Min side Meld fra
Kontakt oss

Renovasjonsteknisk plan

Enhver som fremmer forslag til regulerings- eller bebyggelsesplan i kommunen, eller søker om tillatelse til bygging eller fradeling av grunneiendom, plikter å utarbeide en renovasjonsteknisk plan (jf. § 4 renovasjonsforskriften). 

En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses fysisk for det området eller den grunneiendom planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer eventuelt berøres av den foreslåtte løsningen.

Renovasjonsteknisk plan - veileder for Fredrikstad kommune, november 2021

Sist oppdatert: 09. november 2021