Elbil, hydrogendreven bil og ladbar hybrid

Nytt for elbiler  2017

Det generelle avgiftsfritaket for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer bortfaller i den nye parkeringsforskriften.

Det er opp til den enkelte kommune å gi avgiftsfritak for disse kjøretøygruppene.

Fredrikstad kommune har besluttet:

 • Det er parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevne i rød, lilla og gul sone.
 • Gateparkering i grønn sone er gratis for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer. Det er til enhver tid den gjeldende skiltingen som er gjeldende regulering.
 • Det gratis parkering for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer i Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion parkeringshus.
 • Registrer dere i appen Fredrikstad P -autoparkavtale -elbil avtale p-hus for å parkere gratis i disse p-hus.

Ladestasjoner og priser fra 1. juli 2018.

Bor du i en boligsone og har elbil må du kjøpe avtaleparkering på Servicetorget i rådhuset.

Ladestasjoner/lademuligheter for ladbar motorvogn. 

I Fredrikstad har du følgende muligheter for lading av elbil og ladbare hybrider: 

 • Gressvikbrygga i sentrum: 3 ladestasjoner, tilbud om hurtiglading mot avgift,husk p-avgift.
 • Apenesfjellet p-hus:
  Hall 3: 4 ladestasjoner for elbil / hybrid(gratis lading/tidsbegrenset)
  Hall 1: Tilbud om hurtiglading mot avgift
 • Torvbyen (Cityterminalen) p-hus: 3 plasser med lademuligheter, husk p-avgift.
 • Kart over p-plasser og ladepunkter

 

Slik får du ladet

Det er Fortum som eier og drifter hurtigladerne og to semihurtigladere som er lokalisert i Apensfjellet.

 • Her kan du bestille ladekort fra Fortum: www.fortum.no/ladekort
 • Her kan du lese mer om Fortums hurtigladetilbud: www.fortum.no/hurtigladere
 • Trenger du nøkkel til langtidslading på kommunale ladestasjoner kan det kjøpes hos parkering for kr. 100,-

Støtte til ladepunkt (for boligselskap)

Kommunen ønsker å støtte borettslag, sameier og boligaksjeselskap som vil etablere ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider.

I felles parkeringsanlegg vil det ofte være urimelig dyrt for den enkelte beboer å etablere ladepunkt. Kommunen har derfor en støtteordning for å senke terskelen for en slik utbygging. Boligselskapet forplikter seg på sin side til å delfinansiere og administrere ladepunktet i minst fem år.

Det bevilges årlig kr. 100 000,-, men det tas forbehold om budsjettmessige avklaringer fra år til år. NB! Midlene for 2018 er per juli 2018 brukt opp.

Her kan du lese mer og laste ned skjema:

 


* Dette er en brosjyre utarbeidet av Elbilforeningen i samarbeid med blant annet Oslo kommune. Legg merke til at søknadskriteriene som gjelder i Fredrikstad skiller seg litt fra det som står i brosjyren. Brosjyren gir likevel mye god informasjon som kan være nyttig når boligselskapet ditt skal etablere en ladestasjon for første gang.

Strategi for ladeinfrastruktur

Bystyret vedtok i 2014 en Strategi for ladeinfrastruktur  der kommunens utbygging av offentlig tilgjengelige ladepunkt beskrives. Her er det vedtatt at alle nye ladepunkt som etableres skal være mode 3 ladere.

Ladestasjoner skal etableres ved alle nye kommunale bygg, samt ved et utvalg eksisterende bygg. Disse lokalitetene er beskrevet på side 15 i strategien. Det skal også etableres ladestasjoner i noen av kommunens parkeringshus. Hvilke er beskrevet på side 17 i strategien.

Sist oppdatert: 06. juli 2016

Servicetorget

Telefon 69 30 60 00
Adresse Nygaardsgt 14-16
Min side  
Chat med oss  
Send oss en e-post  
Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  09.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid)  09.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 07.30

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?