Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

 

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Søknaden blir behandlet i et utvalg bestående av en representant fra Råd for funksjonshemmede, kommuneoverlegen og representanter fra parkering og transport.
Utvalget har møte minst en gang i måneden. 

 

Vilkår

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk, fysioterapi, regelmessig kontroller spesialist, sykehus i forbindelse din medisinske tilstand
 • Husk å søke om fornying i god tid,det er 6 - 8 uker behandlingstid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

Målgruppe

 • Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • De må også ha et konkret parkeringsbehov på navngitte steder der det ikke kan benyttes ordinære parkeringsplasser. Parkeringsbehovet skal være av en viss hyppighet

Søknadsskjema

 Hva forventes av deg
 • Du/din representant skaffer nødvendig dokumentasjon og besvarer henvendelser fra oss.
 • Du gir korrekte opplysninger
Hva kan du forvente av tjenesten
 • Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov.
 • Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.
 • Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. 
 • Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

 

Aktuelt lovverk
 • Forskrift om parkering for forflytningshemmede
 • Forvaltningsloven
 • Nye bestemmelser angående maksimal tid ($64)
  I dag kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse stå ubegrenset på plasser med skiltet tidsbegrensning for 30 min og mer. 
  Under 30 min. må de forholde seg til tidsbegrensningen.

 • Fra 01.01.21 trer den nye bestemmelsen i kraft som sier at  ved skiltet tidbegrensning på 30 minutter eller mer kan de stå inntil dobbel tid. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må som tidligere respekteres etter sin ordlyd.
 •  Merk at det for andre ikke lenger er tillatt å benytte plasser skiltet for forflytningshemmde til av/pålessing, de kan nå kun  benyttes til av/påstigning.

 Kontaktinformasjon

      Parkering og transport 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 19. mars 2019

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?