Min side Meld fra
Kontakt oss

Avfallsdunker

Dunk-/beholderstørrelser

 • Du kan få restavfallsdunker i ulike størrelser. Renovasjonsgebyret fastsettes etter abonnementstype og størrelse på restavfallsdunk.

 • Du har plikt til å ha en dunk med tilstrekkelig volum til restavfallet. Det vil si at avfallet skal oppbevares i dunken og lokket skal være lukket.

 • Papirdunken er normalt 240 liter, men vi kan utplassere større dunker ved behov. Det kan for eksempel være aktuelt i flermannsboliger der det er hensiktsmessig at beboerne har felles dunk(er).  

 • Dersom du kan dokumentere at boligen din står ubebodd i mer enn seks måneder av gangen vil du etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Du plikter å gi melding straks boligen/eiendommen blir tatt i bruk på nytt (renovasjonsforskriften § 17).
Type og størrelse på avfallsdunker

Restavfallsdunk 80 literrestavfallsdunk 80 liter

Innvendig beholder som plasseres og plomberes i en dunk på 140 liter.
Se dunk 140 liter for utvendige mål.

 

Restavfallsdunk 140 liter

 • Bredde: 50 cm
 • Høyde: 106,5 cm
 • Dybde: 54,3 cm


Restavfallsdunk 240 liter

 • Bredde: 58,0 cm
 • Høyde: 107,0 cm
 • Dybde: 73,1 cm

Restavfallsdunk 360 liter

 • Bredde: 74,9 cm
 • Høyde: 107,0 cm
 • Dybde: 80,0 cm

 

Restavfallsdunk 660 liter

 • Bredde: 126,5 cm
 • Høyde: 120,7 cm
 • Dybde: 77,4 cm 
Nabodeling

To eller flere naboer kan inngå samarbeid om felles avfallsdunker. Det gir et lavere renovasjonsgebyr. Deltakerne i samarbeidet må ha samme volum i fellesabonnementet og betaler hver sin andel av gebyret. Fellesabonnementet omfatter både restavfallsdunk og papirdunk. 

Bestille, bytte, ødelagt avfallsdunk?

Skal du bestille avfallsdunker, bytte til til en større/mindre dunk eller er dunken ødelagt? Første gangs ukjøring av dunk er gratis. Ved bytte av dunk tilkommer et byttegebyr på kr. 250,- inkludert merverdiavgift. Utkjøring skal skje innen åtte virkedager etter at melding er mottatt.
Du kan ringe servicetorget eller sende en melding fra MinSide (Min eienendom/Renovasjon)

dunk.JPG

Søknad om fritak fremtrilling

Restavfalldunk og papirdunk skal trilles frem til kjørbar veg senest kl. 06.00 på tømmedagen. Det kan gis fritak fra pålegget om om fremtrilling av helsemessige årsaker. Skriftlig søknad sendes postmottak@fredrikstad.kommune.no

Fritak gis ikke dersom det bor andre friske personer i samme hus over 16 år. Fritaket er en personlig ordning og gjelder bare søker.

Hva skal du ikke kaste i restavfallet?

Ekstrasekk

Har du behov for ekstra tømming? Da kan du kjøpe en ekstrasekk

Matavfall

Er du med i prøveprosjekt?les om det her.

Priser

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr.   2 090
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr.   2 904
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr.   4 006
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr.   6 040
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr. 10 046
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr. 11 035

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr.   1 365
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr.   1 888
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 613
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr.   3 920
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr.   6 533
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 171

 • Bolig, 8 m³, overflatecontainer: kr. 127 851
 • Bolig, 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 56 449
 • Bolig, ½ 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 28 238
 • Bolig, 2/3 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 42 357
 •  
 • Fritidsbolig, egen dunk: kr. 1 103
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr.   900

 • Bytte av dunk: kr. 250

 • Kjøp av ekstrasekk per stykk: kr. 40


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholdere/dunker ved arrangementer:

 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 838
 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 112

Ønskes det næringsrenovasjon, ta kontakt med Servicetorget for å få ytterligere informasjon og priser.

Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Bolig med tett tank, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Felles oppsamlingstank, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Boliger uten WC, tømming hvert 3. år: kr. 1 363
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank, tømming hvert 3. år: kr. 1 363
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank, 1 tømming per år: kr. 4 090
 • Hytter med WC, 1 tømming per år: kr. 4 090

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

 

Tømmekalender

Sist oppdatert: 28. mars 2022

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart