Elbil

Dette må du betale

Endring i parkeringsbetingelser for elbiler fra 1. januar 2022

Gateparkering:

Det er fra 1. januar 2022 parkeringsavgift for elbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser i grønn, gul og rød sone. 

På dette kartet finner du en oversikt over parkeringsplassene og hva du må betale
Husk at det er skiltinga på stedet som regulerer parkeringen.

Parkeringshus
Parkerer du i Apenesfjellet eller St.Hans-fjellet parkeringshus gjelder disse prisene:

 • Parkering er gratis fra kl. 06-24 når du har en autoparkavtale for elbil i appen P-appen Fredrikstad P. Du må betale for å lade.
 • Du må betale for parkering i Cityterminalen, Kirkebrygga og Stadion parkeringshus.

Avtaleparkering (soneparkering)

Parkerer du i et område med avtaleparkering (soneparkering) må du kjøpe en avtale 

Her kan du lade i Fredrikstad

Alle kommunens ladestasjoner er på16A som gir maks 3,6 kwt.

 • Gressvikbrygga i sentrum
  7 ladestasjoner og tilbud om hurtiglading.
   
 • Apenesfjellet p-hus
  Hall 3 har 15 ladestasjoner for elbil og hybridbil
  Hall 1 har tilbud om hurtiglading.
  Lading koster 10 kr. pr. time. Parkering er gratis fra kl. 06-24 hvis du har en autoparkavtale for elbil, og du betaler for lading i appen Fredrikstad P.

  Hvordan lade el-bilen i Apenesfjellet p-hus, hall 3?
  1. Finn en ledig ladeplass i hall 3.
  2. Koble til ladeledningen i ladeboksen og deretter i bilen
  3. Åpne Fredrikstad-P appen. Trykk på lading-knappen nede til høyre.
  4. Velg kjøretøy og Velg ladepunkt. Alle ladeboksene har et unikt nummer.
  5. Start lading.
   
  Når man klar for å avslutte ladingen, stanser man ladingen fra oversikten (slik som man avslutter parkering).

Slik får du ladet

Det er Fortum som eier og drifter hurtigladerne og to semihurtigladere som er lokalisert i Apensfjellet. 

Kontaktinformasjon

      Parkering og transport 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 03. januar 2022

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.