timer i uka. Arbeidstiden er fleksibel og du får veiledning etter behov fra saksbehandler.

Lønn og kjøregodtgjørelse gis etter kommunes gjeldene satser. Stillingen gis som en oppdragsavtale, og er ikke som en ansettelse å regne.

Miljøarbeider for barn og ungdom

Barneverntjenesten søker personer med helse og sosialfaglig bakgrunn til å veilede og følge opp foreldre og eller ungdom.

En miljøarbeider kan veilede en familie på å etablere gode daglige rutiner i hjemmet knyttet til grensesetting, mat, hygiene og aktiviteter. En miljøarbeider kan også veilede på områder som personlig økonomi, partiske og sosiale ferdigheter som kommunikasjon, konflikthåndtering og samspill. Miljøterapeuten blir ening med familien og saksbehandler om hvilke områder det skal jobbes med.

Barneverntjenesten har jevnlig kontakt med ungdommer som trenger ettervern og oppfølging etter fylte 18 år. En miljøarbeider kan bistå ungdom med oppfølging og støtte i det å bo for seg selv, etablere gode rutiner, personlig økonomi, praktiske og sosiale ferdigheter.

Rapportskjema - miljøarbeider familie

Rapportskjema - miljøarbeider barn og ungdom

Brobygger

Informasjon kommer

Rapportskjema brobygger

Hybelvert

Barneverntjenesten kommer ofte i kontakt med ungdom og unge voksne som trenger et sted å bo hvor de også kan få jevnlig støtte og oppfølging til å bo for seg selv.

Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med personer/familier som har en ledig hybel i huset sitt eller garasjen, og som ønsker å følge opp en ungdom til å bli selvstendig.

Barneverntjenesten betaler arbeidsgodtgjørelse til en av de voksne i familien, og dekker hybelleie, strøm og forsikring.

Oppdraget kan bestå av å vekke ungdommen før skolen hver dag, hjelpe ungdommen med å lage gode rutiner for måltider, lekser, handling, personlig økonomi, samt invitere ungdommen på middag/ kveldsmat et par ganger i uka. Det er viktig for ungdommen at han/hun føler seg sett av noen som har omsorg for han/ henne og bryr seg om hvordan det går.

Du vil motta veiledning/oppfølging etter behov og avtale med saksbehandler. Tiltaket hybelvert vil også jevnlig bli evaluert av saksbehandler.

Fosterhjem

Barneverntjenesten trenger flere fosterhjem i Fredrikstad og omegn.
Barneverntjenesten skal i samsvar med den nye barnevernreformen lete etter fosterhjem i barnets familie og nettverk.

Dersom du kjenner noen du ønsker å være fosterhjem for, ta kontakt med oss.

Flere barn har av ulike grunner ikke familie eller nettverk som har mulighet til å være fosterhjem, derfor trenger barneverntjenesten nye fosterhjem i Fredrikstad og omegn. Det er dessverre stor mangel på fosterhjem i Fredrikstad.

Fosterbarn bør få muligheten til å kunne fortsette å bo i sitt nærområde. Dermed kan de gå på samme skole, beholde sine venner og ha kontakt med sitt nettverk.

Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med familier/enslige og par som kunne tenke seg å bli fosterhjem og som har tid, overskudd og rom til å gi god omsorg.

Familiehjem

Barneverntjenesten søker familier/personer som kan åpne sitt hjem for foreldre med barn fra 0–18 år som i en periode vil trenge støtte, omsorg og veiledning.

Dette er et hjem hvor en forelder og hans/hennes barn kan flytte inn i ditt hjem.

Oppdragets innhold, omfang og varighet kan variere ut i fra konkret behov. Ofte kan et slikt oppdrag handle om å gi en forelder og deres barn støtte, veiledning til å få gode daglige rutiner knyttet til mat, søvn, hygiene og aktiviteter. Det kan handle om å bedre samspill, kommunikasjon og å gi litt avlastning.

Du må kunne jobbe systematisk, kartlegge og dokumentere ditt arbeid. Personlig egnet het vil bli vektlagt.

Avlønning etter kommunens satser. Veiledning, evaluering og oppfølging gis etter behov og avtale med saksbehandler.

Saksbehandler, barnevernkonsulent, veileder

Ledige stillinger som barnevernkonsulent eller veileder blir lyst ut på denne siden.

Kontaktinformasjon oppdrag

For spørsmål om oppdragene: ta kontakt med

Kontakt barneverntjenesten

 • Kontakt oss på
     
  Tlf. 69 95 90 00
      
 • Etter kontortid kan du kontakte oss på telefon
  952 96 824
   
  Mandag–torsdag: 15.30 til 21.30

  Fredag: 15.30 til kl. 00.30

  Lørdag: 15.30 til kl. 00.30

  Søndag: 15.30 til kl. 18.30

  Politiet må kontaktes utenom disse tidene.

   
 • Finn ansatt i avdelingen
   
 • Send oss epost
  sbarnev@fredrikstad.kommune.no
   
 • Besøk oss
  Wilbergjordet 1, 1605 Fredrikstad
   
 • Send brev
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

 • Organisasjonsnummer
  988 025 305

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 14. oktober 2022