Stadion parkeringshus

 OBS ny pris fra 1.juli

Åpningstider:  Døgnåpent kl. 00 - 24

Adresse: K.G.Meldahls vei 9

Priser:

Mandag - fredag 40 kr/time 00 - 14
Mandag - fredag    Gratis 14 - 24 
Lørdag - søndag 40 kr/time 00 - 09
Lørdag - søndag Gratis 09 - 24

Døgnåpent parkeringshus

 • 345 parkeringsplasser
 • 2 HC plasser

Betaling: Hvis du laster ned kommunens  parkeringsapp, «Fredrikstad P», og registrerer en autoparkavtale slipper du å tenke på betaling når du parkerer. Kameraer ved innkjørselen registrer bilen din (reg.nr) hvor lenge du har stått parkert og kundens betalingskort vil belastes deretter. 

Ikke gratis for elbil.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er gratis å parkere for de med kort for forflytningshemmede i Stadion p-hus. 

Er man ikke registrert som kunde vil det være mulig å betale ved de ombygde betalingsautomatene med touchscreen. Her oppgir du registreringsnummeret til bilen din når du drar.  Dersom man ikke gjør noen av delene vil man få tilsendt faktura (for tiden du har stått parkert + kr 49,-) i posten.

Utkjøring: Alle dager hele døgnet.

Gebyrregulativ for parkering 

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021. 

Alle priser er inkl. mva.  

Parkeringsavgift dag- og timesatser:

 • Lukkede p-hus, hverdager kl. 00-14 og lørdag kl. 00-09 pr. time (Apenesfjellet og St.Hansfjellet): kr. 25
 • Lukkede p-hus søndag kl. 00-09 (Apenesfjellet og St.Hansfjellet): kr. 10,-
 • Grønn sone (gateparkering), el-motorvogn unntatt avgift, pr. time: kr. 25
 • Gul sone (gateparkering/Cityterminalen p-hus), progressiv avgift: kr. 40 første time, kr. 42 andre time, kr. 44 tredje time, kr. 46 fjerde time og utover
 • Rød sone (sentrum sone gateparkering), pr. time: kr. 51
 • Kirkebrygga p-hus, pr. time. Ikke avgiftsfritt for el-motorvogn: kr. 25
 • Dammyr, pr. time: kr. 10
 • Dammyr, pr. dag: kr. 35
 • Steffensjordet og Seiersten grusplass, pr. time: kr. 12
 • Steffensjordet og Seiersten grusplass, pr. dag: kr. 60
 • Seiersten grusplass, pr. døgn: kr. 150
 • Parkering med lading, pr. time: kr. 10
 • Parkeringsavgift under lading, kommersielle ladere: kr. 0,-
 • Fakturagebyr, etterfakturert parkeringsavgift: kr. 55,-

Avtaleparkering i Apenesfjellet, Stadion og St.Hansfjellet p-hus (lukkede p-hus)

 • Leie av p-plass i p-hus, pr. år: kr. 16 000
 • Leie av p-plass i p-hus, pr. halvår: kr. 9 000
 • Leie av p-plass i p-hus, pr. kvartal: kr. 5 500
 • Leie av p-plass i p-hus, pr. måned: kr. 1 850
 • Leie av p-plass i p-hus, «vinteravtale» 1. november - 31. mars: kr. 6 000

Avtaleparkering beboere og næringsvirksomhet

 • Avtaleparkering beboere (boligsoneparkering), pr. avtale pr. år: kr. 1 400
 • Avtaleparkering næringsvirksomhet (i boligsone), pr. avtale pr. år: kr. 2 200

Frikjøp av parkeringsplasser
Engangsinnbetaling, avgiftsfritt: kr. 100 000 pr. plass

Produksjonskostnad nøkler/kort:  kr. 350

Kontaktinformasjon

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 27. juni 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.