Hva kan vi hjelpe deg med?

Parkeringsavgift

Priser og betaling for parkering

De offentlige parkeringsplassene (skiltet hvit P på blå bakgrunn) er delt inn i fargesoner med forskjellige priser, tider og betingelser. Parkeringsautomater i grønn, gul og rød sone er merket med fargekoder.

Betaling på avgiftsbelaste plasser må gjøres med mynt, kort eller mobil easypark.

Se i kartet trykk på symboler og farger, da står tider og priser. Vi oppfordrer også til å lese skilt og informasjon på automatene.


Fredrikstad kommune tilbyr ladepunkt til ladbare biler – både elbiler og ladbare hybrider. Les mer om elbil-parkering.

Ser du etter parkeringshus i Fredrikstad?

Pristabell for boligsoner
 

Mandag-fredag

Lørdag

Søndag

Pr time

Pr dag

Rød sone

kl. 08-21

kl. 08-21

kl. 08-21

kr. 35,-

Maks 2 t

Gul sone, Progressive

kl. 08-21

kl. 08-21

 

fra kr. 26,-

 

Grønn sone

kl. 08-18

kl. 08-15

 

kr. 19,-

kr. 110,-

Innfartsparkering

kl. 08-18

kl. 08-15

 

kr. 12,-

kr.   60,-

Parkeringsbestemmelser / klage

Regler for parkering  

Parkeringsforskriften

Klageskjema

Gebyrregulativ for parkering 

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017

Parkeringsavgift betales:

  • Grønn sone (gateparkering)
   • 08.00 - 18.00 hverdager og 08.00 - 15.00 lørdager

  • Gul sone (progressiv avgift)
   • 08.00 – 21.00 mandag til lørdag

  • Rød sone(sentrumssone)
   • 08.00 – 21.00 alle dager

Progressiv parkeringsavgift fra kr. 26,- for første time, kr 28,- andre time 30,- tredje time og 32 for fjerde time.  

 • Parkering sentrum sone (rød sone) pr time alle dager kl 08 - 21 
  • Kr  35
 • Progressiv parkering (gul sone) pr time mandag – lørdag kl 08 - 21 
  • Kr 26
  Generell gateparkering (grønn sone) pr time man-fre kl 08 -18 og lørdag kl 08 - 15 
  • Kr 19
 • Generell gateparkering (grønn sone) per dag 
  • Kr  110P-HUS

 • Parkering lukkede P-hus per time hverdager kl 07 - 14 
  • Kr 19
 • Parkering lukkede P-hus per time lørdag kl 08 - 09 
  • Kr 19
 • Parkering lukkede P-hus per time søndag per time kl 00 - 24 
  • Kr 10
 • Parkering lukkede P-hus per natt kl 24 - 08 
  • Kr 50
 • Parkering lukkede P-hus per dag kl 08- 18 
  • Kr  100
 • Årsavgift faste parkeringsplasser i p-hus per år  
  • Kr  15 000
 • Parkeringsavgift faste parkeringsplasser i p-hus per halvår 
  • Kr 8 000
 • Parkeringsavgift for leie av p-plass i p-hus per måned  
  • Kr 1 800
 • Parkeringsavgift for leie av p-plass per kvartal  
  • Kr 5 400
 • «Vinteravtale» for leie av p-plass i p-hus fra 1. november til 31. mars - 
  • Kr 6 500

 

  Innfartsparkering Steffensjordet og Seiersten grusplass kl 08-18 hverdager og 8-15 lørdag 
  • Per dag Kr 60

  Innfartsparkering Steffensjordet og Seiersten grusplass pr time hverdager kl 08-18 og lørdag kl 08 – 15
  • Kr  12

 • Boligsoneparkering – per kort per år
  *Minste fakturabeløp er et ½ år. Beboere og næringsdrivende som trenger nytt parkeringskort den siste måneden før halvåret utløper (dvs. juni/desember) faktureres ikke for gjenstående tid. Betingelsen for en slik ordning er at vedkommende inngår en årskortavtale.
  • Kr 1 200

 • Næringsvirksomhet i boligsone – per kort per år.  
  • Kr 2 000

 • EL-bil tag for gratis parkering i Apenesfjellet P-hus og erstatningskort abonnementer 
  • Kr 350 (produksjonskostnad)

 • Kort til sykkelparkering i Apenesfjellet P-hus/Skåra  
  • Kr 350 (produksjonskostnad)

 • Disponering av p-areal til andre formål  f.eks gravearbeid, stillas, plassering av lift mv  betales en avgift per plass per dag - inntil 1 måned
  • Kr 250

 • Gravearbeidutover en måned - avgift per plass per dag 
  • Kr 200
   Note:  1) Gebyret kreves inn sammen med avgiften for gravemeling og arbeidsvarsling. 
 • Indeksreguleres årlig – oppført beløp kan endres iht endringer i indeksen.

Ferge 

 • Billett - Gratis
 • Leie av ferge per time eks. mva.inntil kr
  • Kr  4 000

Torv  - priser ekskl. mva 

 • Stortorvet – ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag Kr 300
  • Per år Kr 5 200
 • Fisketorget / Blomstertorget – ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag Kr 200
  • Per år Kr 4 000
 • Gressvik torv – ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag Kr 150
  • Per år Kr 3 000
 • Sellebakk torv- ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag Kr 150
  • Per år Kr 3 000

 • Ikke kommersielle aktører leie av Stortorget
  • Per dag Kr 2 000 
 • Ikke kommersielle aktører leie av Blomstertorget/Fisketorget
  • Per dag Kr 1 000 
 • Ikke kommersielle aktører leie av Gressvik /Sellebakk torg  
  • Gratis 
 • Kommersielle aktører leie av Stortorget
  • Per dag Kr 5 000 
 • Kommersielle aktører leie av Blomstertorget/Fisketorget
 • Per dag Kr 4 000 
 • Kommersielle aktører leie av Sellebakk/Gressvik torv
 • Per dag Kr 2 000

  Note:  Ikke-kommersielle frivillige eller ideelle ungdomsorganisasjoner betaler kr. 300,- eks. mva. per dag ved leie av torv til aktiviteter. Leie av torg for ordinært torvsalg av egenproduserte produkter er momsfritt.

  Øvrige priser er eks. mva. Når det gjelder priser for leie av torv er det gjort enkelte spesifiseringer og markedstilpasninger i pris. 
   
 • Frikjøp parkeringsplasser - Per plass Engangsinnbetaling  - momsfritt Kr 100 000

 

Kontaktinformasjon

Kontakt Servicetorget 

Sist oppdatert: 17. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?