Ny nasjonal parkeringsforskrift

1. januar 2017 kommer det en ny nasjonal Parkeringsforskrift.

En vesentlig forskjell i ny Parkeringsforskrift er at gebyr satsene endres. Politiet og kommunale trafikkbetjenter har myndighet til å håndheve brudd på Veitrafikkloven §17, parkering på fortau, i gangfelt, i vegkryss osv.

  • Ved overtredelse av § 17 blir det skrevet gebyrer på kr. 900,-
  • Ved brudd på Parkeringsforskriften øker kontrollsanksjonen fra kr 300,- til kr 600,-.  
  • Brudd på dokumentasjonsplikten, for eksempel gratisparkering der du må trekke billett blir kontrollsanksjonen kr 300,-.  
  • Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede, uten å inneha en gyldig parkeringstillatelse, er kontrollsanksjonen kr 900,-.  

Har tiden utløpt skal det gis 5 minutter før kontrollsanksjon skrives ut. Blir et parkert kjøretøy stående på en parkeringsplass over lengre tid uten gyldig betalt parkeringsavgift, kan kjøretøyet taues bort. Kontrollsanksjonen settes til det som parkeringsavgiften ville ha kostet pluss kontrollsanksjonen på kr 600,-. I tillegg påløper inntauingsgebyret.   Det generelle avgiftsfritaket for elektrisk- og hydrogen drevne kjøretøyer bortfaller i den nye Parkeringsforskriften. Det er opp til den enkelte kommune å gi avgiftsfritak for disse kjøretøygruppene. Fredrikstad kommune har besluttet at det skal være avgiftsfritak ved parkering for elektrisk- og hydrogen drevne kjøretøyer i grønn sone når det gjelder gateparkering. I tillegg er det avgiftsfritak i Apenesfjellet, St Hansfjellet og Stadion parkeringshus.
Men det er til en hver tid den gjeldene skiltingen som er den gjeldene regulering.

For å få gratis tilgang til parkeringshusene må eiere av elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer kontakte virksomhet Parkering og transport for å få tilgang til adgangskort. Parkering og transport kan treffes på telefon 69 30 61 00 eller besøke virksomheten i Ferjestedsveien 2.

Denne plakaten kommer opp på alle p-plasser, vi oppfordrer til å lese den.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 20. desember 2016

Servicetorget

Telefon 69 30 60 00
Adresse Nygaardsgt 14-16
Min side  
Chat med oss  
Send oss en e-post  
Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  09.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid)  09.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 07.30

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?