Min side Meld fra
Kontakt oss

Innfartsparkering

Det er etablert gratis innfartsparkeringer for reisende som må passere bomringen på vei til eller gjennom Fredrikstad sentrum. Innfartsparkeringene ligger i nærheten av buss- eller fergetilbud og med mulighet for å gå eller sykle videre. Vi oppfordrer bilreisende til å samkjøre til/fra innfartsparkeringene for å spare penger og miljøet.

Du trenger ikke lenger registrere innfartsparkeringen i p-appen Fredrikstad P. 

Ørebekk 

 • Innkjøring fra Pancoveien
 • Gratis parkering
 • Parkering forbudt mellom kl. 00 og 04 alle dager
 • Nærmeste bussholdeplass er Ørebekk og nærmeste fergeleie er Gressvik
 • Sykkelparkering

Fredrikstadbrua

 • Innkjøring fra Spinneriveien/Brohodet
 • Gratis parkering
 • Parkering forbudt mellom kl. 00 og 04 alle dager
 • Nærmeste bussholdeplass er Brohodet øst og nærmeste fergeleie er Gamlebyen
 • Sykkelparkering

Kråkerøy

 • Bak KIWI og Shell, Storhaugveien (innkjøring fra Kråkerøyveien)
 • Gratis parkering
 • Parkering forbudt mellom kl. 00 og 04 alle dager
 • Nærmeste bussholdeplass er Kråkerøy super og nærmeste fergeleie er Smertu
 • Sykkelparkering

Ålekilene

 • Innkjøring fra Østkilen
 • Gratis parkering
 • Parkering forbudt mellom kl. 00 og 04 alle dager
 • Nærmeste fergeleie er Ålekilene og nærmeste bussholdeplass er Kilane

Skåra

 • Husebyveien mot Saltnes og Engelsviken
 • Gratis parkering
 • 33 p-plasser
 • Parkering forbudt over 48 timer
 • Nærmeste bussholdeplass er Skårakrysset
 • 24 låsbare sykkelskap (SafeBike) med plass til en sykkel i hvert skap
 • Bruk av sykkelskap er gratis, men forutsetter at man kjøper nøkkel (kr 350,-)
 • Sykkelparkering under tak
Sist oppdatert: 30. november 2022