Min side Meld fra
Kontakt oss

Avfallsdunker

Dunk-/beholderstørrelser

 • Du kan få restavfallsdunker i ulike størrelser. Renovasjonsgebyret fastsettes etter abonnementstype og størrelse på restavfallsdunken.

 • Du har plikt til å ha en dunk med tilstrekkelig volum til restavfallet. Det vil si at avfallet skal oppbevares i dunken og lokket skal være lukket.

 • Papirdunken er normalt 240 liter, men vi kan utplassere større dunker ved behov. Det kan for eksempel være aktuelt i flermannsboliger der det er hensiktsmessig at beboerne har felles dunk(er).  

 • Dersom du kan dokumentere at boligen din står ubebodd i mer enn seks måneder av gangen vil du etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Du plikter å gi melding straks boligen/eiendommen blir tatt i bruk på nytt (renovasjonsforskriften § 17).
Type og størrelse på avfallsdunker

Restavfallsdunk 80 literrestavfallsdunk 80 liter

Innvendig beholder som plasseres og plomberes i en dunk på 140 liter.
Se dunk 140 liter for utvendige mål.

 

Restavfallsdunk 140 liter

 • Bredde: 50 cm
 • Høyde: 106,5 cm
 • Dybde: 54,3 cm


Restavfallsdunk 240 liter

 • Bredde: 58,0 cm
 • Høyde: 107,0 cm
 • Dybde: 73,1 cm

Restavfallsdunk 360 liter

 • Bredde: 74,9 cm
 • Høyde: 107,0 cm
 • Dybde: 80,0 cm

 

Restavfallsdunk 660 liter

 • Bredde: 126,5 cm
 • Høyde: 120,7 cm
 • Dybde: 77,4 cm 
Nabodeling

To eller flere naboer kan inngå samarbeid om felles avfallsdunker. Deltakerne i samarbeidet må ha samme volum i fellesabonnementet og betaler hver sin andel av gebyret. Du kan søke om å få dele beholder her.

Bestille, bytte, ødelagt avfallsdunk?

Skal du bestille avfallsdunker, bytte til en større/mindre dunk eller er dunken ødelagt? Første gangs utkjøring av dunk er gratis. Ved bytte av dunk kommer det et byttegebyr på kr. 250,- på den neste fakturaen. Vi kjører ut dunken innen åtte virkedager etter at vi har mottatt meldingen.
Endre dunkstørrelse eller gi beskjed om ødelagt dunk på MinSide (Min eiendom/Renovasjon)

dunk.JPG

Jeg trenger flere plastsekker

Har du gått tom for plastsekker til plastinnsamling, kan du knyte en vanlig bærepose på papirdunken din når den skal tømmes. Du vil da få en ny rull. Du kan også få en rull om du kommer innom innbyggerdialog.

Søknad om fritak fremtrilling

Alle avfallsdunkene skal trilles frem til kjørbar vei senest kl. 6.00 på tømmedagen. Det kan gis fritak fra pålegget om å trille fram dunken av helsemessige årsaker. Skriftlig søknad sendes postmottak@fredrikstad.kommune.no

Fritak gis ikke dersom det bor andre friske personer i samme hus over 16 år. Fritaket er en personlig ordning og gjelder bare søker.

Hva skal du ikke kaste i restavfallet?

Ekstrasekk

Har du behov for ekstra tømming? Da kan du kjøpe en ekstrasekk

Matavfall

Er du med i prøveprosjekt?les om det her.

Priser

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr.   2 318
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr.   3 220
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr.   4 444
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr.   6 698
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr. 11 140
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr. 12 236

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr.   1 513
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 093
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 898
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr.   4 348
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 244
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 953

 • Bolig, 8 m³, overflatecontainer: kr. 141 776
 • Bolig, 10 m³, overflatecontainer: kr. 177 229
 • Bolig, undergrunns avfallscontainer pr. boenhet: kr. 1 943

 • Fritidsbolig, felles beholder: kr.   999

 • Bytte av beholder: kr. 267

 • Kjøp av ekstrasekk pr. stykk: kr. 41

Har du nettopp flyttet til ny bolig og trenger dunker/beholdere i andre størrelser? Gi beskjed til innbyggerdialog, så bytter vi dette uten ekstragebyr. 


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholdere/dunker ved arrangement:

 • Utlån av beholder/dunk inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 869
 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 116

Ta kontakt med Innbyggerdialog for å få mer informasjon og priser om næringsavfall.

Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Bolig med tett tank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Felles oppsamlingstank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Bolig uten WC, tømming hvert 3. år: kr. 1 022
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank, tømming hvert 3. år: kr. 1 022
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Hytter med WC, 1 tømming pr. år: kr. 3 068

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

 

Tømmekalender

Sist oppdatert: 08. september 2023