Innfartsparkering

Innhold

Det er etablert innfartsparkeringer for reisende som må passere bomringen på vei til eller gjennom Fredrikstad sentrum. Det gjenstår arbeid med blant annet belysning og sykkelparkering på flere av innfartsparkeringene. Innfartsparkeringene ligger i nærheten av buss- eller fergetilbud og med mulighet for å gå eller sykle videre. Vi oppfordrer bilreisende til å samkjøre til/fra innfartsparkeringene for å spare penger og miljøet.

Ørebekk (Pancoveien) 

Under Fredrikstadbrua (Spinneriveien/Brohodet)

Kråkerøyveien (bak Shell)

Ålekilene (Østkilen)

Skåra (Husebyveien mot Saltnes, Engelsviken)

  • nærmeste bussholdeplass er Skårakrysset
  • gratis parkering
  • 33 p-plasser
  • parkering forbudt over 48 timer
  • 24 låsbare sykkelskap (SifeBike) med plass til en sykkel i hvert skap
  • bruk av sykkelskap er gratis, men forutsetter at man kjøper nøkkel (kr 350,-)
  • sykkelstativer under tak

Registrering i p-app eller kontakt vakttelefon

Last ned appen Fredrikstad P for å registrere din bil på innfartsparkeringen. Velg "Andre tjenester" og "Innfartsparkering" i appen hver gang du parkerer. Avtalen gjelder fra du inngår den og ut dagen frem til midnatt. Har du ikke mulighet for å bruke app, ring vakttelefon 90651111 når du skal parkere for å registrere din bil. Parkeringstiden utløper ved midnatt.

Prøveprosjekt

Innfartsparkering er et prøveprosjekt i forbindelse med innføring av bomringen, og vi begrenser derfor antallet. I denne omgang er det derfor en rekke, aktuelle steder i Fredrikstad som ikke får et forsøk med innfartsparkeringer. Innfartsparkeringene evalueres våren 2020. Vi vil gjøre vurderinger om en eventuell endring i etterkant av dette. Det kan bli justeringer i vilkårene.  

Sist oppdatert: 17. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?