Elbil, hydrogendreven bil og ladbar hybrid

Det er parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevne i rød, lilla og gul sone. Gratis i grønn sone

 • På avgiftsbelagte p-plasser i grønn sone er det gratis for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer. Gjelder ikke hybridbiler.
 • Der det er regulert med avtaleparkering for beboere (soneparkering) må det også betales avgift for El-biler.
 • Det er skiltingen på stedet som er gjeldende regulering.
 • Det gratis parkering for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer i Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion parkeringshus. Registrer dere i appen Fredrikstad P -autoparkavtale -elbil avtale p-hus for å parkere gratis i disse p-hus.

Ladestasjoner og priser fra 1. juli 2018.

Bor du i en boligsone og har elbil må du kjøpe avtaleparkering på Servicetorget i rådhuset.

Ladestasjoner/lademuligheter for ladbar motorvogn. 

I Fredrikstad har du følgende muligheter for lading av elbil og ladbare hybrider: 

 • Gressvikbrygga i sentrum: 3 ladestasjoner, tilbud om hurtiglading mot avgift,husk p-avgift.
 • Apenesfjellet p-hus:
  Hall 3: 15 ladestasjoner for elbil / hybrid mot avgift maks 3 timer
  Hall 1: Tilbud om hurtiglading mot avgift
 • St. Hansfjellet p-hus 10 ladestasjoner for elbil/hybrid mot avgift maks 3 timer
 • Lading av el-bil koster 50 kroner pr. time.
 • Du betaler for lading i appen Fredrikstad P
 • Registrer nytt kjøretøy under mine kjøretøy i appen – nummeret du skal skrive (istedenfor regnummer!) er det nummeret som står på parkeringsplassen ved ladestolpen der du har parkert.
 • Trykk start parkering og velg riktig sone f.eks. Apenesfjellet lading 1307
 • Velg på plussknappen hvor lenge du har tenkt å lade. Maks 3 timer
 • Trykk start parkering.

Husk at for å parkere gratis i p-hus med el- bil, må du ha en autoparkavtale for el-bil.

Dette gjelder ikke Cityterminalen, der er det gul sone og avgift for el-bil
obs takstsone 1260

 

Slik får du ladet

Det er Fortum som eier og drifter hurtigladerne og to semihurtigladere som er lokalisert i Apensfjellet.

 

Støtte til ladepunkt (for boligselskap)

Kommunen ønsker å støtte borettslag, sameier og boligaksjeselskap som vil etablere ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider.

I felles parkeringsanlegg vil det ofte være urimelig dyrt for den enkelte beboer å etablere ladepunkt. Kommunen har derfor en støtteordning for å senke terskelen for en slik utbygging. Boligselskapet forplikter seg på sin side til å delfinansiere og administrere ladepunktet i minst fem år.

Det bevilges årlig kr. 100 000,-, men det tas forbehold om budsjettmessige avklaringer fra år til år. NB! Midlene for 2018 er per juli 2018 brukt opp.

Her kan du lese mer og laste ned skjema:

 


* Dette er en brosjyre utarbeidet av Elbilforeningen i samarbeid med blant annet Oslo kommune. Legg merke til at søknadskriteriene som gjelder i Fredrikstad skiller seg litt fra det som står i brosjyren. Brosjyren gir likevel mye god informasjon som kan være nyttig når boligselskapet ditt skal etablere en ladestasjon for første gang.

Strategi for ladeinfrastruktur

Bystyret vedtok i 2014 en Strategi for ladeinfrastruktur  der kommunens utbygging av offentlig tilgjengelige ladepunkt beskrives. Her er det vedtatt at alle nye ladepunkt som etableres skal være mode 3 ladere.

Ladestasjoner skal etableres ved alle nye kommunale bygg, samt ved et utvalg eksisterende bygg. Disse lokalitetene er beskrevet på side 15 i strategien. Det skal også etableres ladestasjoner i noen av kommunens parkeringshus. Hvilke er beskrevet på side 17 i strategien.

Sist oppdatert: 06. juli 2016

Servicetorget

Telefon 69 30 60 00
Adresse Nygaardsgt 14-16
Min side  
Chat med oss  
Send oss en e-post  
Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  09.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid)  09.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 07.30

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?