Avfallsdunker

Dunk-/beholderstørrelser

 • Restavfallsdunker tilbys i ulike størrelser. Renovasjonsgebyret fastsettes etter abonnementstype og størrelse på restavfallsdunk.

 • Abonnentene plikter å ha en dunk med tilstrekkelig volum til restavfallet. Det vil si at avfallet skal oppbevares i dunken og lokket skal være igjen.

 • Papirdunken er normalt 240 liter, men større dunk(er) kan utplasseres etter behov. Det kan for eksempel være aktuelt i flermannsboliger der det er hensiktsmessig at beboerne har felles dunk(er).  

 • Abonnenter som kan dokumentere at en bolig står ubebodd i mer enn seks måneder av gangen vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Dette gjelder også ved eierskifte. Abonnenten plikter å gi melding straks boligen/eiendommen blir tatt i bruk på nytt (renovasjonsforskriften § 17).
Type og størrelse på avfallsdunker

Restavfallsdunk 80 literrestavfallsdunk 80 liter

Innvendig beholder som plasseres og plomberes i en dunk på 140 liter.
Se dunk 140 liter for utvendige mål.

 

Restavfallsdunk 140 liter

 • Bredde: 50 cm
 • Høyde: 106,5 cm
 • Dybde: 54,3 cm


Restavfallsdunk 240 liter

 • Bredde: 58,0 cm
 • Høyde: 107,0 cm
 • Dybde: 73,1 cm

Restavfallsdunk 360 liter

 • Bredde: 74,9 cm
 • Høyde: 107,0 cm
 • Dybde: 80,0 cm

 

Restavfallsdunk 660 liter

 • Bredde: 126,5 cm
 • Høyde: 120,7 cm
 • Dybde: 77,4 cm 
Nabodeling

To eller flere naboer kan inngå samarbeid om felles avfallsdunker. Det gir et lavere renovasjonsgebyr. Deltakerne i samarbeidet må ha samme volum i fellesabonnementet og betaler hver sin andel av gebyret. Fellesabonnementet omfatter både restavfallsdunk og papirdunk. 

Bestille, bytte, ødelagt avfallsdunk?

Skal du bestille avfallsdunker, bytte til til en større/mindre dunk eller er dunken ødelagt? Første gangs ukjøring av dunk er gratis. Ved bytte av dunk tilkommer et byttegebyr på kr. 250,- inkludert merverdiavgift. Utkjøring skal skje innen åtte virkedager etter at melding er mottatt.
Du kan ringe servicetorget eller sende en melding fra MinSide (Min eienendom/Renovasjon)

dunk.JPG

Søknad om fritak fremtrilling

Restavfalldunk og papirdunk skal trilles frem til kjørbar veg senest kl. 06.00 på tømmedagen. Det kan gis fritak fra pålegget om om fremtrilling av helsemessige årsaker. Skriftlig søknad sendes Teknisk drift - Renovasjon. 

Fritak gis ikke dersom det bor andre friske personer i samme hus over 16 år. Fritaket er en personlig ordning og gjelder bare søker.

Hva skal du ikke kaste i restavfallet?

Ekstrasekk

Har du behov for ekstra tømming? Da kan du kjøpe en ekstrasekk

Priser

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 2 055
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 854
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 939
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 5 936
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 9 874
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 10 844

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 341
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 855
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 569
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 853
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 6 421
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 7 044

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 1 085
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 885

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstrasekk pr stykk: kr 35


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholder etc. ved arrangementer:

 • Utlån av beholder inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr 816
 • Utlån av beholdere inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr 109
 • Tømming av beholder, per tømming, 1/52 av årsgebyr for dunkstørrelsen.

Andre gebyrer for innsamling av næringsrenovasjon er ikke oppgitt, da dette er tjenester som er i konkurranse med andre aktører i et åpent marked.


Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 1 337
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 1 337
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 4 011

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

 

Sist oppdatert: 19. februar 2021

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.