Min side Meld fra
Kontakt oss

Farlig avfall

Sjekk selv og meld fra

Tømmekalenderen forteller deg når vi tømmer miljøspareren neste gang.

Her bestiller du også tømming.

På MinSide, meldingsboks, kan du bestille en miljøsparer hvis du mangler.

Hvordan levere farlig avfall?

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall via disse returordningene:
 • Miljøsparer'n (den røde boksen)
 • Miljøskap (i store borettslag)
 • Gjenvinningsstasjonen på Øra (FREVAR) - mottaket for farlig avfall

Boksen settes ut ved avfallsdunkene dagen før. Pass på at lokket på boksen er lukket. 

Det gjelder egne regler for næringskunder.

Brosjyre farlig avfall, EE-avfall og Miljøsparer'n (den røde boksen)

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, og som ved uforsvarlig håndtering kan føre til forurensning og skade natur, mennesker og dyr.
Eksempler på farlig avfall
 • malingsrester, beis, lakk, lim
 • løsemidler, kjemikalier
 • white spirit, rødsprit, lynol
 • olje, oljeprodukter
 • bil- og båtpleiemidler
 • rengjøringsmidler, klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss
 • plantevernmidler, ugressmidler
 • spraybokser
 • batterier
 • bilbatterier
 • kvikksølvtermometre
 • asbest, eternittplater (må leveres på FREVAR)
 • impregnert trevirke (må leveres på FREVAR)
 • PCB-holdige vinduer fra 1965 - 1975 (må leveres på FREVAR)
Sist oppdatert: 30. september 2022