Gravemeldingstjeneste

Innhold

  

Teknisk drift, virksomhet vei administrerer gravemeldingstjenesten og innehar myndighet til å godkjenne arbeid, skiltplan, sperring og lignende på offentlig gate, vei, etc.

Gravemeldingstjenesten skal være et kontrollorgan for graving/arbeid i offentlig vei og øvrige kommunale arealer.

Meldings-/varslingspliktige arbeider legges fram for gravemeldingstjenesten i teknisk drift for behandling. Reglement for graving i kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer skal følges. Møte med gravemeldingstjenesten avtales eventuelt med saksbehandler. .

Før igangsetting

Før det settes i gang gravearbeid skal det søkes om nødvendig arbeids- og gravetillatelse for gravingen. Ved annet arbeid som berører offentlig gate, vei, fortau, etc. skal det også varsles og innhentes arbeidstillatelse. Eksempler er plassering av kran, lift, container, stilas og lignende. Skiltplan fremlegges for godkjenning. Etter vedtak sendes dette til andre offentlige etater. Gravemeldingstjenesten behandler også søknader om tillatelse til helikopterlanding.

Varsling- og sikringsplan (inngår i søknad)

Varsling – og sikringsplan skal være i henhold til skiltforskriftene, samt normaler og retningslinjer som er fastsatt i håndbok N301 av 2014 fra Statens vegvesen.

Varsling- og sikringsplan skal godkjennes av veiforvalter, som for riks- og fylkesveier er Statens vegvesen og for kommunale veier er teknisk drift ved gravemeldingstjenesten

Kabelpåvisning

Fredrikstad kommune ved gravemeldingstjenesten påviser eget nett (signalkabler for pumpestasjoner) og kommunens nedgravde gatelyskabler. Kontakt servicetorget.

 • Geomatikk (tlf. 09146) påviser det meste av det eksterne nettet.

I tillegg kan enkelte andre aktører ha kabler liggende.

Helikopterlanding

Tillatelse til helikopterlanding kan gis etter søknad i perioden 15. oktober - 31. mars på den kommunale parkeringsplassen på Foten og Mærrapanna. 

Gebyr kr. 1000,- per søknad for saksbehandling og leie av kommunal grunn.

Søknad sendes: postmottak@fredrikstad.kommune.no og merkes gravemeldingstjenesten.

 

Søknad

Ny digital løsning fra høst 2019 for gravemeldinger og arbeidstillatelser.

I den elektroniske tjenesten kan ansvarlig entreprenør:

 • Fylle ut søknad og legge ved utfylt risikovurderingsskjema (excel)
 • Tegne direkte inn i kartet
 • Sjekke hvordan det går med saken
 • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser. Påloggede brukere har tilgang til brukerveiledninger i form av instruksjonsvideoer.

Pålogging
Registrering av bedrift for tilgang til løsningen skjer på denne adressen: https://tenantmanager.onpowel.com/Registration


Under «Hjelp» på registeringssiden finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen. Videofilmen er også tilgjengelig på YouTube

Det anbefales sterkt å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.

Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.


 Lover, forskrifter og retningslinjer

Graveinstruks

 

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Alle priser er inkl. mva.

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer: Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2.200
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 1.500
 • Containergebyr: kr. 500

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) pr. døgn.

 • Kortidsleie inntil 14 dager 0-100 m²:  kr. 5 
 • Kortidsleie inntil 14 dager 100-500 m²:  kr. 4
 • Kortidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale
 • Langtidsleie utover 14 dager 0-100 m²:  kr. 3
 • Langtidsleie utover 14 dager 100-500 m²:  kr. 1
 • Langtidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, pr. plass pr. dag, inntil 1 måned:  kr. 250
 • Parkeringsareal, pr. plass pr. dag, utover 1 måned:  kr. 200 

 Leie/bruk av grunn

 • Mobil kran inntil 2 dager:  minimum kontrollgebyr
 • Mobil kran inntil 2 dager, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Lift og stillas inntil 1 dag: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Container inntil 3 dager: containergebyr
 • Container mer enn 3 dager:  containergebyr, kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: leie av grunn
 • Riggplass: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3.500
 • Kontrollgebyr pr. utført kontroll: kr. 1.500

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 3.500
 • Kontrollgebyr pr. utført kontroll: kr. 1.500
Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2019
Virksomhetsleder
Hans Ketil Andersen
Telefon
69 36 14 88 
Besøksadresse
Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
 
 

 

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?