Min side Meld fra
Kontakt oss

Hytter, fritidsbolig

Hytterenovasjon

Hytterenovasjon er en helårstjeneste og bringeordning. Alle hytteeiere i Fredrikstad skal være tilknyttet renovasjonsordningen.

Det er utplassert felles beholdere for husholdningsavfall/restavfall i hytteområdene. I de store hytteområdene er det også dunker/containere for papir, papp, kartong og glass- og metallemballasje. 

Annet avfall skal kildesorteres og leveres til gjenvinningsstasjonen ved FREVAR på Øra eller gratis til en butikk som selger tilsvarende produkter hvis det gjelder EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter).

 

 

Tømmekalender

Sist oppdatert: 08. september 2023