Min side Meld fra
Kontakt oss

Planer, lover, forskrifter og gebyrer

Planer

Lokal forskrift med veileder

Nasjonale lover som regulerer renovasjon og avfallshåndtering

Gebyrer

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr.   2 318
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr.   3 220
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr.   4 444
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr.   6 698
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr. 11 140
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr. 12 236

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr.   1 513
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 093
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 898
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr.   4 348
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 244
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 953

 • Bolig, 8 m³, overflatecontainer: kr. 141 776
 • Bolig, 10 m³, overflatecontainer: kr. 177 229
 • Bolig, undergrunns avfallscontainer pr. boenhet: kr. 1 943

 • Fritidsbolig, felles beholder: kr.   999

 • Bytte av beholder: kr. 267

 • Kjøp av ekstrasekk pr. stykk: kr. 41

Har du nettopp flyttet til ny bolig og trenger dunker/beholdere i andre størrelser? Gi beskjed til innbyggerdialog, så bytter vi dette uten ekstragebyr. 


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholdere/dunker ved arrangement:

 • Utlån av beholder/dunk inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 869
 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 116

Ta kontakt med Innbyggerdialog for å få mer informasjon og priser om næringsavfall.

Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Bolig med tett tank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Felles oppsamlingstank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Bolig uten WC, tømming hvert 3. år: kr. 1 022
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank, tømming hvert 3. år: kr. 1 022
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Hytter med WC, 1 tømming pr. år: kr. 3 068

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Tømmekalender

Sist oppdatert: 08. september 2023