Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 2 055
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 854
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 939
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 5 936
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 9 874
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 10 844

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 341
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 855
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 569
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 853
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 6 421
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 7 044

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 1 085
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 885

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstrasekk pr stykk: kr 35


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholder etc. ved arrangementer:

 • Utlån av beholder inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr 816
 • Utlån av beholdere inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr 109
 • Tømming av beholder, per tømming, 1/52 av årsgebyr for dunkstørrelsen.

Andre gebyrer for innsamling av næringsrenovasjon er ikke oppgitt, da dette er tjenester som er i konkurranse med andre aktører i et åpent marked.


Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 1 337
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 1 337
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 4 011
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 4 011

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Sist oppdatert: 09. januar 2020

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.