Min side Meld fra
Kontakt oss

Elbil

Dette må du betale

Gateparkering

Det er parkeringsavgift for elbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser i grønn, gul og rød sone. 

Husk at det er skiltinga på stedet som regulerer parkeringen.

Parkeringshus

Priser for parkering av el-bil i Apenesfjellet p-hus og St.Hansfjellet p-hus fra 1. januar 2023:

 • hverdager fra kl. 06–14: 50 prosent av normal takst
 • lørdag/søndag fra kl. 06–09: 50 prosent av normal takst
 • natt-takst fra kl. 00-06: kr. 75
 • gratis parkering hverdager kl. 14-24
 • gratis parkering  lørdag/søndag kl. 09-24
 • lading: 25 kroner pr. påbegynte time

Priser for parkering av el-bil i Cityterminalen p-hus (Torvbyen)

 • hverdager fra kl. 08–14: 50 prosent av normal takst
 • lørdag fra kl. 08–09: normal takst, deretter gratis

Priser for parkering av el-bil i Kirkebrygga parkeringshus

 • avgift alle dager hele døgnet 26 kroner pr. time, takstgruppe 1295
 • taksten gjelder for fossil bil og elbil

Priser for parkering av el-bil i Stadion parkeringshus

 • avgift 40 kroner pr. time for fossil bil og el-bil
 • gratis parkering hverdager kl. 14-24
 • gratis parkering  lørdag/søndag kl. 09-24

Du må ha en aktiv elbil-avtale i Fredrikstad P-appen, for å få reduksjon i prisen. Du må betale for å lade.

Avtaleparkering (soneparkering)

Parkerer du i et område med avtaleparkering (soneparkering) må du kjøpe en avtale 

Her kan du lade i Fredrikstad

Alle kommunens ladestasjoner er på16A som gir maks 3,6 kWh.

 • Lykkeberg - 6 ladepunkter
 • Heibergkrysset - 8 ladepunkter
 • Innfartsparkering Spinneriveien 2 punkter
 • Innfartsparkering Kråkerøyveien 2 punkter

 • St.Hansfjellet p-hus har 10 ladestasjoner for elbil og hybridbil.
 • Lading koster 25 kr. pr. påbegynte time.
 • Du må ha en autoparkavtale for elbil for å få reduserte priser. 
 • Du betaler for lading i appen Fredrikstad P

 • Apenesfjellet p-hus
 • Hall 3 har 15 ladestasjoner for elbil og hybridbil
 • Lading koster 25 kr. pr. påbegynte time.
 • Du må ha en autoparkavtale for elbil for å få reduserte priser. 
 • Du betaler for lading i appen Fredrikstad P
Hvordan lade el-bilen i Apenesfjellet p-hus, hall 3?

1. Finn en ledig ladeplass i hall 3.
2. Koble til ladeledningen i ladeboksen og deretter i bilen
3. Åpne Fredrikstad-P appen. Trykk på lading-knappen nede til høyre.
4. Velg kjøretøy og velg ladepunkt. Alle ladeboksene har et unikt nummer.
5. Start lading.
6. Får du ikke startet ladingen? Da kan det være dårlig dekning for telefonen. Det hjelper å gå til en av utgangene.


Når du skal avslutte ladingen, stanser du ladingen fra oversikten (slik som når du avslutter parkering).


Andre ladeplasser

 

Sist oppdatert: 22. desember 2022