Hytter, fritidsbolig

Hytterenovasjon

Hytterenovasjon er en helårstjeneste og bringeordning. Alle hytteeiere i Fredrikstad skal være tilknyttet renovasjonsordningen.

Det er utplassert felles beholdere for husholdningsavfall/restavfall i hytteområdene. I de store hytteområdene er det også dunker/containere for papir, papp, kartong og glass- og metallemballasje. 

Annet avfall skal kildesorteres og leveres til gjenvinningsstasjonen ved FREVAR på Øra eller gratis til en butikk som selger tilsvarende produkter hvis det gjelder EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter).

Renovasjonsgebyr

 

Egen beholder til hytte eller fritidsbolig tilbys bare i spesielle tilfeller og etter søknad.

 

Tømmekalender

 Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 29. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.