Elbil, hydrogendreven bil og ladbar hybrid

Dette må du betale

Parkerer du på avgiftsbelagte plasser på gateplan gjelder disse prisene:

 • Grønn sone: Det er gratis for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer. Hybridbiler må betale.
 • Gul og rød sone: Her må du betale for å parkere.

 På dette kartet finner du en oversikt over parkeringsplassene og hva du må betale
Husk at det er skiltinga på stedet som regulerer parkeringen.

Parkerer du i Apenesfjellet eller St.Hans-fjellet parkeringshus gjelder disse prisene:

 • Parkering er gratis når du har en autoparkavtale for el-bil i appen P-appen Fredrikstad P. Du må betale for å lade.
 • Du må betale for parkering i Cityterminalen og i Stadion parkeringshus.

 Du kan lade i maks 3 timer, og lading koster 10 kr. pr. time. Du betaler for lading i appen Fredrikstad P.

Slik betaler du for lading

 • Trykk start parkering og velg riktig sone (f.eks. Apenesfjellet 1307)
 • Skriv nummeret på ladestolpen istedenfor registreringsnummeret på bilen.
 • Velg +-knappen for å angi hvor lenge du har tenkt å lade. Maks tid er tre timer.
 • Trykk start parkering

 Parkerer du i et område med avtaleparkering (soneparkering) må du kjøpe en avtale 

Her kan du lade i Fredrikstad 

 • Gressvikbrygga i sentrum
  3 ladestasjoner og tilbud om hurtiglading. Du må betale for lading og parkering.
 • Apenesfjellet p-hus
  Hall 3 har 15 ladestasjoner for elbil og hybridbil
  Hall 1 har tilbud om hurtiglading.
  Du kan lade i maks 3 timer, og lading koster 10 kr. pr. time. Parkering er gratis hvis du har en autoparkavtale for elbil, og du betaler for lading i appen Fredrikstad P.

Slik får du ladet

Det er Fortum som eier og drifter hurtigladerne og to semihurtigladere som er lokalisert i Apensfjellet.

Kontaktinformasjon

      Parkering og transport 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 19. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.